Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

19 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
I KONZUL 5/1 Hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.320,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I FOBOS 1/1 Bifentrin 100 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BINGO 480SL 10/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 370,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BINGO 480SL 5/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 370,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GLIFOL 1/1 Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I LAIDIR 10 CS 1/1 lambda cihalotrin 100 g/l Gat microencapsulation austrija lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H RACER 25 EC 1/1 flurohloridon 250 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F AKORD 1/1 tebukonazol (250 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I LETOL EC 10/1 parafinsko ulje 790 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GLIFOL 10/1 Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 360,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUOFEN 1/1 tiofanat-metil 500 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I MAVRIK® EW tau-fluvalinat 240 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.960,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I VANTEX 1/1 gama-cihalotrin 60 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TOMIGAN 250 EC 1/1 fluroksipir-meptil-heptil 359 g/l (fluroksipir 250 g/l) Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.990,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ZAMIR 400 EW 1/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GARLON 4 1/1 triklopir trietilamino so 502+-25 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ZOOMER 1/1 Glifosat izopropil-amino so 480 g/l (glifosat 360 g/l) + oksifluorfen 30 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F MERPAN 80WDG 1/1 kaptan 800 g/kg Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 1.580,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I PINTO 1/1 bifentrin 100 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.060,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač