Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Vocarstvo > Pesticidi > Fungicidi

Profiler 12/1

 • BAYER

Veleprodajna cena/kg:     0,00

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida PROFILER 12/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Profiler je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • AKTIVNA MATERIJA: fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: vododisperzibilne granule - WG

Način delovanja: Fosetil aluminijum je sistemična komponenta koja se usvaja listom, a zatim se kroz sprovodne sudove biljke kreće u oba smera – i ka korenu i ka vršnim delovima. Ova aktivna materija deluje dvojako-neposredno na parazitske gljivice, a istovremeno podstiče i prirodni odbrambeni mehanizam biljaka.
Fluopikolid je drugi sastojak ovog fungicida i biljka ga usvaja na isti način. Ova aktivna materija ima translaminarno svojstvo (kreće se od lica ka naličju lista, prožimajući lisno tkivo), a istovremeno se kreće ksilemom (biljnim sokovima naviše) Fluopikolid ima izraženo delovanje na sve gljive iz klase Oomycetes, pri čemu snažno deluje na pokretljivost zoospora (stadijum kojim se širi parazit), zatim klijanje spora i početni rast micelije gljive, kao i na sprečavanje nastanka novih spora (antisporulantno delovanje). Ono što je značajna odlika fluopikolida jeste njegovo dugotrajno delovanje.
Profiler, kao spoj dve različite aktivne materije, pruža izuzetne mogućnosti za prevenciju bolesti(preventivno delovanje) ali i sprečavanja daljeg razvoja bolesti kod primene u samom početku (kurativno delovanje – 48h posle nastanka infekcije kod vinove loze). Zbog specifičnog načina delovanja, otpornost (rezistencija) parazitske gljive na ovaj preparat nije moguća. Jedna od prednosti ovog proizvoda je upravo efikasnost koju ispoljava i protiv svih sojeva gljiva koje su pokazale otpornost (rezistentnost) na neke druge grupe fungicida.

Primena:

koristi se u zasadu:

 • vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), i na listu i na grozdu u količini primene od 2,25-3,0 kg/ha uz utrošak vode 600-1000 l/ha, tretiranjem po potrebi od faze pred cvetanje pa do zatvaranja grozda (faze 57-79 BBCH skale).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je tri puta, sa razmakom od 10-14 dana između dva tretiranja.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Dodatna uputstva za optimalno delovanje:
 • razmak između dva tretmana prvenstveno zavisi od uslova za razvoj prouzrokovača plamenjače; kada su oni izuzetno povoljnim za razvoj bolesti smanjiti rok između tretmana, u protivnom, razmak od 14 dana je dovoljan;
 • preventivna primena obezbeđuje najsigurniju zaštitu zasada vinove loze;
 • preporučljivo je da tretmanu sa Profilerom predhodi primena fungicida Mikal flash, tako da u bloku od 2-3 tretmana ponavljamo primenu fosetil aluminijuma;
 • ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorfos, heptenofos, dimetoat), alkalnim preparatima, Bordovskom čorbom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja;
 • pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja;
 • prilikom kombinovanja sa drugim proizvodima obezbediti stalno mešanje tokom primene.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): vinova loza 21 dan


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao PROFILER 12/1

MIKAL FLASH 1/1   fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg

Bayer     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MIKAL FLASH 12/1   fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg

Bayer     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MIKAL FLASH 0.2/1   fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg

Bayer     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PROFILER 1/1   fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg

Bayer     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi