Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Vocarstvo > Pesticidi > Fungicidi

Different 250 ec 1/1

  • AGROSAVA

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida DIFFERENT 250 EC 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Different 250 ec je lokal-sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

  • AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol 250 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, jabuka, kruška
  • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrat za emulziju (EC)

Klasifikacija rezistentnosti: 3

KarakteristikeDifferent 250 EC je lokal-sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).
Aktivna materija difenokonazol je jedna od najčešćih materija iz grupe triazola, penetranata sa translaminarnim kretanjem kroz list.
Triazoli inhibiraju sintezu sterola gljiva. Takođe, u izvesnoj meri su retardanti rasta jabuke, jer i kod njih inhibiraju sintezu sterola. Osim toga, kod ove grupe fungicida utvrđena je rezistencija, ali koja nije trajnog karaktera, pa se osetljivost patogena obnavlja posle izvesnog vremena. FRAC preporučuje da se triazoli u toku godine koriste maksimalno 4 puta, kako bi se sačuvala efikasnost. FRAC preporučuje triazolima obavezno dodavanje fungicida sa multi-site efektom kao što su mankozeb (Mankosav), fluazinam (Niveral), propineb (Antracol WP-70), ditianon (Delan 700 WG), kaptan (Merpan 80 WDG) i slično.

Primena:
  • Kod jabuke i kruške za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 ml/10 l vode).
  • Kod šećerne repe suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,4-0,6 l/ha, uz utrošak 200-400 l vode/ha.
Vreme primene:

Preventivno - tokom primarnih zaraza u koncentraciji od 0,02%, od fenofaze kada su prvi listovi otvoreni, do plodova razvijenih do veličine 20 mm (faze 11-72 BBCH skale).

Kurativno - do 3 dana posle ostvarenja uslova za zarazu u koncentraciji od 0,03% (3 ml/10 l vode). Interval između dva tretiranja je 8-14 dana.

Maksimalni broj tretiranja:

Tri puta u toku godine na istoj površini, uključujući i alternativnu primenu sa drugim triazolima i sličnim jedinjenjima istog mehanizma delovanja.

Napomena:

Different 250 EC se primenjuje kada su temperature iznad 10 oC, u vreme askosporama. S obzirom na ograničen broj tretiranja i bolju zaštitu plodova od lista, optimalna primena preparata Different 250 EC je u fazi posle formiranja plodova, 4 puta i redovno u kombinaciji sa multi-site fungicidima. Ako postoje uslovi za infekcije (vlažno vreme), razmak između dva tretmana je do 8 dana. Vreme između dva tretmana se produžuje samo u slučaju da uslovi nisu povoljni za infekcije.

Different 250 EC po pravilu treba koristiti pre kiša (ostvarivanja zaraza). Ako se primarne infekcije ne suzbiju i dođe do pojave simptoma za „spaljivanje“ fleka, Different 250 EC se koristi u količini od 300 ml/ha, uz dodatak preparata na bazi kaptana u količini od 3 kg/ha i to dva puta u razmaku od 5 dana.

Druge primene:

Different 250 EC ispoljava širok spektar delovanja pri suzbijanju bolesti sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.), pepelnice (Erysiphe spp.), rđe (Puccinia spp.) u usevu pšenice i ječma, ali s obzirom na brzinu razvića mora se koristiti u početku pojave. Preparati na bazi aktivne materije difenokonazol su poesbno efikasni pri suzbijanju crne pegavosti dunje (Diplocarpon maculatum) i ruže (Diplocarpon rosae).

Mogućnost mešanja:

Ne postoje specijalna ograničenja u pogledu mešanja. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito drugih formulacija treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost. Ne sme se mešati sa insekticidima izuzetno kisele reakcije.

Krenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Kod jabuka je 28 dana, a kod šećerne repe je 35 dana.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao DIFFERENT 250 EC 1/1

SCOOTER 250 EC   difenokonazol 250 g/l

Adama     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EMBRELIA 140 SC   Difenokonazol (40 g/l) + Izopirazam (100 g/l)

Agrimatco     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi