Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Slacica > Pesticidi > Herbicidi

Lontrel 300 1/1

 • GALENIKA

Veleprodajna cena/lit:     0,00

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida LONTREL 300 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Lontrel 300 je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici, slačici (?) i luku.

 • AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid 300 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica, slačica (?)
 • Proizvođač: Galenika

Oblik i oznaka formulacije: koncentrovani rastvor

Delovanje:Lontrel je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.

Primena:0,4 l/ha

Vreme primene u odnosu na korove:
 • Palamida (Cirsium arvense)
  • vreme primene: od faze rozete do visine 10-15 cm
 • Kamilica (Matricaria chamomilla)
  • vreme primene: u fazi 4-6 listova
 • Ostali korovi
  • vreme primene: u fazi 2-6 listova
Spektar delovanja:
 • Jednogodišnji širokolisni korovi: Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), Prstenak poljski (Anthemis arvensis), Prstenak titričasti (Anthemis cotula), Smrduša obična (Bifora radians), Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), Tarčužak obični (Capsella bursa–pastoris), Različak njivski (Centaurea cyanis), Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), Tatula obična (Datura stramonium), Mrkva obična (Daucus carota), Hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Krstica obična (Senecio vulgaris), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Gorčika obična (Sonchus oleraceus), Boca obična (Xanthium strumarium)
 • Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska (Cirsium arvense), Gorčika rapava (Sonchus aper), Podbel obični (Tusilago farfara), Grahorica ptičija (Vicia cracca)

Mešanje sa drugim preparatima:Može se mešati sa preparatima na bazi 2,4-D (Monosan herbi®, Monosan herbi 500, Moto ekstra 850), MCPA, mekopropa, dihlorpropa, fluroksipira (Bonaca EC), bromoksinila, bifenoksa.

NapomenaNe sme se koristiti u kraškim poljima i na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode. U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak, mrkva, peršun, paštrnjak i detelina. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene preparata.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao LONTREL 300 1/1

PIRALIS 100 1/1   Klopiralid 100 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BOSS 300 SL 1/1   Klopiralid 100 g/l

D.a.     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PIKOGAL PLUS 1/1   Klopiralid (300 g/l preparata)

Galenika     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 6.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi