Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.
Filteri
 1. Ukloni sve filtere
Magacin
 1. Na stanju
Pesticidi
 1. Herbicidi
 2. Fungicidi
 3. Insekticidi
 4. Čuvari sklopa
 5. Regulatori rasta
 6. Okvašivači i N-Lock
Kultura
 1. Kukuruz
 2. Pšenica
 3. Suncokret
 4. Ječam
 5. Soja
 6. Lucerka
 7. Uljana repica
 8. Slačica
 9. Povrtarstvo
 10. Voćarstvo
Proizvođači
 1. Bayer
 2. Adama
 3. BASF
 4. Agrimatco
 5. Agrosava
 6. Galenika
 7. Pioneer/Corteva
 8. DuPont
 9. Agromarket
 10. Syngenta
 11. Belchim
 12. GAT Microencapsulation Austrija
 13. Ostali
Aktivna materija
 1. 2,4-D
 2. AD 67
 3. acetohlor
 4. alfaciperrnetrin
 5. amidosulfuron
 6. aminopiralid
 7. arylex
 8. azoksistrobin
 9. bifentrin
 10. bromoksinil
 11. cipermetrin
 12. ciprokonazol
 13. deltametrin
 14. desmedifam
 15. diflufenikan
 16. diflufenzopir
 17. dikamba
 18. dimethachlor
 19. dimetoat
 20. epoksikonazol
 21. etefon
 22. etilheksilestar
 23. etofumesat
 24. fenmedifam
 25. fenpropimorf
 26. fention
 27. florasulam
 28. flurohloridon
 29. fluroksipir
 30. flusilazol
 31. foksim
 32. foramsulfuron
 33. gama-cihalotrin
 34. glifosat
 35. hlormekvat-hlorid
 36. hlorpirifos
 37. imazamoks
 38. imazamox
 39. imidakloprid
 40. izodecil-alkohol-etoksilat
 41. izoksadifen-etil
 42. izoksaflutol
 43. jodosulfuron-metil-natrijum
 44. karbendazim
 45. karbofuran
 46. kletodim
 47. klomazon
 48. klopiralid
 49. lambda cihalotrin
 50. lambda-cihalotrin
 51. lenacil
 52. malein-hidrazid kalijum
 53. metamitron
 54. metkonazol
 55. metobromuron
 56. metribuzin
 57. metsulfuron-metil
 58. mezotrion
 59. nikosulfuron
 60. oksadiargil
 61. oksasulfuron
 62. oksifluorfen
 63. pikoksistrobin
 64. piraklostrobin
 65. polietar polimetilsiloksan kopolimer
 66. prohloraz
 67. propakvizafop
 68. propikonazol
 69. propizamid
 70. prosulfuron
 71. protiokonazol
 72. quizalofop-p-tefuril
 73. rimsulfuron
 74. s-metolahlor
 75. solatenol
 76. spinosad
 77. spiroksamin
 78. sulkotrion
 79. tau-fluvalinat
 80. tebukonazol
 81. teflutrin
 82. tembotrion
 83. terbutilazin
 84. tienkarbazon-metil
 85. tifensulfuron-metil
 86. tiofanat-metil
 87. triadimenol
 88. tribenuron-metil
 89. triflusulfuron metil
 90. triklopir trietilamino so
 91. trineksapak-etil
 92. trisiloksan

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

5 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H ADENGO 5/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 13.567,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MERLIN FLEXX 5/1 izoksaflutol 240 g/l. Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 9.924,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MERLIN FLEXX 1/1 izoksaflutol 240 g/l. Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 10.315,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ADENGO 1/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 14.149,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ADENGO 0,2/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.896,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač