Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Pesticidi

Sto-Vet - Pesticidi proizvođača Syngenta

40 proizvoda pronađeno

ACTELLIC 50 EC 1/1

VP cena:  39.00 din.   MP cena:  5500.00 din.
ACTELLIC 50 EC 1/1

Actellic 50 EC je insekticid za suzbijanje štetnih insekata u skladištima žitarica.

 • Aktivna materija: pirimifos-metil (500 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

AMISTAR EXTRA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4100.00 din.
AMISTAR EXTRA 1/1

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i klasa, pepelnice, rđe i fuzariozne paleži klasa na strnim žitima i pegavosti lista šećerne repe.

 • Aktivna materija: azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

AMISTAR PLUS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4400.00 din.
AMISTAR PLUS 1/1

AMISTAR® PLUS je preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u usevu suncokreta i uljane repice. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pegavosti stabljike (Phoma macdonaldi) i sivomrke pegavosti (Phomopsis helianthi) u usevu suncokreta, kao i suve truleži (Phoma lingam) i bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u usevu uljane repice. Preporučena količina primene je 1 l/ha.

 • Aktivna materija: 125g/lAzoksistrobin125g/lDifenokonazol
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret i uljana repica
 • Proizvođač: Syngenta

AMPLIGO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
AMPLIGO 1/1

Ampligo 150 ZC je insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

 • Aktivna materija: lamda-cihalothrin (50 g/l) + hlorantraniliprol (100 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, paradajz
 • Proizvođač: Syngenta

APRON XL 0350 ES

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
APRON XL 0350 ES

Fungicid za tretiranje semena suncokreta u cillju suzbijanja plamenjače na semenu i mladim biljkama.

 • Aktivna materija: metalaksil-m (350 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret
 • Proizvođač: Syngenta

ARTEA 330 EC

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ARTEA 330 EC

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i klasa, pepelnice, rđe i fuzariozne paleži klasa pšenice.

 • Aktivna materija: ciprokonazol (80 g/l) + propikonazol (250 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

BANVEL 480 S 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
BANVEL 480 S 1/1

Selektivni sistemični hormonalni herbicid za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima.

 • Aktivna materija: dikamba (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

CALARIS PRO

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CALARIS PRO

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: mezotrion (50 ± 5 g/l), terbutilazin (326 ± 16 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

CALLISTO 0.25/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CALLISTO 0.25/1

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: mezotrion (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

CALLISTO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CALLISTO 1/1

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: mezotrion (480 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

CASPER 55 WG 0.3/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CASPER 55 WG 0.3/1

Selektivni translokacioni folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

DUAL GOLD 960 EC 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1266.00 din.
DUAL GOLD 960 EC 5/1

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe.

 • Aktivna materija: s-metolahlor (960 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, sirak, suncokret, soja, šećerna repa
 • Proizvođač: Syngenta

ELATUS ERA

VP cena:  5650.00 din.   MP cena:  6550.00 din.
ELATUS ERA

Elatus™ Era je najnoviji SDHI fungicid kompanije Syngenta, koji predstavlja novu eru u zaštiti strnih žita.

 • Aktivna materija: solatenol, protiokonazol
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Syngenta

ETALFIX PRO

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ETALFIX PRO

Okvašivač koji smanjuje površinski napon vode i poboljšava kvašenje lisne površine korova pri primeni herbicida.

 • Aktivna materija: polietar polimetilsiloksan kopolimer
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica
 • Proizvođač: Syngenta

FORCE 1,5 G 20/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
FORCE 1,5 G 20/1

Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) u šećernoj repi.

 • Aktivna materija: teflutrin (15 g/kg)...
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, šećerna repa
 • Proizvođač: Syngenta

FORCE 1.5 G 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
FORCE 1.5 G 5/1

Nesistemični insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) u šećernoj repi.

 • Aktivna materija: teflutrin (15 g/kg)...
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, šećerna repa
 • Proizvođač: Syngenta

FUSILADE FORTE

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
FUSILADE FORTE

Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova.

 • Aktivna materija: fluazifop-p-butil (150 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, šećerna repa, uljana repica, krompir, kupus, luk, jabuka, kruška, dunja
 • Proizvođač: Syngenta

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1094.00 din.
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu.

 • Aktivna materija: s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1194.00 din.
GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu.

 • Aktivna materija: s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

KARATE ZEON 0.05/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
KARATE ZEON 0.05/1

Kontaktni i utrobni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u zasadu breskve, usevima pšenice, šećerne repe i uljane repice.

 • Aktivna materija: lambda-cihalotrin (50 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, šećerna repa, uljana repica
 • Proizvođač: Syngenta

LISTEGO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  5305.00 din.
LISTEGO 1/1

Listego - Listego je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje korova i IMI hibridima suncokreta, odnosno u hibridima suncokreta koji su tolerantni prema herbicidima iz grupe imidazolinoni (Clearfield®).

 • Aktivna materija: imazamoks 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

LISTEGO PLUS 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
LISTEGO PLUS 5/1

LISTEGO PLUS je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u CLEARFIELD CLHA PLUS suncokretu (hibridi suncokreta tolerantni na imazamoks).

 • Aktivna materija: 2,50% Imazamoks
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

LUMAX 537.5 SE

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
LUMAX 537.5 SE

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

MAXIM 025 FS

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MAXIM 025 FS

Fungicid za tretiranje semena suncokreta u cilju suzbijanja bele truleži, crne pegavosti i sive truleži na semenu i mladim biljkama.

 • Aktivna materija: fludioksonil (25 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret
 • Proizvođač: Syngenta

MAXIM XL 035 FS

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MAXIM XL 035 FS

Fungicid za tretiranje semena kukuruza u cillju suzbijanja truleži klipa i stabla na semenu i mladim biljkama.

 • Aktivna materija: fludioksonil (25 g/l) + metalaksil-m (10 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

MODUS 250 EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MODUS 250 EC 1/1

Regulator rasta ječma koji očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka i povećava masu korena sprečavajući poleganje.

 • Aktivna materija: trineksapak-etil (250 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

PEAK 75 WG 10 GR.

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PEAK 75 WG 10 GR.

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu.

 • Aktivna materija: prosulfuron (750 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

PEAK 75WG 20 GR

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1150.00 din.
PEAK 75WG 20 GR

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu.

 • Aktivna materija: prosulfuron (750 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

REGLONE FORTE 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
REGLONE FORTE 1/1

 • Aktivna materija: dikvat (150 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: reglone forte - neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u krompiru, lucerki, voćnjacima i vinogradima, kao i za desikaciju (isušivanje) useva lucerke, soje, suncokreta, uljane repice i krompira pre žetve (vađenja).
 • Proizvođač: Syngenta

REGLONE FORTE 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
REGLONE FORTE 5/1

Reglone Forte - Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u krompiru, lucerki, voćnjacima i vinogradima, kao i za desikaciju (isušivanje) useva lucerke, soje, suncokreta, uljane repice i krompira pre žetve (vađenja).

 • Aktivna materija: dikvat 150 g/L
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

RIAS 300 EC

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
RIAS 300 EC

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe i pegavosti lista i klasa, pepelnice, rđe i fuzariozne paleži klasa na strnim žitima.

 • Aktivna materija: propikonazol (150 g/l) + difenokonazol (150 g/kg)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, šećerna repa
 • Proizvođač: Syngenta

RIDOMIL GOLD MZ

VP cena:  0.00 din.   MP cena:   din.
RIDOMIL GOLD MZ

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

RIDOMIL Z-GOLD 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:   din.
RIDOMIL Z-GOLD 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

SCORE 250 EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
SCORE 250 EC 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Syngenta

SCORE TOPREX

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  6200.00 din.
SCORE TOPREX

ScoreToprex je fungicid i regulator rasta uljane repice.

 • Aktivna materija: 250 g/l Difenokonazol,125 g/l Paklobutrazol
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica
 • Proizvođač: Syngenta

TENDER (S METALOHLOR) 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
TENDER (S METALOHLOR) 1/1

Tender je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe.

 • Aktivna materija: S-metolahlor (960 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, soja, šećerna repa, kukuruz
 • Proizvođač: Syngenta

TERIDOX

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
TERIDOX

TERIDOX je herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici.

 • Aktivna materija: 500 g/l Dimethachlor
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica
 • Proizvođač: Syngenta

TILT 250 EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
TILT 250 EC 1/1

Fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice, pegavosti lista i klasa, rđe na pšenici i ječmu, pegavosti lista na ječmu i pepelnice na vinovoj lozi.

 • Aktivna materija: propikonazol (250 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, vinova loza
 • Proizvođač: Syngenta

VOLIAM TARGO 063 0,25/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
VOLIAM TARGO 063 0,25/1

Voliam targo 063 SC je insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu.

 • Aktivna materija: hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, paradajz
 • Proizvođač: Syngenta

VOLIAM TARGO 063 SC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  8714.00 din.
VOLIAM TARGO 063 SC 1/1

Voliam targo 063 SC je insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu.

 • Aktivna materija: hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, paradajz
 • Proizvođač: Syngenta

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se