Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Herbicidi za kukuruz - Sto-Vet

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

105 proizvoda pronađeno

FOCUS ULTRA 1/1

FOCUS ULTRA 1/1

Focus® Ultra je herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 100 g/l cikloksidim
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, soja, suncokret, krompir, paradajz, voće, vinova loza, kukuruz
 • Proizvođač: Basf

SKAUT 250 ML

SKAUT 250 ML

Skaut je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion (480 g/I preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Galenika

BASAR 1/1

BASAR 1/1

Basar je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe i suncokreta. opširnije

 • Aktivna materija: S-metolahlor (960 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret
 • Proizvođač: Galenika

PEAK 75 WG 10 GR.

PEAK 75 WG 10 GR.

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: prosulfuron (750 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

TEMSA 1/1

TEMSA 1/1

Temsa SC je selektivni, sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: Mezotrion 100g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač:

DIKAMIN (2,4-D) 1/1

DIKAMIN (2,4-D) 1/1

Dikamin 600 je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje korova u usevima kukuruza i pšenice. opširnije

 • Aktivna materija: 2,4-D dimetil amonijum 720 g/l (2,4-D 600 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica
 • Proizvođač: Adama

METTO 0,25 LIT

METTO 0,25 LIT

Metto je selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrimatco

CAPRENO 1/1 (+8 LIT MERO)

CAPRENO 1/1 (+8 LIT MERO)

Capreno je folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: Tembotrion 345 g/l, tienkarbazon - metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

PLAMEN 1/1

PLAMEN 1/1

Plamen je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 577,9 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz (silažni i merkantilni)
 • Proizvođač: Galenika

METTO 1/1

METTO 1/1

Metto je selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrimatco

SULCOGAN 1/1

SULCOGAN 1/1

Sulcogan je selektivni sistemični herbicid, primenjuje se u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: sulkotrion 300 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Adama

CORNISTO 1/1

CORNISTO 1/1

Cornisto je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu|. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Sharda

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu. opširnije

 • Aktivna materija: s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

TALISMAN 10/1

TALISMAN 10/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron (40 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz (merkantilni i silažni)
 • Proizvođač: Galenika

TOMIGAN 250 EC 1/1

TOMIGAN 250 EC 1/1

Tomigan 250 EC je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: fluroksipir-meptil-heptil 359 g/l (fluroksipir 250 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voće, vinova loza, strna žita, kukuruz, pašnjaci
 • Proizvođač: Adama

INTERMEZZO 1/1

INTERMEZZO 1/1

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

MUSTANG FORTE 1/1

MUSTANG FORTE 1/1

Herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova j pšenici i kukuruzu. Mustang Forte se primenjuje od sredine bokorenja do drugog kolenca u ozimoj pšenici a od 3-6. lista u kukuruzu, u dozi od 0.8-1 l/ha. opširnije

 • Aktivna materija: 2,4-D 2-EH + aminopiralid + florasulam (272+10+5 g/l )
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica i kukuruz
 • Proizvođač: Pioneer/corteva

CALLISTO 1/1

CALLISTO 1/1

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

LAUDIS EQUIP KOMPLET

LAUDIS EQUIP KOMPLET

LAUDIS EQUIP KOMPLET sadrži 1x10 ltr herbicida Equip i (1x5 ltr + 2x1 ltr) herbicida Laudis. opširnije

 • Aktivna materija: tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

ADENGO 1/1

ADENGO 1/1

Adengo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon - metil 90 g/l.Preparat sadrži i protektant:ciprosulfamid 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

ADENGO 5/1

ADENGO 5/1

Adengo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon - metil 90 g/l. Sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

MERLIN FLEXX 1/1

MERLIN FLEXX 1/1

Merlin flexx je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: izoksaflutol 240 g/l.
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

MERLIN FLEXX 5/1

MERLIN FLEXX 5/1

Merlin flexx je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: izoksaflutol 240 g/l.
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

PRINCIPAL PLUS 440 GR

PRINCIPAL PLUS 440 GR

Principal Plus je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Pioneer/corteva

MONSOON ACTIVE 1/1

MONSOON ACTIVE 1/1

Monsoon active je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova opširnije

 • Aktivna materija: foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon - metil 10 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

MONSOON ACTIVE 5/1

MONSOON ACTIVE 5/1

Monsoon active je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova opširnije

 • Aktivna materija: foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon - metil 10 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

LAUDIS 1/1

LAUDIS 1/1

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

LAUDIS 5/1

LAUDIS 5/1

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1

MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1

Motivell EXTRA 6 OD je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 6% (60 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Belchim

ADENGO 0,2/1

ADENGO 0,2/1

Adengo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon - metil 90 g/l.Preparat sadrži i protektant:ciprosulfamid 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

FRONTIER SUPER 1/1

FRONTIER SUPER 1/1

Frontier® Super je sistemični zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 720 g/l dimetenamid-p
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, kukuruz, soja, suncokret,, krompir
 • Proizvođač: Basf

BASAGRAN 1/1

BASAGRAN 1/1

Basagran® je selektivan, kontaktni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u većem broju različitih useva. opširnije

 • Aktivna materija: 480 g/l bentazon
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: soja, lucerka
 • Proizvođač: Basf

MUSTANG 1/1

MUSTANG 1/1

Mustang je herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, pšenice i ječma. opširnije

 • Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Pioneer/corteva

EQUIP 10/1

EQUIP 10/1

Equip je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta. opširnije

 • Aktivna materija: foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

CHIEF 1/1

CHIEF 1/1

Chief ® je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje u usevima kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion 100 g/l (triketon, HRAC grupa: F2)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Adama

AGRODIMARK 1/1

AGRODIMARK 1/1

Selektivni hormonski herbicid sa post-em primenom i odličnim dejstvom na tzv. 'tvrde korove' u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 577,9 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agromarket

MIONI 1/1

MIONI 1/1

Mioni je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, bez poduseva. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 480 +- 25 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Ostali

PALACID 480 5/1

PALACID 480 5/1

Palacid 480 je herbicid koji se koristi u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva). opširnije

 • Aktivna materija: dikamba (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: silažni i merkantilni kukuruz
 • Proizvođač: Belchim

MONT 1/1

MONT 1/1

Mont je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje korova u usevima kukuruza i suncokreta. opširnije

 • Aktivna materija: s-metolahlor 960 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Agromarket

PLAMEN 10/1

PLAMEN 10/1

Plamen je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 577,9 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz (silažni i merkantilni)
 • Proizvođač: Galenika

BENTAMARK 1/1

BENTAMARK 1/1

Bentmark je selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima soje i kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja
 • Proizvođač: Agromarket

INTERMEZZO 0,25/1

INTERMEZZO 0,25/1

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

BASICO (DIKAMBA) 1/1

BASICO (DIKAMBA) 1/1

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Sharda

STOMP AQUA 1/1

STOMP AQUA 1/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 330 gr/l pendimetalin, grupa: dinitroanilini
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja, suncokret, pšenica, krompir, duvan, luk, krompir, kupus, paprika
 • Proizvođač: Basf

SAVAZON 480 1/1

SAVAZON 480 1/1

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji, lucerki, krompiru, kukuruzu i grašku. opširnije

 • Aktivna materija: bentazon 480g/L, grupa benzotiadiazinoni
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: lucerka, krompir, kukuruz, grašak,soja
 • Proizvođač: Agrosava

DOXA 1/1

DOXA 1/1

Doxa se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Sharda

DUAL GOLD 960 EC 5/1

DUAL GOLD 960 EC 5/1

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe. opširnije

 • Aktivna materija: s-metolahlor (960 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, sirak, suncokret, soja, šećerna repa
 • Proizvođač: Syngenta

ARRAT 0.2/1

ARRAT 0.2/1

Arrat® je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu (merkantilni i silažni) i ozimoj pšenici. opširnije

 • Aktivna materija: 500 g/kg dikamba, 250 g/kg tritosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica
 • Proizvođač: Basf

TVISTER 1/1

TVISTER 1/1

Tvister je herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza do 7 listova u količini od 1,75 - 2,3 l/ha opširnije

 • Aktivna materija: terbutilazin 125 g/l, mezotrion 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

BASAR 5/1

BASAR 5/1

Basar je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe i suncokreta. opširnije

 • Aktivna materija: S-metolahlor (960 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret
 • Proizvođač: Galenika

AVALON 1/1

AVALON 1/1

Avalon je kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu. opširnije

 • Aktivna materija: bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Galenika

ASTRAL 1/1

ASTRAL 1/1

Astral 40 od je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid, koji se koristi u kukuruzu za suzbojanje širokolisnih i uskolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrimatco

NICOGAN 40 SC 1/1

NICOGAN 40 SC 1/1

Nicogan 40 SC je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Adama

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu. opširnije

 • Aktivna materija: s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Syngenta

NICOGAN 40 SC 5/1

NICOGAN 40 SC 5/1

Nicogan 40 SC je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Adama

DICOPUR TOP 464 SL1/1

DICOPUR TOP 464 SL1/1

Dicopur top 464 SL je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Agrimatco

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Agrimatco

GUARDIAN 1/1

GUARDIAN 1/1

Guardian je selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu opširnije

 • Aktivna materija: 840 g/l acetohlor, 88 g/l AD 67, Grupa: hloracetamidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Agrosava

SIRAN 40 SC 1/1

SIRAN 40 SC 1/1

Selektivni herbicid, sa post-em primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa odličnim delovanjem na divlji sirak (Sorghum halepense ) iz rizoma. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agromarket

TALISMAN 1/1

TALISMAN 1/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron (40 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz (merkantilni i silažni)
 • Proizvođač: Galenika

BASAR PLUS 5/1

BASAR PLUS 5/1

Basar plus je sistemični, selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih, uskolisnih i širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta. opširnije

 • Aktivna materija: S-metolahlor(312,5 g/l preparata) + terbutilazin (187,5 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Galenika

BASAR PLUS 1/1

BASAR PLUS 1/1

Basar plus je sistemični, selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih, uskolisnih i širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta opširnije

 • Aktivna materija: S-metolahlor(312,5 g/l preparata) + terbutilazin (187,5 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Galenika

TALISMAN 5/1

TALISMAN 5/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron (40 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz (merkantilni i silažni)
 • Proizvođač: Galenika

RINCOR 1/1

RINCOR 1/1

Rincor je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Sharda

NICON 4 OD 1/1

NICON 4 OD 1/1

Nikon 4 sc je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrolink

MOTO EKSTRA 850 1/1

MOTO EKSTRA 850 1/1

Moto Ekstra 850 je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici. opširnije

 • Aktivna materija: 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Galenika

TERBIS 1/1

TERBIS 1/1

Selektivni herbicid, sa primenom posle setve a pre nicanja (pre-em) ili po nicanju (kukuruz - do pojave trećeg lista), koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta. opširnije

 • Aktivna materija: terbutilazin 500 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Agromarket

ZEAZIN 1/1

ZEAZIN 1/1

Zeazin je herbicid namenjen za useve kukuruza i pšenice. opširnije

 • Aktivna materija: terbutilazin 500 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica
 • Proizvođač: Agrosava

REZON 1/1

REZON 1/1

Rezon je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta. opširnije

 • Aktivna materija: terbutilazin (500 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Galenika

REZON 10/1

REZON 10/1

Rezon je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta. opširnije

 • Aktivna materija: terbutilazin (500 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Galenika

CORDUS 75 WG 0.4/1

CORDUS 75 WG 0.4/1

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih kao i brojnih širokolisnih korova u kukuruzu. Primenjuje se posle nicanja kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Dupont

MATON 1/1

MATON 1/1

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

EQUIP 1/1

EQUIP 1/1

Equip je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta. opširnije

 • Aktivna materija: foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

BANVEL 480 S 1/1

BANVEL 480 S 1/1

Selektivni sistemični hormonalni herbicid za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

ESTERON 1/1

ESTERON 1/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu opširnije

 • Aktivna materija: 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, kukuruz
 • Proizvođač: Galenika

VELOX 1/1

VELOX 1/1

Velox je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra širokolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: 2,4 - D etilheksilestar 850 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agromarket

NIKOSAV 1/1

NIKOSAV 1/1

Nikosav je herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 40 g/l nikosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

CELEBRITY PLUS 0.4/1

CELEBRITY PLUS 0.4/1

Celebrity® Plus je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Basf

CASPER 55 WG 0.3/1

CASPER 55 WG 0.3/1

Selektivni translokacioni folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

NICON 4 OD 5/1

NICON 4 OD 5/1

Nikon 4 sc je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrolink

COLOSSEUM 1/1

COLOSSEUM 1/1

Colosseum je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u silažnom i merkantilnom kukuruzu (bez poduseva). opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

BROMOTERB 500 SC 1/1

BROMOTERB 500 SC 1/1

Bromoterb 500 SC je selektivni folijarni herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: terbutilazin 300 g/l + bromoksinil 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Adama

CALARIS PRO

CALARIS PRO

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion (50 ± 5 g/l), terbutilazin (326 ± 16 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

MEZATRON 1/1

MEZATRON 1/1

Generik Callisto-a. Više o Mezatronu na deklaraciji proizvoda. opširnije

 • Aktivna materija: Mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agromarket

BENTAMARK 5/1

BENTAMARK 5/1

Bentmark je selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima soje i kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja
 • Proizvođač: Agromarket

SIRAN 750 WG 60GR

SIRAN 750 WG 60GR

Siran 750 wg je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: Nikosulfuron 750 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: silažni i merkantilni kukuruz
 • Proizvođač: Agromarket

TELUS 1/1

TELUS 1/1

Telus je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu i šećernoj repi, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova. opširnije

 • Aktivna materija: s-metolahlor 960 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa
 • Proizvođač: Agrosava

NIKOSAV 10/1

NIKOSAV 10/1

Nikosav je herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 40 g/l nikosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

ARIGO 330 GR

ARIGO 330 GR

Arigo® je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Dupont

KIDEKA 1/1

KIDEKA 1/1

Kideka je selektivni sistemični herbicid koji se koristi u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrimatco

TENDER (S METALOHLOR) 1/1

TENDER (S METALOHLOR) 1/1

Tender je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe. opširnije

 • Aktivna materija: S-metolahlor (960 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, soja, šećerna repa, kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

CAPRENO 5/1

CAPRENO 5/1

Capreno je folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korovau usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: tembotrion 345 g/l, tienkarbazon - metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

PRETENDO 1/1

PRETENDO 1/1

Pretendo je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

NICOSTOCK 1/1

NICOSTOCK 1/1

Nisostock je herbicid koji se koristi u kukuruzu za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolinih korova. opširnije

 • Aktivna materija: nikosulfuron 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Stockton

PALACID 480 1/1

PALACID 480 1/1

Palacid 480 je herbicid koji se koristi u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva). opširnije

 • Aktivna materija: dikamba (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: silažni i merkantilni kukuruz
 • Proizvođač: Belchim

MATON 10/1

MATON 10/1

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

TAROT 25WG 0,1 /4 TRENDA/

TAROT 25WG 0,1 /4 TRENDA/

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih kao i brojnih širokolisnih korova u kukuruzu i krompiru. opširnije

 • Aktivna materija: rimsulfuron 250 g/kg +/- 15 g/kg;
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, krompir
 • Proizvođač: Dupont

TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/

TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/

Selektivni sistemični hormonalni herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu, posle nicanja kukuruza i korova. opširnije

 • Aktivna materija: rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg;
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Dupont

CALLISTO 0.25/1

CALLISTO 0.25/1

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: mezotrion (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

STELLAR

STELLAR

Stellar je novi visokoselektivni herbicid koji se sastoji iz dve aktivne materije i to: topramezon iz grupe triketona i dikambe iz grupe benzoeve kiseline. Svrha ove kombinacije je da se proširi spektar delovanja i na one korove na koje one pojedinačno ne deluju, a koji su često prisutni u kukuruzu i predstavljaju veliki problem. opširnije

 • Aktivna materija: topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

ETALFIX PRO

ETALFIX PRO

Okvašivač koji smanjuje površinski napon vode i poboljšava kvašenje lisne površine korova pri primeni herbicida. opširnije

 • Aktivna materija: polietar polimetilsiloksan kopolimer
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica
 • Proizvođač: Syngenta

LUMAX 537.5 SE

LUMAX 537.5 SE

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. opširnije

 • Aktivna materija: s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

BONACA 0,2

BONACA 0,2

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima,kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku. opširnije

 • Aktivna materija: fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila, sadržaj: 360 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita (jara i ozima), kukuruz, pašnjaci, voće, vinova loza, luk
 • Proizvođač: Galenika

STARANE 250

STARANE 250

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima. opširnije

 • Aktivna materija: fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, kukuruz, voće, vinova loza, luk, pašnjaci
 • Proizvođač: Agrimatco

ZEAGRAN 1/1

ZEAGRAN 1/1

Zeagran je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevu kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: terbutilazin 250 ml/l + bromoksinil 90 ml/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se