Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Banvel 480 s 1/1

  • SYNGENTA

Prijavite se da bi videli VP cenu

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida BANVEL 480 S 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Selektivni sistemični hormonalni herbicid za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima.

  • AKTIVNA MATERIJA: dikamba (480 g/l)
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
  • Proizvođač: Syngenta

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovani rastvor (SL)

Primena:

Banvel 480 S je selektivni, hormonalni i folijarni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova, kao što su ambrozija (A. artemisifolia), vijušac (B. convolvulus), konica (G. parviflora), tušt, (Portulaca oleracea), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium spp.), dvornik (Polygonum spp.), pomoćnica (S. nigrum), gorčike (Sonchus spp.), boca (X. strumarium), lipica (A. theophrasti), tatula (D. stramonium) i drugih, koji se primenjuje u:

  • kukuruzu, merkantilnom i silažnom, kada kukuruz ima 5 listova, a korovi su u fazi 2-6 listova u količini od 0,5-0,7 l/ha, odnosno 5-7 ml na 100 m2 za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, uz napomenu da se ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu;
  • na strništima, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova, u količini 1,0-1,5 l/ha, odnosno 10-15 ml na 100 m2 uz napomenu da je potrebno prethodno poorati (oljuštiti) strnjiku i sačekati da korovi ponovo poniknu nakon oranja, pa tek onda primeniti preparat. Duboko oranje treba obaviti tek nakon 3 nedelje od tretiranja. Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha u kukuruzu i 300-600 l/ha na strništima.

Način delovanja: Banvel 480 S je translokacioni herbicid. Aktivna materija dikamba se upija pretežno preko lisnog tkiva korova i kreće kroz biljno tkivo. Putevima kojim voda i biljna hraniva kruže u biljci, rasprostire se i aktivna materija dikamba, dospevajući u sve nadzemne i podzemne delove i izazivajući značajne morfološke i fiziološke promene na korovima. Kao posledica delovanja preparata na korovima se zapažaju abnormalne deformacije vegetativnih i generativnih organa, narušava se proces razmene materije tj. inhibira proces fotosinteze. Usled ovakvog herbicidnog delovanja ne dolazi do regeneracije i obnavljanja izdanaka iz korenovog sistema.

Preporuka za primenu: Banvel 480 S se ne sme primenjivati u semenkom kukuruzu, šećercu, usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeve i slično); u kraškim područjima i na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa); na temperaturama iznad 25°C. Ovaj herbicid se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.
Banvel 480 S nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim količinama. U slučajevima primene na izrazito lakim zemljištima u ekstremnim vremenskim uslovima (hladno i jako vlažno vreme) može doći do pojave fitotoksičnosti koja je najčešće prolaznog karaktera. Na tretiranim površinama ne sme se vršiti ispaša stoke. Na tretiranim strništima može se sejati tek naredne godine.
Preparat se može mešati sa preparatima na bazi atrazina, bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropra, triklopira.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

NapomenaPRE PRIMENE OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU !.
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao BANVEL 480 S 1/1

PLAMEN 1/1   dikamba 577,9 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.725,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PLAMEN 10/1   dikamba 577,9 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.550,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

DOXA 1/1   dikamba 480 g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 1.320,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

AGRODIMARK 1/1   dikamba 577,9 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 1/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.680,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 5/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.580,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BASICO (DIKAMBA) 1/1   dikamba (480 g/l)

Sharda     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.480,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MIONI 1/1   dikamba 480 +- 25 g/l

Ostali     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DICOPUR TOP 464 SL1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.020,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CASPER 55 WG 0.3/1   dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l)

Syngenta     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

COLOSSEUM 1/1   dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline)

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

AVALON 1/1   bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.170,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CELEBRITY PLUS 0.4/1   425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PRINCIPAL PLUS 440 GR   nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 3.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

STELLAR   topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l

Agrosava     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ARRAT 0.2/1   500 g/kg dikamba, 250 g/kg tritosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 1.260,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/   rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg;

Dupont     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi