Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Vocarstvo > Pesticidi > Insekticidi

Volley 20 sp 250gr

 • AGRIMATCO

Veleprodajna cena/kom:     0,00

Maloprodajna cena/kom:    0,00 din.

Nema ocena pesticida VOLLEY 20 SP 250GR

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Volley 20 SP je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

 • AKTIVNA MATERIJA: acetamiprid 200 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus , luk, jabuka, vinova loza
 • Proizvođač: Agrimatco

Oblik i oznaka formulacije: vodorastvorljivo prašivo (SP)

Osobine i način delovanja:
 • Acetamiprid spada u hemijsku grupu neonikotinoida.
 • Ima visoko izraženu sistemičnu aktivnost, što znači da prodire u biljku, šireći se kroz nju i do delova koji nisu bili zahvaćeni tretiranjem. Veoma je izražena i translaminarna aktivnost, odnosno sposobnost da se kreće u okviru lista.
 • Štetni insekti ga usvajaju ili tokom ishrane na tretiranom lišću (digestivno) ili preko površine tela na koju dospeva prilikom tretiranja ili kretanja insekata po isprskanim biljnim delovima (kontaktno).
 • Delovanje acetamiprida je veoma brzo i dugotrajno.
 • U zavisnosti od vrste insekata može delovati na različite stadijume u njihovom razvoju: na jaja (ovicidno), larve (larvicidno) ili odrasle insekte (adulticidno delovanje).
Primena:
 • u zasadu jabuke, za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i jabukine zelene lisne vaši (Aphis pomi) u koncentracijama: 0,0125-0,025% (1,25-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje jabukinog smotavca, i 0,02-0,025% (2-2,5 g u 10 l vode) za suzbijanje vašiju.
 • u zasadu vinove loze za suzbijanje žutog (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog ( Lobesia botrana) grozdovog smotavca, u koncentraciji 0,025% (2,5 g u 10 l vode).
 • u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha (2,5 grama na 100 m2).
 • u usevu kupusa za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae) u količini 0,2-0,4 kg/ha (2-4 grama na 100 m2).
 • u usevu luka za suzbijanje lukovih muva (Delia antiqua i Napomyza gymnostoma) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na 100 m2).
 • u usevu paradajza u staklari za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariarum) u količini 0,2-0,25 kg/ha (2-2,5 grama na 100 m2).
Utrošak vode:

800-1000 l/ha za voće i vinovu lozu, 200- 400 l/ha za povrće.

Preporuke i napomene vezane za primenu:
 • Preparat treba primeniti pravovremeno kako bi se postigao potpuni efekat zaštite.
 • Let i polaganje jaja jabukinog smotavca jaja vrlo razvučeni. Primenom feromonskih klopki trebalo bi pratiti let leptira jabukinog smotavca, i na osnovu broja leptira odrediti tačan termin prskanja.
 • I u slučaju smotavaca u vinovoj lozi trebalo bi koristiti feromonske klopke za praćenje leta leptira, koje treba postaviti pred cvetanje loze.
 • Razvučen period pojave odraslih jedinki krompirove zlatice u proleće u velikoj meri otežava zaštitu. Suzbijanje bi trebalo obaviti kada se primete larve drugog i trećeg stupnja, što znači da se najveći broj jaja ispilio. Sledeće tretiranje bi trebalo obaviti kada se masovno pojave imaga nove generacije.
 • Preparat se može koristiti za suzbijanje štetočina u polju i zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici i sl.).
 • Ispoljava odličnu efikasnost i na mnoge druge štetočine (pored navedenih): lisne minere na voću, kupusara (Pieris brassicae), kupusnog moljca (Plutella maculipenis), vaši na povrću, voću i sadnicama voća, tripse na duvanu itd. Za njihovo suzbijanje primenjuje se u mnogim zemljama u svetu.
 • Preparat se za tretiranje iste površine može upotrebiti dva puta u toku godine.
 • Preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu biljaka i folijarnim mineralnim đubrivima.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): trešnja, krompir, paradajz, duvan, kupus 14 dana, luk 21 dan, jabuka i vinova loza 28 dana

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi