Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Mustang 1/1

 • PIONEER/CORTEVA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    2.000,00 din.

Nema ocena pesticida MUSTANG 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Mustang je herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, pšenice i ječma.

 • AKTIVNA MATERIJA: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Pioneer/corteva

Oblik i oznaka formulacije: SE - suspoemulzija

Delovanje:Mustang se vrlo brzo se usvaja lišćem, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova.

Primena:
 • kukuruz
  • količina primene: 0,5 - 0,6 l/ha
  • vreme primene: Do faze 5 razvijenih listova kukuruza (BBCH 00-15)
 • pšenica i ječam
  • količina primene: 0,5 - 0,6 l/ha
  • vreme primene: od početka bokorenja do pojave drugog kolenca, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.
Spektar delovanja:
 • Jednogodišnji širokolisni korovi: Lepuša, broćika (Galium aparine ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), kamilica (Matricaria chamomilla ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), prstenak poljski (Anthemis arvensis ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris ), šavornjak obični (Consolida regalis ), lanilist obični (Linaria vulgaris ), bulka obična (Papaver rhoeas ), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum ), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media ), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense ), čestoslavica (Veronica persicae ), mrtva kopriva (Lamium purpureum ), dimnjača obična (Fumarium officinalis ), tatula obična (Datura stramonium ), ljubičica poljska (Viola arvensis), boca obična (Xantium strumarium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ).
 • Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska (Cirsium arvense), nana poljska (Mentha arvensis ), bokvica velika (Plantago major), maslačak obični (Taraxacum officinale ), gorčika poljska (Sonchus arvensis ).

Plodored:Bez ograničenja.

Preporuke i napomeneRani tretmani pšenice protiv korova donose uslove za optimalizovani rast pšenice i svakako ostvarenje viših prinosa. Mustang je jedini preparat koji deluje istovremeno na Gallium aparine i Mathricaria spp. od nicanja do porasta 25 cm. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve. Tretirati po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5 - 25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene preparata.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi