Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Uljana Repica

RWA NAIAD

RWA NAIAD
  • RWA

Veleprodajna cena:    172,00

Maloprodajna cena:    20.350,00 din

Nema rezultata prinosa hibrida RWA NAIAD

Ocenite hibrid

Trebovanje robe

Unesite količinu (broj vreća):

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znaci da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Sorta: hibrid

Opis:

RWA Naiad. Hibrid uljane repice za sušna područja!
Rani hibrid, a cvetanje počinje jako rano. Vrlo brz početni porast u jesen i proleće. Hibrid za optimalne i kasnije setvene rokove. S obzirom na rani početni porast u proleće, potrebna mu je rana prihrana azotom čim to vremenske prilike dozvole. Hibrid jako rano i dobro koristi zimsku vlagu te zrenje nastupa pre letnjih suša. Zbog ove osobine jako je pogodan za sušna područja. Biljka je prosečne visine i kompaktna. Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra. Sadržaj ulja u proseku iznosi 44,4 %. Prinos ulja po hektaru je oko 2.200 kg. Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg po ha. Masa 1.000 semenki je niža i iznosi oko 4,50 g. Sadržaj glukozinulata je oko 13 qmol g -1. Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka/m2 u žetvi.

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Stovet mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA