Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Pesticidi

Sto-Vet - Pesticidi proizvođača Basf

35 proizvoda pronađeno

ARRAT 0.2/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1260.00 din.
ARRAT 0.2/1

Arrat® je sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu (merkantilni i silažni) i ozimoj pšenici.

 • Aktivna materija: 500 g/kg dikamba, 250 g/kg tritosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica
 • Proizvođač: Basf

BASAGRAN 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2077.00 din.
BASAGRAN 1/1

Basagran® je selektivan, kontaktni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u većem broju različitih useva.

 • Aktivna materija: 480 g/l bentazon
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: soja, lucerka
 • Proizvođač: Basf

BIATHLON 100G (ZA 2 HA)

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2853.00 din.
BIATHLON 100G (ZA 2 HA)

Biathlon 4d je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Za najbolju delotvornost preporučuje se da se preparat koristi zajedno sa okvašivačem Dash®.

 • Aktivna materija: 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  28417.00 din.
BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L

Biathlon 4d je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Za najbolju delotvornost preporučuje se da se preparat koristi zajedno sa okvašivačem Dash®.
Dash® je okvašivač koji u svom sastavu ima mešavinu metilestra masnih kiselina C-65 (metil mistirat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat), fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola, oleinsku kiselinu i mešavinu alkilbenzena (C10 – C11). Formulisan je u obliku koncentrata za emulziju – EC.

 • Aktivna materija: 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Basf

BUTISAN 400 SC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2308.00 din.
BUTISAN 400 SC 1/1

Butisan 400 SC je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: metazahlor 400 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

CARAMBA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2959.00 din.
CARAMBA 1/1

Caramba® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

 • Aktivna materija: 60 g/l metkonazol
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

CELEBRITY PLUS 0.4/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CELEBRITY PLUS 0.4/1

Celebrity® Plus je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Basf

CORUM 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3159.00 din.
CORUM 1/1

Oblik i oznaka formulacije: koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje: 1 L

Količina primene:
 • Preporuka je da se proizvod Corum® koristi dvokratno u količini od 0,9 + 0,9 l/ha uz dodatak okvašivača Dash® (1+1 l/ha), ali iskustva iz prakse govore da je dovoljna količina okvašivača Dash® od 0,5 + 0,5 l/ha.
Spektar delovanja:

Odlično suzbija najopasnije korove za soju, kao što su: abutilon (Abutilon teofrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum) i čičak (Xanthim struamrium).

Vreme primene:Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi od 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Posebne napomene:
 • Usevi koji se mogu sejati u plodoredu posle primene herbicida Corum® bez ograničenja su: soja, pasulj, grašak.
  • 4 meseca posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati: ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret i duvan.
  • 9 meseci posle primene preparata na tretiranim površinama se mogu sejati: kukuruz, pamuk, krompir i pirinač.
  • 12 meseci posle primene, na tretiranim površinama se mogu sejati: uljana repica i šećerna repa.
 • Potvrđena je kompatibilnost sa preparatima na bazi aktivnih supstanci: pendimetalin (Stomp® 330E i Stomp® Aqua), boskalid (Signum®, Collis®, Cantus®), alfa-cipermetrin (Fastac® 10EC), kao i sa okvašivačem Dash®.
 • Osim preparatana na bazi prethodno navedenih aktivnih supstanci, svako novo mešanje treba proveriti na malim površinama.
 • Ne mešati sredstvima namenjenim za suzbijanje divljeg sirka.
 • Ne mešati Corum® sa folijarnim đubrivima.

 • Aktivna materija: Corum® je jedan od najjačih sistemičnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih širokolisni...
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

CORUM 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CORUM 5/1

Corum® je jedan od najjačih sistemičnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje.

 • Aktivna materija: 480 g/l bentazon + 22,4 g/l imazamox
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: soja
 • Proizvođač: Basf

CYCOCEL 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  611.00 din.
CYCOCEL 10/1

Cycocel® 750 je regulator rasta biljaka.

 • Aktivna materija: 750 g/l hlormekvat-hlorid
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

DASH 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  438.00 din.
DASH 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

DASH 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  398.00 din.
DASH 5/1

Dash® je okvašivač koji u svom sastavu ima mešavinu metilestra masnih kiselina C-65 (metil mistirat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat), fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola, oleinsku kiselinu i mešavinu alkilbenzena (C10 – C11). Formulisan je u obliku koncentrata za emulziju – EC.

 • Aktivna materija: -
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

DELAN 700 WG 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  5779.00 din.
DELAN 700 WG 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

DELAN 700 WG 20 GR

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
DELAN 700 WG 20 GR

Delan ® 700 WG je protektivni i kurativni fungicid.

 • Aktivna materija: 700 g/kg ditianon
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

DELAN PRO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1606.00 din.
DELAN PRO 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

DUETT ULTRA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3811.00 din.
DUETT ULTRA 1/1

Duett® Ultra je protektivni i kurativni fungicid.

 • Aktivna materija: 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

DUETT ULTRA 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3535.00 din.
DUETT ULTRA 10/1

Duett® Ultra je protektivni i kurativni fungicid.

 • Aktivna materija: 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

FOCUS ULTRA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1790.00 din.
FOCUS ULTRA 1/1

Focus® Ultra je herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova.

 • Aktivna materija: 100 g/l cikloksidim
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, soja, suncokret, krompir, paradajz, voće, vinova loza, kukuruz
 • Proizvođač: Basf

FOCUS ULTRA 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
FOCUS ULTRA 5/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

FRONTIER SUPER 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2248.00 din.
FRONTIER SUPER 1/1

Frontier® Super je sistemični zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 720 g/l dimetenamid-p
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, kukuruz, soja, suncokret,, krompir
 • Proizvođač: Basf

MEDAX TOP 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MEDAX TOP 1/1

Medax Top je regulator rasta, koji se primenjuje za regulaciju porasta i učvršćivanje stabljike ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, tritikalea i raži.

 • Aktivna materija: mepikvat-hlorid 300g/l proheksadion-kalcijum 50g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: ozima pšenica, ozimi ječam, jari ječam, raž, tritikale
 • Proizvođač: Basf

MEDAX TOP 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2612.00 din.
MEDAX TOP 5/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

OPERA MAX 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
OPERA MAX 1/1

Opera® max je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se u usevima pšenice i ječma u borbi protiv prouzrokovača bolesti pepelnice i okruglaste pegavosti.

 • Aktivna materija: 85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

OSIRIS 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1746.00 din.
OSIRIS 5/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

PALLAS 75 WG

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PALLAS 75 WG

Pallas® 75 WG je novi post-em sistemični herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: piroksulam 75 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, raž i tritikale (ne u ječmu)
 • Proizvođač: Basf

PASSAT 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PASSAT 1/1

Passat je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova.

 • Aktivna materija: imazamoks 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

PERFEKTION 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PERFEKTION 1/1

Sistematični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: dimetoat 400 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

PICTOR 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  8000.00 din.
PICTOR 1/1

Pictor je fungicid za sve useve suncokreta i uljane repice.

 • Aktivna materija: 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boskalid
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

PRIAXOR 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4462.00 din.
PRIAXOR 1/1

Priaxor je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

 • Aktivna materija: 75 g/l Fluksapiroksad (Xemium®), 150 g/l Pyraclostrobin
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

PRIAXOR 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4328.00 din.
PRIAXOR 5/1

PRIAXOR® EC je sistemični fungicid, protektivnog i kurativnog delovanja, u obliku koncentrata za emulziju (EC).

 • Aktivna materija: Piraklostrobin 150 g/L + Fluksapiroksad 75 g/L
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

PULSAR 40 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PULSAR 40 1/1

Pulsar®40 je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Pulsar®40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove i preko zemljišta u fazi klijanja. Pulsar®40 se primenjuje nakon nicanja gajene kulture.

 • Aktivna materija: 40 g/l imazamoks
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

PULSAR PLUS 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2841.00 din.
PULSAR PLUS 5/1

Primena

Pulsar Plus je selektivni herbicid koji se primenjuje u usevu suncokreta u fazi dva lista do faze razvijenosti 8 listova (BBCH 12- 18), isključivo u IMI-hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona – Clearfield® Plus, a za suzbijanje:

 • 1. Monokotiledonih i dikotiledonih korovskih biljaka koje niču iz semena: Štir obični (Amaranthus retroflexus), štir (Amaranthus powellii), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), divlji ovas (Avena fatua), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium),veliki muhar (Echinochloa crus-galli), broć divlji (Galium aparine), običniposunac (Heliotropium europaeum), prosinac (Mercurialis annua), vijušac njivski (Polygonum convolvulus), veliki dvornik (Polygonum lapathifolia), obični dvornik (Polygonum persicaria), muhar zeleni (Setaria viridis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca zelena (Xanthium italicum), boca obična (Xanthium strumarium)
 • 2. Parazitne cvetnice: volovod (Orobanche spp.).
 • Količina primene

  1,2-2,0 L/ha.

  Utrošak vode

  200-300 L/ha.

  U slučaju jake infestacije korovskim vrstama, protiv razvijenijih korova, ili protiv onih koje se teško uništavaju, tretiranje se vrši u većoj dozi, od 2,0 l/ ha. Optimalno vreme tretiranja je kada su korovske vrste - dikotiledone koji niču iz semena u fazi 2-4 lista, a u slučaju korovskih vrsta- monokotiledona koji niču iz semena u fazi 1-3 lista.

  • Aktivna materija: Pulsar® Plus je selektivni, sistemični (translokacioni) preparat u obliku koncentrovanog ...
  • Usev/zasad u kome se primenjuje:
  • Proizvođač: Basf

RETENGO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3992.00 din.
RETENGO 1/1

Retengo® je fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, istovremeno je i regulator rasta suncokreta.

 • Aktivna materija: 200 g/l piraklostrobin
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Basf

SIGNUM 30 G

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
SIGNUM 30 G

Folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti koje se javljaju na starijem lišću, cvetovima i plodovima.

 • Aktivna materija: boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćarstvo, povrtarstvo
 • Proizvođač: Basf

STOMP AQUA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1385.00 din.
STOMP AQUA 1/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 330 gr/l pendimetalin, grupa: dinitroanilini
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, soja, suncokret, pšenica, krompir, duvan, luk, krompir, kupus, paprika
 • Proizvođač: Basf

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se