Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Veštačka đubriva

Vi ste ovde:    Stovet > Stocarstvo

SOJINA SAČMA 20/1

SOJINA SAČMA 20/1
  • VICTORIA GROUP

Veleprodajna cena/kg:     57,00 din.

Maloprodajna cena/kg:    68,40 din.

Trebovanje robe

Unesite količinu (u kilogramima):

Opis:

SAČMA 44 je proizvod visoke hranljive i biološke vrednosti dobijen savremenim procesom prerade kvalitetnog, oljuštenog sojinog zrna. Predstavlja najznačajniji izvor proteina i zaštitnih hranljivih sastojaka, minerala i vitamina u ishrani domaćih životinja, svih uzrasta i kategorija. Adekvatnom termičkom obradom inaktivirani su antinutritivni faktori, čime se postiže maksimalna iskorišćenost proteina. SAČMA 44 je bogata amino kiselinama (lizin, triptofan), koje su inače deficitarne u obrocima baziranim na proteinima žitarica, kao što su kukuruz ili ječam.

Primena proizvoda

  • Ishrana svinja: SAČMA 44 je osnovno proteinsko hranivo u obrocima svinja i živine. U ishrani starijih kategorija svinja SAČMA 44 može potpuno zadovoljiti sve potrebe i poslužiti kao jedini izvor proteina. U tom slučaju obrok se može dopuniti sintetičkim amino-kiselinama samo kada se radi o izrazito mesnatim životinjama. Učešće SAČME 44 u obrocima pojedinih kategorija svinja i živine zavisi od potrebnog nivoa proteina u smeši. U hranidbenom smislu nema nikakvog ograničenja za uključivanje u obrok. U strukturi obroka SAČMA 44 učestvuje, u zavisnosti od kategorije, do nivoa 15%-20%. Značaj SAČME 44, kao proteinskog dela obroka, je pre svega u tome što su njeni proteini, odnosno amino-kiseline iskorišćenije u poređenju sa drugim hranivima biljnog porekla.
  • Ishrana živine: SAČMA 44 je osnovno proteinsko hranivo u obrocima svinja i živine. Učešće SAČME 44 u obrocima pojedinih kategorija svinja i živine zavisi od potrebnog nivoa proteina u smeši. U hranidbenom smislu nema nikakvog ograničenja za uključivanje u obrok. U ishrani visoko produktivne živine SAČMA 44 predstavlja jedan od najvažnijih izvora proteina, odnosno esencijalnih amino-kiselina. Značaj SAČME 44, kao proteinskog dela obroka, je pre svega u tome što su njeni proteini, odnosno amino-kiseline iskorišćenije u poređenju sa drugim hranivima biljnog porekla.
  • Ishrana goveda: U obrocima preživara sojina sačma ima svoje mesto i ulogu, jer joj je amonikiselinski sastav takav da obezbeđuje, posebno mlađim kategorijama, dovoljne količine ovih hranljivih materija. U strukturi obroka SAČMA 44 učestvuje, u zavisnosti od kategorije, do nivoa 15%-20%. Prema američkim podacima, sojina sačma ima prednost nad suncokretovom i u obrocima krava muzara, jer se njenim uvođenjem (5%-10% u koncentrovanom obroku) postižu bolji proizvodni rezultati (količina i kvalitet mleka). Značaj SAČME 44, kao proteinskog dela obroka, je pre svega u tome sto su njeni proteini, odnosno amino-kiseline iskorišćenije u poređenju sa drugim hranivima biljnog porekla.

Ocene korisnika đubriva Sojina saČma 20/1

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza
dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA