Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Pesticidi

Sto-Vet - Pesticidi proizvođača Agrosava

54 proizvoda pronađeno

ALVERDE 240 SC

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ALVERDE 240 SC

Folijarni insekticid koji deluje digestivno i manje kontaktno.

 • Aktivna materija: metaflumizone 240 g/L, grupa: Bloker kanala na centralnom nervnom sistemu
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir
 • Proizvođač: Agrosava

BAKARNO ULJE 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  850.00 din.
BAKARNO ULJE 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

BIFENIKUS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
BIFENIKUS 1/1

Bifenicus je kontaktni i digestivni insekto-akaricid.

 • Aktivna materija: Bifentrin 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, strna žita, duvan, šećerna repa, vinova loza, kupus
 • Proizvođač: Agrosava

BUTOXONE-DB 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1380.00 din.
BUTOXONE-DB 1/1

Butoxone-DB je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 2,4-DB – natrijumova so
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

CABRIO TOP 25G

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  210.00 din.
CABRIO TOP 25G

Cabrio Top je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

 • Aktivna materija: piraklostrobin 50 g + metiram 550 g
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Agrosava

CALYPSO 480 SC 0.005/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  200.00 din.
CALYPSO 480 SC 0.005/1

Folijarni lokalsistemični insekticid.

 • Aktivna materija: 480 g/L tiakloprid, grupa: neonikotinoidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

COLOSSEUM 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
COLOSSEUM 1/1

Colosseum je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u silažnom i merkantilnom kukuruzu (bez poduseva).

 • Aktivna materija: dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

CONFIDOR 200-SL 0.005/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  160.00 din.
CONFIDOR 200-SL 0.005/1

Confidor 200-SL je sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.

 • Aktivna materija: imidakloprid 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

CONFIDOR 70-WG 1.25/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  85.00 din.
CONFIDOR 70-WG 1.25/1

Folijarni lokalsistemični insekticid.

 • Aktivna materija: 700 g/L imidakloprid, grupa: neonikotinoidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

DIFFERENT 250 EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
DIFFERENT 250 EC 1/1

Different 250 ec je lokal-sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

 • Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

DIMILIN SC-480

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
DIMILIN SC-480

Folijarni insekticid sa utrobnim i kontaktnim delovanjem.

 • Aktivna materija: 48% diflubenzurona, grupa: benzoil urea (regulatori rasta)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

DUOFEN 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2500.00 din.
DUOFEN 1/1

Duofen je fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

 • Aktivna materija: tiofanat-metil 500 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

DUOFEN PLUS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
DUOFEN PLUS 1/1

Sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Duofen plus se primenjuje u pšenici 1,2 do 1,5 litara po hektaru. Drugi tretman zaštita od fusarium-a, sive pegavosti lista , septorije i rđe.naciji sa herbicidom Arrat® kojem se značajno poboljšavaju performanse kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem. Pogotovo je primetan efekat primene Dash®-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Okvašivač Dash® se primenjuje u količini od 0.5 – 1.0 l/ha i dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida. Vreme tretiranja, naravno zavisi od primenjenog herbicida

 • Aktivna materija: tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Agrosava

DUOFEN PLUS 250ML.

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
DUOFEN PLUS 250ML.

Sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem. Duofen plus se primenjuje u pšenici 1,2 do 1,5 litara po hektaru. Drugi tretman zaštita od fusarium-a, sive pegavosti lista , septorije i rđe.

 • Aktivna materija: tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

FASTAC 10-EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  5200.00 din.
FASTAC 10-EC 1/1

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: 100 g/L alfaciperrnetrin, grupa: piretroidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

FLUPISOR 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
FLUPISOR 1/1

Flupisor je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi.

 • Aktivna materija: fluazifop-p-butil
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: suncokret, soja, šećerna repa
 • Proizvođač: Agrosava

GLIFOSAV 200/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  610.00 din.
GLIFOSAV 200/1

Glifosav 480 je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodošnjih korova sa dubokim korenom, kao i jednogodišnjih i dvogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

GLIFOSAV 480 SL 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
GLIFOSAV 480 SL 1/1

Glifosav 480 je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodošnjih korova sa dubokim korenom, kao i jednogodišnjih i dvogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinogradi, voćnaci, zasadi šuma, u šumskim rasadnicima smrče i belog bora
 • Proizvođač: Agrosava

GLIFOSAV 480 SL 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
GLIFOSAV 480 SL 10/1

Glifosav 480 je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodošnjih korova sa dubokim korenom, kao i jednogodišnjih i dvogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinogradi, voćnaci, zasadi šuma, u šumskim rasadnicima smrče i belog bora
 • Proizvođač: Agrosava

GUARDIAN 1/1

VP cena:  800.00 din.   MP cena:  880.00 din.
GUARDIAN 1/1

Guardian je selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu

 • Aktivna materija: 840 g/l acetohlor, 88 g/l AD 67, Grupa: hloracetamidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, suncokret
 • Proizvođač: Agrosava

HELION 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
HELION 1/1

Helion je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta i krompira i zasadima vinove loze i voća.

 • Aktivna materija: flurohloridon 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

IMIDAN WP-50 0,5 KG

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1185.00 din.
IMIDAN WP-50 0,5 KG

Folijarni insekticid koji deluje kontaktno i digestivno.

 • Aktivna materija: fosmet 50%, grupa: organofosfata
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

INTERMEZZO 0,25/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1480.00 din.
INTERMEZZO 0,25/1

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

INTERMEZZO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4800.00 din.
INTERMEZZO 1/1

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: mezotrion 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

KANEMITE 15SC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
KANEMITE 15SC 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

LAREN 60 PX 10 GR.

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
LAREN 60 PX 10 GR.

Laren 60 PX je selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju većine jednogodišnjih široklisnih korova u pšenici.

 • Aktivna materija: metsulfuron-metil 600 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
 • Proizvođač: Agrosava

LEBAYCID EC-50 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
LEBAYCID EC-50 1/1

Folijarni insekticid sa kontaktnim, utrobnim i slabim respiratornim delovanjem.

 • Aktivna materija: fention 500 g/L, grupa: organofosfata
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

LETOL EC 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
LETOL EC 10/1

 • Aktivna materija: parafinsko ulje 790 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: letol je insekticid i akaricid, okvašivač i oteživač.
 • Proizvođač: Agrosava

LETOL ULJE 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
LETOL ULJE 1/1

Folijarni insekticid i okvašivač.

 • Aktivna materija: 790 g/lit parafinsko ulje 100% čistoće
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voće
 • Proizvođač: Agrosava

MANKOSAV 80-WP 25G

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MANKOSAV 80-WP 25G

Mankosav 80 WP je preventivni hromistacid i fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu.

 • Aktivna materija: mankozeb 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

MATON 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MATON 1/1

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korova.

 • Aktivna materija: 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

MATON 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MATON 10/1

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korova.

 • Aktivna materija: 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

NIKOSAV 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
NIKOSAV 1/1

Nikosav je herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 40 g/l nikosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

NIKOSAV 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
NIKOSAV 10/1

Nikosav je herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: 40 g/l nikosulfuron
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

OMITE EW-570 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
OMITE EW-570 1/1

Preventivni kontaktni letnji akaricid. Ima dugo delovanje. Stabilan na svetlost.

 • Aktivna materija: 570 g/L propargit, grupa: sulfidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voćnaci, vinova loza, cveće, hmelj
 • Proizvođač: Agrosava

PANTERA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PANTERA 1/1

Pantera 40-EC je visokoselektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu, šećernoj repi, soji i krompiru.

 • Aktivna materija: quizalofop-p-tefuril, 40 g/l, grupa: ariloksifenoksi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

PIANO 0,008/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  400.00 din.
PIANO 0,008/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

PRETENDO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PRETENDO 1/1

Pretendo je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu.

 • Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

PUŽOMOR 0.1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PUŽOMOR 0.1

Mosulskocid - sredstvo za suzbijanje puževa golaća i sa kućicama u staklenicima, plastenicima i u polju.

 • Aktivna materija: 4% metiokarba, grupa: karbamati
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: stklenici, plastenici, uljana repica
 • Proizvođač: Agrosava

REGENT 800-WG

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
REGENT 800-WG

Ograničeni sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: fibronil 800 g/kg, grupa: Antagonisti povezivanja hlornog kanala na centralnom nervnom sistemu
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir
 • Proizvođač: Agrosava

ROYAL MH-30

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ROYAL MH-30

Royal MH-30 je retardant koji se koristi za zaustavljanje rasta zaperaka duvana (izuzev semenskog) i sprečavanja klijanja merkantilnog luka za vreme čuvanja u skladištu.

 • Aktivna materija: 250 g/L malein-hidrazid kalijum
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: duvan, crni luk
 • Proizvođač: Agrosava

SATURN 250EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
SATURN 250EC 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

SATURN 7,5 GR 20/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
SATURN 7,5 GR 20/1

Saturn 7.5 GR je zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: hlorpirifos 75 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

SAVANUR 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1350.00 din.
SAVANUR 1/1

Savanur je folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

SAVAZON 480 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1348.00 din.
SAVAZON 480 1/1

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji, lucerki, krompiru, kukuruzu i grašku.

 • Aktivna materija: bentazon 480g/L, grupa benzotiadiazinoni
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

STELLAR

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
STELLAR

Stellar je novi visokoselektivni herbicid koji se sastoji iz dve aktivne materije i to: topramezon iz grupe triketona i dikambe iz grupe benzoeve kiseline. Svrha ove kombinacije je da se proširi spektar delovanja i na one korove na koje one pojedinačno ne deluju, a koji su često prisutni u kukuruzu i predstavljaju veliki problem.

 • Aktivna materija: topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

TEATAR 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
TEATAR 1/1

Teatar je fungicid i hromistacid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

 • Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

TEATAR PLUS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3410.00 din.
TEATAR PLUS 1/1

Teatar Plus je sistemični, translaminarni fungicid sa preventivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

TEATAR PLUS 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3375.00 din.
TEATAR PLUS 10/1

Teatar Plus je sistemični, translaminarni fungicid sa preventivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

TELUS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
TELUS 1/1

Telus je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu i šećernoj repi, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.

 • Aktivna materija: s-metolahlor 960 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

TODOME SC-24

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
TODOME SC-24

Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

 • Aktivna materija: buprofezin 200 g/l + fenpiroksimat 40 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Agrosava

TVISTER 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1240.00 din.
TVISTER 1/1

Tvister je herbicid koji se primenjuje u usevu kukuruza do 7 listova u količini od 1,75 - 2,3 l/ha

 • Aktivna materija: terbutilazin 125 g/l, mezotrion 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

ZEAGRAN 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ZEAGRAN 1/1

Zeagran je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: terbutilazin 250 ml/l + bromoksinil 90 ml/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

ZEAZIN 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  700.00 din.
ZEAZIN 1/1

Zeazin je herbicid namenjen za useve kukuruza i pšenice.

 • Aktivna materija: terbutilazin 500 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Agrosava

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se