Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Vocarstvo > Pesticidi > Herbicidi

Sirius 1/1

 • AGROSAVA

Veleprodajna cena/lit:     0,00 din.

Maloprodajna cena/lit:    1.895,00 din.

Nema ocena pesticida SIRIUS 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Sirius je neselektivni kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova

 • AKTIVNA MATERIJA: glufosinat-amonijum 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, vinova loza
 • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrovani rastvor (SL)

Primena (jabuka i vinova loza):
 • za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u količini 4-5 l/ha;
 • u split-aplikaciji u količini 5 + 5 l/ha.
 • KANALI ZA ODVODNJAVANJE I NAVODNJAVANJE: za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u količini od 4,5 l/ha.

  DESIKACIJA KOD SUNCOKRETA, ULJANE REPICE, SOJE I KROMPIRA: u količini 2,5-3,5 l/ha.

  Vreme primene:
 • Suncokret i uljana repica – desikacija u fazi zrenja.
 • Soja – u fazi zrenja kada je 30% listova opalo.
 • Krompir – za uništavanje cime pred vađenje.
 • Mogućnost mešanjaSirius se ne meša sa drugim preparatima.

  KarakteristikeSirius sprečava aktivnost glutamin sintetaze i na taj način izaziva akumulaciju amonijaka u biljkama, što dovodi do razaranja ćelije i direktnog sprečavanja fotosinteze I i II. U zavisnosti od količine primene, efikasan je na jednogodišnje i višegodišnje korove. Takođe, koristi se i kao desikant cime krompira: u semenskoj lucerki, suncokretu, soji i uljanoj repici. Poseduje izvesno delovanje preko zemljišta, pa se ne preporučuje primena u industrijskoj paprici. Usvaja se uglavnom zelenim delovima biljke, dok je usvajanje preko korena vrlo slabo. Hloroza tretiranih biljaka uočava se posle 3-5 dana, a potpuno sušenje biljaka za 7-10 dana. Brzina ispoljavanja simptoma zavisi od jačine svetlosti, relativne vlažnosti i vlažnosti zemljišta.

  Fitotoksičnost Sprečiti zanošenje na zelene delove gajenih biljaka, osim kod desikacije.

  Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Voće i vinova loza – 21 dan. Desikacija - obezbeđena vremenom primene.

  KURSNA LISTA

  dekalb
  aquamax
  Bayer srbija
  kws
  syngenta
  ns seme
  lg
  basf
  chemical agrosava

  Sto-Vet klub zemljoradnika

  Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
  Učlanite se

  Mala Pijaca

  Prodajete prasad, piliće ili slamu?
  Ili kupujete?
  Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
  Oglasi