Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Slacica > Pesticidi > Herbicidi

Piralis 100 1/1

 • AGROMARKET

Veleprodajna cena/lit:     0,00

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida PIRALIS 100 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Piralis 100 je selektivni translokacioni herbicid u obliku koncentrovanog rastvora (SL), primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevima šećerne repe, uljane repice i slačice (?).

 • AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: Šećerna repa, uljana repica, slačica (?)
 • Proizvođač: Agromarket

Oblik i oznaka formulacije: SL - koncentrovani rastvor

Delovanje:Piralis se usvaja lišćem i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima i utiče na procese izduživanja i disanja ćelija što dovodi do nekroze tkiva biljke.

Plodored:Na tretiranim površinama, u jesen iste godine i u proleće naredne, ne sme se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.

Primena:
 • Šećerna repa
  • količina primene: 0,6 - 1,2 l/ha
  • vreme primene: po nicanju useva šećerne repe
 • Uljana repica
  • količina primene: 0, 6-1, 0 l/ha (6-10 ml na 100 m2)
  • vreme primene: - u odnosu na usev - posle nicanja, kada je usev od faze 2 lista pa do visine 10-15 cm(od faze 12-14 BBCH skale); - u odnosu na korove - palamida, od faze rozete do visine 10-15 cm; kamilica, u fazi 4-6 listova; ostali korovi u fazi 2-6 listova.
 • Slačica
  • količina primene: 0,4 l/ha
Spektar delovanja:
 • Jednogodišnji širokolisni korovi: Pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia ), prstenak poljski (Anthemis arvensis ), smrduša (Bifora radians ), gorčika (Sonchus oleraceus ), tarčužak (Capsella bursa-pastoris ), tatula (Datura stramonium ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), krstica obična (Senecio vulgaris ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), čičak (Xanthium strumarium ).
 • Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida njivska (Cirsium arvense)

Napomena:Visokoefikasan na palamidu. Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja 4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod suncokretom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene preparata.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao PIRALIS 100 1/1

LONTREL 300 1/1   Klopiralid 300 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

BOSS 300 SL 1/1   Klopiralid 100 g/l

D.a.     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PIKOGAL PLUS 1/1   Klopiralid (300 g/l preparata)

Galenika     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 6.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi