Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.
Filteri

Vi ste ovde:    Stovet > Biostimulatori

Aminokiseline i Biostimulatori

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

36 proizvoda pronađeno

PROTIFERT 20/1

PROTIFERT 20/1
Specijalno đubrivo za primenu u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze, na ukrasnim biljkama, za primenu folijarnim tretmanima biljaka tokom vegetacije ili zalivanjem (fertigacijom). Aminokiseline (protein životinjskog porekla) + peptidi sa visokim sadržajem glicina i prolina. Primena
 • Voćarstvo: 3-4 l/ha sa 3-4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu u pojedinim usevima
 • Povrtarstvo: 3-4 l/ha sa 3-4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu u pojedinim usevima
 • Ratarstvo: 2-3 l/ha u 3-4 tretmana. U prvim fazama rasta (faza 3-4 lista) kod ozimih stnina posle prizemljavanja, intenzivni porast stabla (kod šećerne repe u formiranju zadebljalog korena), pred cvetanje i nalivanje zrna
 • Krompir: 3l/ha sa 3 tretmana tokom vegetacije. Prva primena je kada su biljke visine 15 cm, druga na početku razvoja krtola. treća 15 dana nakon druge primene. U izuzetno stresnim uslovima primenjuje se u količini od 500 ml u 100 l vode u svim kulturama.
opširnije

DELFAN PLUS 20/1

DELFAN PLUS 20/1
Prirodni biostimulator na bazi slobodnih i fiziološki aktivnih L-alfa-aminokiselina. Specijalnim postupkom proizvodnje omogućeno je dobijanje maksimalne koncentracije 100% slobodnih L-alfa-aminokiselina. opširnije

MULTOLEO 5/1

MULTOLEO 5/1

Multoleo se koristi za đubrenje uljarica (uljana repica, suncokret, soja) i šećerne repe na različitim tipovima zemljišta. Pospešuje oplodnju, ima direktan uticaj na prinos. Biljka bolje iskorišćava đubriva i ima pozitivan uticaj na samu biljku.

opširnije

ROOTER 5/1

ROOTER 5/1

Rooter se koristi za tretman uljane repice i žitarica na različitim tipovima zemljišta. Stimuliše rast korena, a ne forsira rast stabljike da bi oštetio biljku (biljka raste jednakom brzinom). Omogućava bolje prezimljavanje biljaka, bolje bokorenje i vlatanje kod žitarica i bolji razvoj korena.

opširnije

FIGHT PKN 1/1

FIGHT PKN 1/1
FIGHT PKN je specijalno tečno đubrivo koje jača prirodni mehanizam samoodbrane u biljkama , zbog visoke koncentracije fosfora i kalijuma iz kalijumfosfita. opširnije

SLAVOL 10/1

SLAVOL 10/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

opširnije

PHYLGREEN GEMA 20/1

PHYLGREEN GEMA 20/1
Phylgreen Gemma je prirodni biostimulator na bazi ekstrakta morskih algi i kao takav podstiče rast i razvoj biljaka.Phylgreen Gemma sadrži fiziološki aktivne L-a-amino kiseline, mikroelemente u obliku helata i čist ekstrakt morskih algi Ascophyllum nodosum. Takođe sadrži i organski azot za podsticanje prirodnog rasta i uravnoteženog razvoja biljaka.
Ekstrakt alge dobijen postupkom hladnog ceđenja, poboljšava rast u stresnim uslovima.opširnije

SLAVOL S 0.25/1

SLAVOL S 0.25/1

SLAVOL S je tečno đubrivo – stimulator rasta za tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka, sadnica, i reznica ukrasnog bilja ( sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja ).

SLAVOL S povećava klijavost semena, energiju klijanja, snagu nicanja, masu 1000 zrna, hektolitarsku težinu i prinos.

SLAVOL S stimuliše rast i razviće biljaka, razvoj adventivnih i bočnih korenova, ožiljavanje, formiranje listova, cvetanje, oprašivanje, formiranje listova, cvetanje, oprašivanje, formiranje i razvoj ploda.

Primena:
 • Strna žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale), kukuruz, soja, suncokret, mahunarke, krmno bilje:
  - rastvoriti 250 ml Slavol-a u odgovarajućoj količini vode i naneti na hektarsku normu semena. U ovaj rastvor se mogu direktno dodati pesticidi koji se koriste za tretman semena. Seme prosušitit i sejati.
 • Povrće (paprika, paradajz, krastavac, korenasto - krtolasto, lukovičasto povrće, kupusnjače itd.)
  - seme potopiti direktno u Slavol S u trajanju od 15 - 30 minuta ili ostaviti seme na naklijavanje.
 • Sadnice i reznice ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja):
  - rastvoriti Slavol S - 250 ml u 500 ml vode, reznice ili sadnice potopiti i ostaviti da stoje u pripremljenom rastvoru. Nakon rasađivanja zaliti biljke sa preostalom količinom rastvora.
opširnije

EDAGUM SM A 1/1

EDAGUM SM A 1/1

BIOPLUG 10/1

BIOPLUG 10/1

Doza primene: 5l/ha

Vreme primene: posle žetve

Način primena: prskanje količina vode 200-400l/ha

BIOPLUG zamenjuje stajnjak, vrši trunjenje, nema više izoravanja slame i kukuruzovine, povećava sadržaj humusa

Mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka. Sadrži žive mikroorganizme prirodno "zadužene" za razgradnju organske materije. Cilj je da primenom BIOPLUG-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa.
Na ovaj način primena BIOPLUG-a nadoknaduje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

opširnije

AMIKSOL 1/1

AMIKSOL 1/1

BIOPLEX 1/1

BIOPLEX 1/1

Kompleksni biostimulator za folijarnu primenu, odličan za jačanje biljnih funkcija u periodima veće metaboličke aktivnosti.

BIOPLEX je organski proizvod dobijen procesom kontrolisane fermentatcije koji ima za cilj poboljšanje ravnoteže između fotosintetičkih i respiratornih aktivnosti biljke.

BIOPLEX poboljšava metaboličke aktivnosti tako što omogućava apsorpciju bio-molekula koje je biljka prestala da sintetizuje zbog uticaja iz okoline. Može se primeniti u bilo kojoj fazi rasta, tokom vegetativnog razvoja, cvetanja, zametanja ploda.

opširnije

PHYLGREEN 1/1

PHYLGREEN 1/1
Phylgreen je čist ekstrakt alge Ascophyllum nodosum. To je biostimulator čija se primena preporučuje u toku cele vegetacije ali posebno u kritičnim fazama rasta i prilikom stresnih klimatskih uslova. Phylgreen ekstrakt alge se dobija inovativnim takozvanim procesom “hladnog ceđenja”: nežan proces nad svežim Ascophyllum nodosum koji čuva sve aktivne sastojke bez denaturalizacije!opširnije

PHYLGREEN 20/1

PHYLGREEN 20/1
Phylgreen je čist ekstrakt alge Ascophyllum nodosum. To je biostimulator čija se primena preporučuje u toku cele vegetacije ali posebno u kritičnim fazama rasta i prilikom stresnih klimatskih uslova. Phylgreen ekstrakt alge se dobija inovativnim takozvanim procesom “hladnog ceđenja”: nežan proces nad svežim Ascophyllum nodosum koji čuva sve aktivne sastojke bez denaturalizacije!opširnije

PHYLGREEN GEMA 1/1

PHYLGREEN GEMA 1/1
Phylgreen Gemma je prirodni biostimulator na bazi ekstrakta morskih algi i kao takav podstiče rast i razvoj biljaka.Phylgreen Gemma sadrži fiziološki aktivne L-a-amino kiseline, mikroelemente u obliku helata i čist ekstrakt morskih algi Ascophyllum nodosum. Takođe sadrži i organski azot za podsticanje prirodnog rasta i uravnoteženog razvoja biljaka.
Ekstrakt alge dobijen postupkom hladnog ceđenja, poboljšava rast u stresnim uslovima.opširnije

ROOTEX

ROOTEX

Praškast preparat sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, slobodnih L-amino kiselina i fosfora, odličan za podsticanje rasta korena u svim fazama razvoja biljke.

opširnije

ISABION

ISABION

Specijalno đubrivo, organski biostimulator na bazi aminokiselina (protein životinjskog porekla) za primenu u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze i na ukrasnim biljkama.

Ukupni azot 10,9% (organski 10%, amonijačni 0,9%), organski ugljenik 29,4%, ukupne organske materije i aminokiseline 62,5%, slobodne aminokiseline 10,3%

Gustina 1.27 g/l, pH 5.5-7.5 (10% rastvor).

opširnije

TRAZEX

TRAZEX

Trazex je čvrsto neorgansko đubrivo sa sekundarnim i mikrohranljivim elementima i složenim hemijskim kiselinama. Trazex je suvi vodorastvorljivi prašak, razvijen za laku upotrebu, koja je visoko podudarna sa većinom đubriva i folijarnih sredstava.

opširnije

BIOFOR SOYA LIQUID 1/1

BIOFOR SOYA LIQUID 1/1

Prisutan na našim njivama već 8 godina. Biofor Soya je razvijen kroz naučne projekte sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu. Prvo mikrobiološko đubrivo za soju napravljeno je pre više od 100 godina u Nemačkoj pod nazivom „Nitragin“.

Inokulacijom soje obavezna agrotehnička mera pospešuje se prirodna sposobnost soje da u simbiozi sa zemljišnim bakterijama vrši obogaćivanje zemljišta azotom.

Zemljište ima ogroman „rezervoar“ atmosferskog azota koji se azotofisacijom prevodi u mineralni oblik pristupačan biljci. Količina azota koji se na ovaj način obezbeđuje biljci podmiruju do 70% potrebe soje za azotom.

Radi pospešivanja snabdevanja soje P i K u Biofor Soya su uključene bakterije mobilizatori fosfora i kalijuma iz mineralnog đubriva i organskih ostataka.

Obogaćuje zemljište azotom (N) iz vazduha, pospešuje usvajanje fosfora (P) i kalijuma (K).

opširnije

BIOGNEZDO 1/1

BIOGNEZDO 1/1

SLAVOL 5/1

SLAVOL 5/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

Primena Slavola

Slavol se primenjuje u proizvodnji ratarskih kultura, povrća i cveća.

Slavol se koristi u proizvodnji ratarskih kultura kao folijarno đubrivo (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan itd). Slavol se primenjuje folijarno prskanjem 7 – 10 l/ha, 2- 3 puta u toku vegetacije – samostalno ili zajedno sa pesticidima.

Slavol se koristi u povrtarstvu (paradajz, paprika, krastavac, salata, kupus, grašak, krompir, boranija, korenasto i krtolasto povrće) i cvećarstvu pri proizvodnji rasada, kao folijarno djubrivo i preko sistema kap po kap.

* Vreme primene SLAVOL-a nije vezano za karencu. Ne treba tretirati po sunčanom delu dana, već ujutru ili uveče.

opširnije

TRAINER 1/1

TRAINER 1/1
TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija. TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci.
100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!opširnije

UNIKER 5/1

UNIKER 5/1

UNIKER ubrzava procese razlaganja svežih organskih materija (žetvenih ostataka) u zemljistu. UNIKER se preporučuje za primenu u početnim fazama razvoja biljaka, kao starter.

Primenom UNIKER-a povećava se mikrobiološka aktivnost zemljišta, mikrobiološka biomasa, kao i sadržaj lako pristupačnih jedinjenja azota, fosfora, kalijuma, mikroelemenata.

UNIKER deluje povoljno na plodnost, strukturu i vodno – vazdušni režim zemljišta.

opširnije

VALAGRO MEGAFOL 1/1

VALAGRO MEGAFOL 1/1

Sastav: N 3%, K2O 8%, organski ugljenik 9% + 35% aminokiselina, proteini, vitamini, betaini

Primena: Aktivator rasta i anti-stres, stimuliše biljke i pomaže da prevaziđu posledice stresnih uslova - mraz, grad, visoke temperature, sušu.

Količina primene:
 • Folijarno u intervalima od 10-15 dana u toku vegetativnog ciklusa
 • Voće, povrće, industrijsko bilje i ukrasno bilje na otvorenom polju - 2-3 l/ha
 • Voće, povrće i ukrasno bilje u zatvorenom prostoru 150-250 ml/100 l
 • Ratarske kulture 1-3l/ha zajedno sa pesticidima i folijarnom prihranom
opširnije

VALAGRO MEGAFOL 10/1

VALAGRO MEGAFOL 10/1

Sastav: N 3%, K2O 8%, organski ugljenik 9% + 35% aminokiselina, proteini, vitamini, betaini

Primena: Aktivator rasta i anti-stres, stimuliše biljke i pomaže da prevaziđu posledice stresnih uslova - mraz, grad, visoke temperature, sušu.

Količina primene:
 • Folijarno u intervalima od 10-15 dana u toku vegetativnog ciklusa
 • Voće, povrće, industrijsko bilje i ukrasno bilje na otvorenom polju - 2-3 l/ha
 • Voće, povrće i ukrasno bilje u zatvorenom prostoru 150-250 ml/100 l
 • Ratarske kulture 1-3l/ha zajedno sa pesticidima i folijarnom prihranom
opširnije

DELFAN PLUS 1/1

DELFAN PLUS 1/1
Prirodni biostimulator na bazi slobodnih i fiziološki aktivnih L-alfa-aminokiselina. Specijalnim postupkom proizvodnje omogućeno je dobijanje maksimalne koncentracije 100% slobodnih L-alfa-aminokiselina. opširnije

PROTIFERT 5/1

PROTIFERT 5/1
Specijalno đubrivo za primenu u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze, na ukrasnim biljkama, za primenu folijarnim tretmanima biljaka tokom vegetacije ili zalivanjem (fertigacijom). Aminokiseline (protein životinjskog porekla) + peptidi sa visokim sadržajem glicina i prolina. Primena
 • Voćarstvo: 3-4 l/ha sa 3-4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu u pojedinim usevima
 • Povrtarstvo: 3-4 l/ha sa 3-4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu u pojedinim usevima
 • Ratarstvo: 2-3 l/ha u 3-4 tretmana. U prvim fazama rasta (faza 3-4 lista) kod ozimih stnina posle prizemljavanja, intenzivni porast stabla (kod šećerne repe u formiranju zadebljalog korena), pred cvetanje i nalivanje zrna
 • Krompir: 3l/ha sa 3 tretmana tokom vegetacije. Prva primena je kada su biljke visine 15 cm, druga na početku razvoja krtola. treća 15 dana nakon druge primene. U izuzetno stresnim uslovima primenjuje se u količini od 500 ml u 100 l vode u svim kulturama.
opširnije

PROTIFERT 1000/1

PROTIFERT 1000/1
Specijalno đubrivo za primenu u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze, na ukrasnim biljkama, za primenu folijarnim tretmanima biljaka tokom vegetacije ili zalivanjem (fertigacijom). Aminokiseline (protein životinjskog porekla) + peptidi sa visokim sadržajem glicina i prolina. Primena
 • Voćarstvo: 3-4 l/ha sa 3-4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu u pojedinim usevima
 • Povrtarstvo: 3-4 l/ha sa 3-4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu u pojedinim usevima
 • Ratarstvo: 2-3 l/ha u 3-4 tretmana. U prvim fazama rasta (faza 3-4 lista) kod ozimih stnina posle prizemljavanja, intenzivni porast stabla (kod šećerne repe u formiranju zadebljalog korena), pred cvetanje i nalivanje zrna
 • Krompir: 3l/ha sa 3 tretmana tokom vegetacije. Prva primena je kada su biljke visine 15 cm, druga na početku razvoja krtola. treća 15 dana nakon druge primene. U izuzetno stresnim uslovima primenjuje se u količini od 500 ml u 100 l vode u svim kulturama.
opširnije

AMIKSOL 5/1

AMIKSOL 5/1
Amiksol je tečno đubrivo sa aminokiselinama biljnog porekla koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj proizvodnji. Amiksol sadrži L-aminokiseline biljnog porekla koje su dobijene(enzimskom) mikrobiološkom hidrolizom. Amiksol sadrži 16% slobodnih aminokiselina. Posebnim postupkom hidrolize materijala biljnog porekla, korišćenjem enzima bakterija dobijene su slobodne L- aminokiseline koje su biološki aktivne i imaju veoma značajnu ulogu u metabolizmu biljaka.opširnije

SLAVOL 1/1

SLAVOL 1/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

opširnije

TRAINER 5/1

TRAINER 5/1
TRAINER je tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući takođe prevazilaženje klimatskih stresnih situacija. TRAINER se brzo absorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može da izvrši svoje dejstvo u biljci.
100% BILJNE AMINOKISELINE bez aminokiselina životinjskog porekla!opširnije

BIOFOR ACTIVE 1/1

BIOFOR ACTIVE 1/1

Biofor Active je biođubrivo sastavljeno od korisnih zemljišnih bakterija. Usled nedostatka stajskog đubriva dolazi do usporene biološke aktivnovnosti zemljišta. Biofor Active povećava plodnost zemljišta delujući na ubrzavanja zemljišnih procesa potstičući iskorišćavanje mineralnog đubriva i formiranje bolje strukture zemljišta.

Biofor Active - tečno mikrobiološko đubrivo. Aktivna komponenta đubriva su žive zemljišne bakterije koje snabdevaju biljaka neophodnim nutritijentima (NPK).

Snabdeva biljku sa azotom (N), fosforom (P) i kalijumom (K).

opširnije

BIOFOR ACTIVE 10/1

BIOFOR ACTIVE 10/1

Biofor Active je biođubrivo sastavljeno od korisnih zemljišnih bakterija. Usled nedostatka stajskog đubriva dolazi do usporene biološke aktivnovnosti zemljišta. Biofor Active povećava plodnost zemljišta delujući na ubrzavanja zemljišnih procesa potstičući iskorišćavanje mineralnog đubriva i formiranje bolje strukture zemljišta.

Biofor Active - tečno mikrobiološko đubrivo. Aktivna komponenta đubriva su žive zemljišne bakterije koje snabdevaju biljaka neophodnim nutritijentima (NPK).

Snabdeva biljku sa azotom (N), fosforom (P) i kalijumom (K).

opširnije

HAF ALFA 30 5/1

HAF ALFA 30 5/1
HAF ALFA 30 je specijalno folijarno đubrivo sa visokim sadržajem slobodnih aminokiselina (30%) biljnog porekla. Primenjuje se u svim razvojnim fazama životnog ciklusa biljke prvenstveno sa ciljem povećanja otpornosti biljke na stresne uslove. Takođe sadrži i mikroelemente cink i mangan koji su deficitarni.opširnije

BIOFOR PLUS K.J.

BIOFOR PLUS K.J.

BIOFOR Plus utiče na brže klijanje i ujednačenije nicanje biljaka i potencijalno ostvarivanje boljeg sklopa. Ujednačeno nicanje je od izuzetne važnosti zbog mogućnosti efikasnog suzbijanja korova sa što manjim negativnim uticajem na gajenje biljke. Ukoliko je usev u različitim stadijumima razvića ne može se delovati herbicidima a da se pri tom ne naruši sklop.

Brže klijanje i nicanje, ujednačen usev, snažan koren.

opširnije

BIOFOR PLUS HA

BIOFOR PLUS HA

BIOFOR Plus utiče na brže klijanje i ujednačenije nicanje biljaka i potencijalno ostvarivanje boljeg sklopa. Ujednačeno nicanje je od izuzetne važnosti zbog mogućnosti efikasnog suzbijanja korova sa što manjim negativnim uticajem na gajenje biljke. Ukoliko je usev u različitim stadijumima razvića ne može se delovati herbicidima a da se pri tom ne naruši sklop.

Brže klijanje i nicanje, ujednačen usev, snažan koren.

opširnije

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se