Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Soja > Pesticidi > Herbicidi

Ikarus duo 1/1

  • AGROMARKET

Veleprodajna cena/lit:     0,00 din.

Maloprodajna cena/lit:    2.870,00 din.

Nema ocena pesticida IKARUS DUO 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

IKarus WG je herbicid na bazi aktivne materije Imazamoks namenjen za primenu u usevima soje.

  • AKTIVNA MATERIJA: Imazamoks 700 g/kg
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: soja
  • Proizvođač: Agromarket
Formulacija

WG – vodorastvorljive granule

Količina primene

0,060 + Trend 90 ili Imox (0,1%)

Vreme primene

Tretman po nicanju useva, kada je soja uzrasta 1-3 trolista (faze 11-13 BBCH- skala), a korovi u fazi razvoja 2-4 lista

MDK(mg/kg): 0,05

Delovanje

Herbicid na bazi aktivne materije Imazamoks koji pripada grupi Imidazolinona koji deluje na biosintezu aminokiselina što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rast biljaka. Usvaja se listom i korenom, u biljci se kreće ksilemom i floemom te nakuplja u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

Spektar delovanja

NAMENJEN JE SUZBIJANJU JEDNOGODIŠNJIH I VIŠEGODIŠNJIH TRAVNIH I ŠIROKOLISNIH KOROVSKIH VRSTA: dobro suzbija (> 90%): štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. Retroflexus), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), sirak divlji iz semena (Sorguhum halepense (s)), muhar (Setaria viridis), boca obična (Xanthium strumarium), ambrozija pelenasta( Ambrosia artemisifolia), muhar (Setaria glauca), a zadovoljavajuće suzbija (75%-90%): ptičji dvornik (Poligonum aviculare), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);

Preporuke i napomene

Preparat Ikarus WG ne treba mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Određenu količinu preparata treba, uz stalno mešanje, sipati u sud u kome se nalazi propisana količina vode (200 do 400 l/ha). Preparat se primenjuje folijarno, svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao IKARUS DUO 1/1

IMAZOFIL 1/1   imazamoks 40 g/l

Ostali     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.850,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

SALTUS 1/1   imazamoks 80 g/l

Adama     VP cena/lit: 68,35 €   MP cena/lit: 7.300,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PATRIOT 4% SL 1/1    imazamoks 4%

Ostali     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 2.150,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PASSAT 1/1   imazamoks 40 g/l

Basf     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PULSAR 40 1/1   40 g/l imazamoks

Basf     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

IKARUS 1/1   imazamoks 40 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.940,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KVAZAR 1/1   imazamokss (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.560,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi