Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Vocarstvo > Pesticidi > Insekticidi

Laser 240 sc 50ml

  • AGRIMATCO

Veleprodajna cena/kom:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kom:    0,00 din.

Nema ocena pesticida LASER 240 SC 50ML

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Laser 240 SC je kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i šumarstvu

  • AKTIVNA MATERIJA: spinosad 240 g/l preparata
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: krastavac, krompir, vinova loza
  • Proizvođač: Agrimatco

Oblik i oznaka formulacije: koncentrat za suspenziju (SC)

LASER 240 SC je najnoviji insekticid kompanije Dow AgroSciences za suzbijanje štetnih insekata koji pripadaju redovima leptira, dvokrilaca, resokrilaca i nekih tvrdokrilaca u zasadu vinove loze, krompiru i povrću. Aktivna materija spinosad je produkt fermentacije zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Spinosad je u različitim formulacijama registrovan u više od 70 zemalja sveta i preko 100 različitih useva i zasada.

LASER 240 SC deluje kontaktno i digestivno. Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. Jaja se moraju direktno isprskati, dok je za larve i ostale forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. Veća efikasnost postiže se unošenjem u organizam štetočine jer je utrobna aktivnost LASER 240 SC 5 – 10 puta veća od kontaktne. Pri kontaktnom delovanju LASER 240 SC dostiže efikasnost standardnih sintetičkih insekticida, dok je kod digestivnog delovanja nadmoćan u odnosu sintetičke piretroide. LASER 240 SC deluje preko nikotinskih receptora acetilholina, ali na potpuno nov način, drugačiji od svih do sada poznatih insekticida.

Zbog potpuno novog načina delovanja (nije uočena pojava ukrštene rezistentnosti ni sa jednom od do sada poznatih grupa insekticida), LASER 240 SC je idealan za antirezistentni program.

LASER 240 SC se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim svojstvima u odnosu na sisare, ptice i vodene organizme. Zbog izrazito malog ili zanemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primenjuje u programima integralne zaštite kao i u organskoj proizvodnji (u mnogim zemljama Laser 240 SC je na listi preparata koji se primenjuju u organskoj proizvodnji).

Primena:
  • Krastavac (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje tripsa (Frankliniella occidentalis) u količini 300-400 ml/ha (3-4 ml/100m2), odmah nakon pojave pokretnih formi
  • Vinova loza za suzbijanje sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u količini 0,008-0,01% (0.8-1 ml u 10 l vode), pre početka ubušivanja gusenice u bobice
  • Krompir za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 50-100 ml/ha (0.5-1 ml/100m2), u vreme kada preovlađuju larve I-III stupnja
  • Pored tripsa u svetu se ovaj insekticid koristi i za suzbijanje jabukinog smotavca, lisnih minera, lukovog moljca, trešnjine muve, gusenica roda Agrotis (sovice), malinine mušice, malinine mušice galice,...
Mešanje sa drugim preparatima:

Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Krastavac 3 dana, krompir i vinova loza 14 dana.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi