Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Folijarna Djubriva

Folijarna đubriva

83 proizvoda pronađeno

AGROFOL 390 5/1

AGROFOL 390 5/1
Agrofol 390 se potrebljava u svim ratarskim kulturama u količini od 3-5 litara po hektaru.
Tečno đubrivo NPK 10:10:10 sa mikrolementima u helatnom obliku. Podstiče rast biljaka. Koristi se za folijarnu prihranu.opširnije

YARA KRISTALON PLUS 20:20:20 25/1

YARA KRISTALON PLUS 20:20:20 25/1
Vodorastvorljivo đubrivo posebno dizajnirano za prihranu putem lista (jedina formula linije KRISTALON koja sadrži ureu). Kompatibilno sa većinom agrohemijskih proizvoda (insekticida, fungicida i herbicida) osim onih sa sa visokim alkalinitetom.opširnije

YARA VITA BORTRAC 150 5/1

YARA VITA BORTRAC 150 5/1
Yara Vita Bortrac 150 sadrži 150 g/l Bor etanolamin-a.
Preporučena upotreba: U ratarstvu, u usevima suncokreta, šećerne repe i uljane repice, u voću, povrću, vinovoj lozi i drugim usevima osetljivim na manjak bora-B.
Doza: 1 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, a u višegodišnjim zasadima i posle berbe.opširnije

FOLUR 20/1

FOLUR 20/1
Specijalno formulisano đubrivo u obliku uree sa minimalnim sadržajem biureta, posebno namenjen za folijarnu primenu, sprečava i ispravlja nedostatak azota opširnije

YARA VITA BRASSITEL PRO 10/1

YARA VITA BRASSITEL PRO 10/1
YaraVita Brassitrel Pro je uravnotežena kombinacija esencijalnih mikronutrijenata, posebno pogodna za povrće i leguminoze. Proizvod namenjen za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, povrtarskih kupusnjača. Tekuća formulacija olakšava merenje, izlivanje i mešanje proizvoda u rezervoaru za prskanje, dajući najviši sadržaj hranljivih stvari. Čistoća sirovina odabranih za ovaj proizvod čini ga sigurnim za primenu na usev i pomaže osigurati da se dobijeni proizvodi ne odbace u bilo kojem trenutku u lancu nabave.< br> Kontrolisana veličina čestica daje brzi unos i dugotrajan učinak. Time se smanjuje potreba za ponovnim primenama čime se štedi vrieme i novac. Široka mogućnost mešanja u rezervoaru olakšava primenu proizvoda s poljoprivrednim hemikalijama, štedi vreme i novac.opširnije

FOLIAREL BOR 200/1

FOLIAREL BOR 200/1

TRADE BOR 10/1

TRADE BOR 10/1
Tradebor je visoko koncentrovano tečno đubrivo na bazi bor-etanolamina za prevenciju i korekciju nedostatka bora (B), namenjen za poboljšava cvetanje, zametanje i kvalitet plodova.
Preporučuje se primena pre, tokom i nakon cvetanja u svim kulturama kao i u post-harvest tretmanima. Efikasan i jednostavan za upotrebu, 100% vodotopiv pogodan za folijarne tretmane i sisteme fertirigacije. Visoka usvojivost zbog formulacije u obliku Bor-etanolamina. Pospešuje cvetanje, zametanje plodova i deobu ćelija, kvalitet plodova i njihov razvoj povećanjem elastičnosti ćelijskog zida kako bi se izbeglo pucanje plodova. Dobra kompatibilnost sa ostalim đubrivima i pesticidima.opširnije

NUTRICOMPLEX VERDE 23-6-6 25/1

NUTRICOMPLEX VERDE 23-6-6 25/1
Đubrivo Nutricomplex verde 23-6-6 proizvedeno je od visokokvalitetnih sirovina i obogaćeno mikroelementima. Nutricomplex verde 23-6-6 se koristiti folijarno. Zahvaljući svojoj formuli, naročito se preporučuje njegova primena u toku intenzivnog rasta stabla I listova.opširnije

NUTRICOMPLEX AZZURRO 13-40-13 3/1

NUTRICOMPLEX AZZURRO 13-40-13 3/1
Đubrivo Nutricomplex Azuro 13-40-13 blue proizvedeno je od visokokvalitetnih sirovina i obogaćeno mikroelementima. Nutricomplex Azuro 13-40-13 blue se može koristiti folijarno zajedno sa proizvodima za zaštitu bilja. U sebi ne sadrži hloride, natrijum i karbonate. Zahvaljući svojoj formuli, naročito se preporučuje njegova primena u početnom razvoju useva i cvetanju.opširnije

SOLARIS 20:20:20+ME 25/1

SOLARIS 20:20:20+ME 25/1

SOLARIS® 20-20-20+TE je vodotopivo, kristalno NPK đubrivo sa mikroelementima. Mikroelementi su prisutni u helatnom obliku (EDTA). Koristi se za prihranu u ratarskim kulturama, voću, povrću, cveću i ukrasnom bilju (na otvorenom i u staklenicima/plastenicima), posebno na zemljištima sa manjim sadržajem kalijuma kao i kod biljnih vrsta koje zahtevaju veće količine kalijuma.

opširnije

CHOPIN EVOLUTION 10/1

CHOPIN EVOLUTION 10/1
Neorgansko tečno azotno đubrivo sa sekundarnim elementom sumporom i aminokiselinama.opširnije

LEBOSOL RAPSMIX SC 1L

LEBOSOL RAPSMIX SC 1L
Lebosol RapsMix je tečno đubrivo sa mikroelementima bor (B), mangan (Mn) i Molibden (Mo)
4,1% vodorastvorljivi bor u obliku bor - etanolimana (60 g/l B)
4,8% ukupan mangan u obliku ,mangan-oksida (70 g/l Mn)
0,5 % vodorastvorljivi molibden (7 g/l Mo)
U sastav ulazi i 8,7 % kalcijum oksid (130 g/l) i 9,2 % sumpor (135 g/l)opširnije

HAF GRAIN PLUS 1/1

HAF GRAIN PLUS 1/1

HAFSUPERBLOOM 1/1

HAFSUPERBLOOM 1/1

TRADECORP AZ+ 12,5

TRADECORP AZ+ 12,5

HAF VITA COMPLEX 1/1

HAF VITA COMPLEX 1/1

FOLIFLO CINK 1/1

FOLIFLO CINK 1/1

GROWMORE 10:52:10 11,34 KG/DŽAK

GROWMORE 10:52:10  11,34 KG/DŽAK
Grow More 10-52-10 je đubrivo proizvedeno na bazi najkvalitetnijih sastojaka, koristeći napredne tehnologije Entri, B-99 i PPI. Ovo đubrivo se trenutno smatra jednim od najnaprednijih na svetskom tržištu. Sve komponente korišćene za proizvodnju ove formulacije odlikuju se visokim indeksom čistoće i rastvorljivosti. opširnije

FLORASTART 1/1

FLORASTART 1/1
100% rastvorljivo đubrivo u obliku kristala. Sadrži fosfor, kalijum, bor, molibden i L-a-amino kiseline. Proizvod posebno namenjen za poboljšanje cvetanja i zametanja plodova kod svih kultura. Idealan proizvod za sprečavanje i ispravljanje nedostatka bora i molibdena. Bor i molibden su ključni mikroelementi za sve ratarske, voćne i povrtarske kulture prilikom: zametanja cvetova, klijanja polena, oprašivanja cvetova, zametanja i razvoja plodova. Brza reakcija zahvaljujući L-a-amino kiselinama koje pospešuju usvajanje bora i molibdena. Sadrži aktivan fosfor, ključni element cvetanja, kao i kalijum kao poseban izvor hrane u prvim fazama razvoja.opširnije

FLORASTART 5/1

FLORASTART 5/1

FERTILEADER AXIS 5/1

FERTILEADER AXIS 5/1

FERTIACTYL STARTER 1/1

FERTIACTYL STARTER 1/1

FERTILEADER AXIS 10/1

FERTILEADER AXIS 10/1

FERTILEADER GOLD KOM 5/1

FERTILEADER GOLD KOM 5/1

FERTILEADER GOLD 10/1

FERTILEADER GOLD  10/1

TRAFOS K 1/1

TRAFOS K 1/1
Trafos K je efikasan, aktivan i koncentrovan izvor fosfora i kalijuma. Primenjuje se upravo kada su biljkama naročito potrebna ova dva makro-elemnta: razvoj korenovog sistema, cvetanje i sazrevanje!opširnije

AMIFOL K 1/1

AMIFOL K 1/1
Amifol K je tečno đubrivo, sadrži visok procenat koncentrovanog rastvora kalijuma i amino kiselina, namenjen za prevenciju i korekciju nedostatka kalijuma, preporučuje se u momentima kada biljka zahteva velike količine kalijuma.opširnije

YARA VITA ZINTRAC GR 5/1

YARA VITA ZINTRAC GR 5/1
Yara Vita Zintrac 700 sadrži 700 g/l Cinka.
Preporučena upotreba: U kulturama kukuruza, voću, vinovoj lozi, povrću i usevima osetljivim na manjak cinka-Zn.
Doza: 0,5-1 l/haopširnije

TRAFOS K 20/1

TRAFOS K 20/1
Trafos K je efikasan, aktivan i koncentrovan izvor fosfora i kalijuma. Primenjuje se upravo kada su biljkama naročito potrebna ova dva makro-elemnta: razvoj korenovog sistema, cvetanje i sazrevanje!opširnije

MULTIGRAM 10/1 TIMAC

MULTIGRAM 10/1 TIMAC

FOLIFLO CINK 10/1

FOLIFLO CINK 10/1

FOLIFLO ZN 5/1

FOLIFLO ZN 5/1

AMIFOL K 20/1

AMIFOL K 20/1
Amifol K je tečno đubrivo, sadrži visok procenat koncentrovanog rastvora kalijuma i amino kiselina, namenjen za prevenciju i korekciju nedostatka kalijuma, preporučuje se u momentima kada biljka zahteva velike količine kalijuma.opširnije

FITOFERT MG 1/1

FITOFERT MG 1/1

WUKSAL ZN

WUKSAL ZN
Wuksal ZN je folijarno hranivo na bazi mikroelemenata za dopunsku ishranu biljaka na zemljištima sa deficitom u cinku.opširnije

YARA VITA ZEATREL 5/1

YARA VITA ZEATREL 5/1

YARA VITA GRAMITREL 5/1

YARA VITA GRAMITREL 5/1
Yara VITA Gramitrel, folijarno đubrivo. Proizvod razvijen za postizanje vrhunskih rezultata u gajenju strnih žita i trava. Jesenji tretman služi za poboljšanje kondicije useva, a koristi se do 2 l/ha. Doza primene u proleće je 2-4 l/ha od faze bokorenja do trenutka kada je moguće odrediti drugo kolence, sledeći tretman je u fazi zastavičara, najkasnije do mlečnog zrenja u količini 1-2 l/ha i pomaže kvalitetu i boljoj oplodnji. Količina vode 200-400 l/ha. opširnije

YARA VITA GRAMITREL 10/1

YARA VITA GRAMITREL 10/1
Yara VITATM Gramitrel, folijarno đubrivo. Proizvod razvijen za postizanje vrhunskih rezultata u gajenju strnih žita i trava. Jesenji tretman služi za poboljšanje kondicije useva, a koristi se do 2 l/ha. Doza primene u proleće je 2-4 l/ha od faze bokorenja do trenutka kada je moguće odrediti drugo kolence, sledeći tretman je u fazi zastavičara, najkasnije do mlečnog zrenja u količini 1-2 l/ha i pomaže kvalitetu i boljoj oplodnji. Količina vode 200-400 l/ha. opširnije

WUKSAL BORON 1/1

WUKSAL BORON 1/1

Wuksal Boron je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

opširnije

YARA VITA UNIVERSAL BIO 10/1

YARA VITA UNIVERSAL BIO 10/1
YaraVita Universal Bio je savremeno NPK folijarno đubrivo sa mikroelementima. EC formulacija.
Sadrži ekstrakt algi koji sadrži prirodne fitohormone (citokinin, giberilinin i auksin). Može se koristiti u svim ratarskim kulturama.
Primena: 3-5 litara po hektaru.
opširnije

YARA VITA UNIVERSAL BIO 5L

YARA VITA UNIVERSAL BIO 5L
YaraVita Universal Bio je savremeno NPK folijarno đubrivo sa mikroelementima. EC formulacija.
Sadrži ekstrakt algi koji sadrži prirodne aminokiseline (citokinin, giberilinin i auksin). Može se koristiti u svim ratarskim kulturama.
Primena: 3-5 litara po hektaru.
opširnije

HAF VITA BORO 5/1

HAF VITA BORO 5/1

YARA VITA UNIVERSAL BIO 1000/1

YARA VITA UNIVERSAL BIO 1000/1

WUKSAL TOP P 1/1

WUKSAL TOP P 1/1

Wuksal Top P je folijarno hranivo za sve useve koji imaju visoku potrebu za fosforom.

opširnije

NUTRICOMPLEX AZZURRO 13-40-13 25/1

NUTRICOMPLEX AZZURRO 13-40-13 25/1
Đubrivo Nutricomplex Azuro 13-40-13 blue proizvedeno je od visokokvalitetnih sirovina i obogaćeno mikroelementima. Nutricomplex Azuro 13-40-13 blue se može koristiti folijarno zajedno sa proizvodima za zaštitu bilja. U sebi ne sadrži hloride, natrijum i karbonate. Zahvaljući svojoj formuli, naročito se preporučuje njegova primena u početnom razvoju useva i cvetanju.opširnije

WUKSAL SUPER 1/1

WUKSAL SUPER 1/1

Wuxal Super je folijarno energetsko đubrivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata. Svi metalni mikroelementi su helatinizirani sa EDTA tako da biljke lako usvajaju Wuxal Super preko lista i drugih zelenih delova.

opširnije

WUKSAL SUPER 10/1

WUKSAL SUPER 10/1

AGROFOL 1000 L

AGROFOL 1000 L

NOVALON 10-10-40+ME 1KGP

NOVALON 10-10-40+ME 1KGP

NOVALON 20:20:20 25/1

NOVALON 20:20:20 25/1
Novalon folijarna đubriva namenjena su prvenstveno za primenu kroz sisteme navodnjavanja kap po kap u povrću i ukrasnom bilju, ali se mogu koristiti i u voćarstvu.
Folijarno se mogu primeniti u svim kulturama, ali se najčešće primenjuju u žitaricama, kukuruzu i kupusnjačama.
U malim vrtovima i baštama često se primenjuju zalivanjem oko biljke.opširnije

NOVALON 20:20:20 10/1

NOVALON 20:20:20 10/1

SUPREMO 202020+TE BAG/25KG ROSIER BE

SUPREMO 202020+TE BAG/25KG ROSIER BE

SUPREMO 29/10/10

SUPREMO 29/10/10
Primena SUPREMO W 29/10/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn preporučuje se od početka vegetativnog porasta do kraja cvetanja. • Za primenu preko sistema za navodnjavanje: 1 do 3 g/l vode za navodnjavanje • Za folijarnu primenu: 2-4 % rastvor, tj. 4-8 kg SUPREMO W 29/10/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn na 200 l vode po hektaru na otvorenom polju. Ponoviti tretman 2 do 3 puta ukoliko je potrebno. Ove preporuke treba prilagoditi kulturi, sorti, klimatskim uslovima, zemljištu, temperaturi i sistemu za navodnjavanje.opširnije

YARA MILA CROPCARE 8:11:23 25/1

YARA MILA CROPCARE 8:11:23 25/1
YaraMilaTM CROPCARE je kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima, bez hlora, dobijeno tehnologijom tople granulacije. Preporučuje se upotreba za sve kuture osetljive na hlor. Jedna od najvažnijih osobina intenzivnih kultura je osetljivost na hlor. To znači da, upotreba đubriva koje ga sadrže, prouzrokuje značajan gubitak prinosa i kvaliteta roda, zato nije svejedno koje će se đubrivo izabrati u intenzivnom đubrenju. YaraMilaTM CROPCARE su specijalna mineralna đubriva sa visokim sadržajem makro i mikroelemenata, omogućuju potpunu snabdevenost svim potrebnim hranljivim materijama za sve životne procese.opširnije

YARA KRISTALON YELLOW 13-40-13 +ME 25/1

YARA KRISTALON YELLOW 13-40-13 +ME 25/1
Vodorastvorljivo đubrivo namenjeno za fertirigaciju povrtarskih, voćarsko-vinogradarskih,ratarskih kultura i ukrasnih biljaka. Koristi se kao startno đubrivo u početnim fazama radi boljeg ukorenjivanja, dok u kasnijim fazama razvoja povoljno utiče na cvetanje i formiranje plodova. opširnije

FERTILEADER VITAL KOMAD 5/1

FERTILEADER VITAL KOMAD 5/1

N: 104 g/l; P205: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1 250 mg; B: 625 mg; Zn: 625 mg; Cu: 250 mg; Fe: 250 mg; Mo: 130 mg;

Sadržaj makro i mikroelemenata u Seactiv aminokiselinskom kompleksu omogućava brže usvajanje i olakšan transport hraniva u biljkama.

Fertileader Vital je tečno djubrivo koje se primenjuje u toku vegetacije za prihranu voća, vinograda, ratarskih i povrtarskih useva. Obezbedjuje kontinuirani porast plodova i razvoj biljaka. Pomaže biljkama da prevazidju stresove, koji se javljaju tokom vegetacije (visoke i niske temperature, nedostatak vlage, jaka temperaturna kolebanja, vremenske nepogode, očtećenja od insekata...}

Količina i vreme primene:

 • Žitarice: 3-4 l/ha, u fazi lista zastavičara.
 • Soja: 3-4 l/ha, od faze zatvaranja redova i formiranja mahuna.
 • Povrće: 3-5 l/ha po tretmanu, 2 do 3 puta u toku vegetacije.
 • Voćnjaci i vinogradi: 4-5 l/ha po tretmanu, 2 do 3 puta u toku vegetacije po potrebi.
 • Cveće: 4-5 l/ha po tretmanu, 3 do 4 puta u toku vegetacije po potrebi.
opširnije

YARA VITA ZINTRAC 700 1/1

YARA VITA ZINTRAC 700 1/1
Yara Vita Zintrac 700 sadrži 700 g/l Cinka.
Preporučena upotreba: U kulturama kukuruza, voću, vinovoj lozi, povrću i usevima osetljivim na manjak cinka-Zn.
Doza: 0,5-1 l/haopširnije

YARA VITA BORTRAC 150 1/1

YARA VITA BORTRAC 150 1/1
Yara Vita Bortrac 150 sadrži 150 g/l Bor etanolamin-a.
Preporučena upotreba: U voću, povrću, vinovoj lozi i drugim usevima osetljivim na manjak bora-B.
Doza: 1 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, a u višegodišnjim zasadima i posle berbe.opširnije

YARA VITA MANTRAC 5/1

YARA VITA MANTRAC 5/1
Yara Vita Mantrac 500 sadrži 500 g/l Mangana.
Preporučena upotreba: Za krompir, strna žita, voće i druge useve osetljive na nedostatak mangana-Mn.
Doza: 1 l/ha.opširnije

NOVALON 0:5:35 25/1 +0,5 B + ME

NOVALON 0:5:35 25/1 +0,5 B + ME

YARA VITA THIOTRAC 5L

YARA VITA THIOTRAC 5L
YaraVita™ đubriva posebno formulisana za folijarnu primenu, koja zadovoljavaju specifične potrebe pojedinih useva, a sadržavaju kombinaciju hranjivih elemenata.
Folijarni proizvod koji sadrži kiseonik i sumpor nužne za poboljšanje kvaliteta roda strnih žita, kukuruza i na usevima osetljivim na manjak sumpora-S.
Doza: 3-5 l/ha.opširnije

FERTILEADER VITAL KOM 60/1

FERTILEADER VITAL KOM 60/1

FERTILEADER VITAL 10/1

FERTILEADER VITAL 10/1

FERTIACTYL STARTER 20/1

FERTIACTYL STARTER 20/1

HAF VITA ZN MN 1/1

HAF VITA ZN MN 1/1
HAF VITA Zn Mn đubrivo je kompleks vitamina i slobodnih amino kiselina obogaćeno cinkom i manganom. Namenjeno je za korekciju nedostatka ovih elemenata u ranjivim usevima. Primenjuje se u kukuruzu i leguminozama u početnim razvojnim fazama dok se u voćnim vrstama dodaje u jesen, nakon berbe, radi skladištenja hraniva za početak sledeće godine.opširnije

YARA TERA KRISTA MGS 25/1

YARA TERA KRISTA MGS 25/1

YARA TERA CALCINIT 25/1

YARA TERA CALCINIT 25/1

YARA TERA KRISTA K PLUS 25/1

YARA TERA KRISTA K PLUS 25/1

BORAMIN CA 20/1

BORAMIN CA 20/1

PHYSIOSTART 25/1

PHYSIOSTART 25/1

FERTIACTYL STARTER 10/1

FERTIACTYL STARTER 10/1

BIOFERT GREEN 4:3:3 PILECI STAJNJAK 25/1

BIOFERT GREEN 4:3:3 PILECI STAJNJAK 25/1

FERTIACTYL STARTER 5/1

FERTIACTYL STARTER 5/1

KSC PHYTACTYL I 25/1

KSC PHYTACTYL I 25/1

KSC PHYTACTYL II 25/1

KSC PHYTACTYL II 25/1

TEČNI AZOT NITRON 1000/1

TEČNI AZOT NITRON 1000/1

INFOLEN 20/1

INFOLEN 20/1

FERTILEADER GOLD 60/1

FERTILEADER GOLD 60/1

TRADECORP ZN 1/1

TRADECORP ZN 1/1

FERTILEADER ELITE 10/1

FERTILEADER ELITE 10/1

YARA VITA MANTRAC 500 1/1

YARA VITA MANTRAC 500 1/1
Yara Vita Mantrac 500 sadrži 500 g/l Mangana.
Preporučena upotreba: Za krompir, strna žita, voće i druge useve osetljive na nedostatak mangana-Mn.
Doza: 1 l/ha.opširnije

YARA VITA STOPIT 5/1

YARA VITA STOPIT 5/1
YaraVita™ Stopit sadrži 224 g/l Kalcijuma.
Preporučena upotreba: U voću i povrću za sprečavanje nedostatka kalcijuma-Ca.
Doza: 5 l/ha Vreme primene: Od početka vegetacije ili kraj cvetanja do početka intenzivnog rasta plodova.
Koristiti od 3 do 6 puta zavisno od stepena manjka kalcijuma.opširnije

NOVALON 12-48-06+ME 1KGP

NOVALON 12-48-06+ME 1KGP

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se