Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

98 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H DIKAMIN (2,4-D) 1/1 2,4-D dimetil amonijum 720 g/l (2,4-D 600 g/l) Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 680,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BASAR 1/1 S-metolahlor (960 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.450,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PEAK 75 WG 10 GR. prosulfuron (750 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PLAMEN 10/1 dikamba 577,9 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1 nikosulfuron 6% (60 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MOTO EKSTRA 850 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 730,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H EQUIP 10/1 foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H DUAL GOLD 960 EC s-metolahlor (960 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.265,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MUSTANG 1/1 Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l Pioneer/corteva lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LAUDIS 5/1 tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ADENGO 5/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 13.288,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SKAUT 250 ML mezotrion (480 g/I preparata) Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SULCOGAN 1/1 sulkotrion 300 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CORNISTO 1/1 mezotrion 480 g/l Sharda kg Prijavite se da bi videli VP cenu 4.420,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1 s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ADENGO 1/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 13.820,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MERLIN FLEXX 5/1 izoksaflutol 240 g/l. Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 9.614,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CAPRENO 1/1 (+8 LIT MERO) Tembotrion 345 g/l, Tienkarbazon – metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 19.390,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LAUDIS 1/1 tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.490,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H REZON 1/1 terbutilazin (500 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 715,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1 s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MONT 1/1 s-metolahlor 960 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CORDUS 75 WG 0.4/1 nikosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CHIEF 1/1 mezotrion 100 g/l (triketon, HRAC grupa: F2) Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.350,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MERLIN FLEXX 1/1 izoksaflutol 240 g/l. Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 10.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TOMIGAN 250 EC 1/1 fluroksipir-meptil-heptil 359 g/l (fluroksipir 250 g/l) Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.990,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H INTERMEZZO 1/1 mezotrion 480 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CALLISTO 1/1 mezotrion (480 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ZEAZIN 1/1 terbutilazin 500 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 700,00 din. Trebujte pesticid 1 ocena na stanju
H LAUDIS EQUIP KOMPLET tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 39.080,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MATON 1/1 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H EQUIP 1/1 foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BANVEL 480 S 1/1 dikamba (480 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.050,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FOCUS ULTRA 1/1 100 g/l cikloksidim Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.341,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ESTERON 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PLAMEN 1/1 dikamba 577,9 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.650,00 din. Trebujte pesticid 1 ocena trenutno nema na stanju
H TALISMAN 1/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AVALON 1/1 bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.170,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TERBIS 1/1 terbutilazin 500 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SIRAN 40 SC 1/1 nikosulfuron 40 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 860,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H VELOX 1/1 2,4 - D etilheksilestar 850 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SAVAZON 480 1/1 bentazon 480g/L, grupa benzotiadiazinoni Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.348,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TALISMAN 5/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 890,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NIKOSAV 1/1 40 g/l nikosulfuron Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CELEBRITY PLUS 0.4/1 425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICOGAN 40 SC 1/1 nikosulfuron 40 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MONSOON ACTIVE 5/1 foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.598,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MONSOON ACTIVE 1/1 foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.598,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CASPER 55 WG 0.3/1 dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H COLOSSEUM 1/1 dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline) Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICON 4 OD 1/1 nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%) Agrolink lit Prijavite se da bi videli VP cenu 750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BROMOTERB 500 SC 1/1 terbutilazin 300 g/l + bromoksinil 200 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H STOMP AQUA 1/1 330 gr/l pendimetalin, grupa: dinitroanilini Basf kg Prijavite se da bi videli VP cenu 2.040,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CALARIS PRO mezotrion (50 ± 5 g/l), terbutilazin (326 ± 16 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 1.880,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AGRODIMARK 1/1 dikamba 577,9 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICOGAN 40 SC 5/1 nikosulfuron 40 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.050,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TALISMAN 10/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MEZATRON 1/1 Mezotrion 480 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BENTAMARK 5/1 Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l) Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SIRAN 750 WG 60GR Nikosulfuron 750 g/kg Agromarket kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TELUS 1/1 s-metolahlor 960 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NIKOSAV 10/1 40 g/l nikosulfuron Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ARIGO 330 GR nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PRINCIPAL PLUS 440 GR nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg Pioneer/corteva kom Prijavite se da bi videli VP cenu 3.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DICOPUR TOP 464 SL1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.020,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H KIDEKA 1/1 mezotrion 100 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ADENGO 0,2/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.959,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H INTERMEZZO 0,25/1 mezotrion 480 g/l Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.480,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TENDER (S METALOHLOR) 1/1 S-metolahlor (960 g/l preparata) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.390,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAPRENO 5/1 Tembotrion 345 g/l, Tienkarbazon – metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TVISTER 1/1 terbutilazin 125 g/l, mezotrion 50 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.240,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PRETENDO 1/1 Mezotrion 100 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ASTRAL 1/1 nikosulfuron 40 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H METTO 1/1 mezotrion 480 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICOSTOCK 1/1 nikosulfuron 40 g/l Stockton lit Prijavite se da bi videli VP cenu 730,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BENTAMARK 1/1 Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l) Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.225,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MIONI 1/1 dikamba 480 +- 25 g/l Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PALACID 480 1/1 dikamba (480 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.680,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PALACID 480 5/1 dikamba (480 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.580,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H REZON 10/1 terbutilazin (500 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 680,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DOXA 1/1 dikamba 480 g/l Sharda kg Prijavite se da bi videli VP cenu 1.320,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H RINCOR 1/1 nikosulfuron 40g/l Sharda kg Prijavite se da bi videli VP cenu 800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BASICO 1/1 dikamba (480 g/l) Sharda lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.480,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H METTO 0,25 LIT mezotrion 480 g/l Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.250,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H STELLAR topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ZEAGRAN 1/1 terbutilazin 250 ml/l + bromoksinil 90 ml/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/ rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg; Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LUMAX 537.5 SE s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CALLISTO 0.25/1 mezotrion (480 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TAROT 25WG 0,1 /4 TRENDA/ rimsulfuron 250 g/kg +/- 15 g/kg; Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ETALFIX PRO polietar polimetilsiloksan kopolimer Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GUARDIAN 1/1 840 g/l acetohlor, 88 g/l AD 67, Grupa: hloracetamidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 880,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MATON 10/1 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H STARANE 250 fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DIKOPUR TOP 464 SL 1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BONACA 0,2 fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila, sadržaj: 360 g/l Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FRONTIER SUPER 1/1 720 g/l dimetenamid-p Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 2.614,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BASAGRAN 1/1 480 g/l bentazon Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.080,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač