Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Suncokreta

Sto-Vet - Cenovnik hibrida suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Za sve stare kooperante koji nose seme na ugovor cene su bez kamate ukoliko plaćaju robom.

75 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za površinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
P63LL06 (75000 S) Pioneer/corteva 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 9.900,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
NS SUMO SJAJ Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 9.900,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAGT JILL (150.000) Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAGT MARLEEN (150.000) Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
LG 56.63 CL Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 18.370,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P64LE25 (150000 S) Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 20.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAGT CLLAYTON CL Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
MASS 83 SU (150.000 ) 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P64LE99 (75000 S) Pioneer/corteva 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DIAMANTHIS CL 150KS + 2L LISTEGO 1/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 32.800,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 50.479 SX Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 19.800,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 54.78 Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 18.920,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 50.510 Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 18.920,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 54.63 CL 150.000 ZRNA Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 18.370,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 50.635 CLP Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 18.370,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG 50.455 CLP Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 18.370,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 56.65 M (150 000 ZRNA) Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 14.300,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64HE144 (75000) Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 11.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64LE25(75) Pioneer/corteva 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 10.300,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64LE136 (75000) Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 10.300,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64LL125 (75000 S) Pioneer/corteva 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 9.900,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64LP130 (75000 S) Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 9.900,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS SUMO 1 PR (70MK) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.450,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS SUMO 2 OR (70MK) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.450,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS RONIN (70MK) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.450,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS KRUNA (70MK) Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.450,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS KIRIL (70MK) Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.450,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL Caussade 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE DURBAN 75.000 Caussade 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT EKLLOR Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT SIKLLOS CL Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE MARBELIA CL 75.000 Caussade 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NEOMA CL 150KS + 3L LISTEGO 1/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BACARDI CLP 150KS + 5L LISTEGO PLUS 5/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS OSKAR (70.000) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUBARO Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64LC108 (75000 S) Pioneer/corteva 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS PETUNIA 75.000 SEME SUNCOKRETA Euralis 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P63LE113 (75000 S) Pioneer/corteva 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY DIAMANTIS 150 MK Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64LE99 (150 MK) Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS PETUNIA 150.000 SEME SUNCOKRETA Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS GENERALIS CL 150.000 SEME SUNCOKRETA Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS GENESIS CLP 150.000 Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS LORIS CLP 75,000 Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PARAISO 102 CL 150.000 Saaten union 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS ROMEO (70MK) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EDISON ST 150KS + 10L GARDOPRIM 5/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUBARO EXP 150 KS + 5L DUAL 5/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS GENERALIS CL 75.000 Euralis 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS DRAGON 75.000 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE IMERIA CS CL 75.000 Caussade 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 80.IR Masseeds 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 97.A (65.000) Masseeds 65.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 97.A (150.000) Masseeds 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 89.M Masseeds 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 92.CP Masseeds 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 85.SU (65.000) Masseeds 65.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 85.SU (150.000) Masseeds 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MARQUESA CLR Saaten union 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
VELKO Saaten union 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SURIMI CL Saaten union 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUNFLORA CL Saaten union 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64HE118 (75000 S) Pioneer/corteva 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P64HE133 (75000) Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS SUMO ORFEJ Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS BELLA Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS BELLAMIS CL Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS VERONIKA 150.000 SEME SUNCOKRETA Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS ACHILLES CLP 75.000 Kws 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA FUSHIA Rwa 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA SY FLAMENCO Rwa 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT MOOGLI CL Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ES BELLA Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Procitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

KURSNA LISTA