Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.
Filteri

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Uljana Repica

Uljana repica

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev. Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

44 proizvoda pronađeno

NS ZLATNA


NS ZLATNA
 • NS SEME
 • 0 semena

RWA TREZZOR


RWA TREZZOR
 • RWA
 • 0 semena

DK EXSTORM


DK EXSTORM
DK ExStorm ima odličnu otpornost na pucanje ljuske, dobru otpornost na niske temperature i dvostruku otpornost na bolesti. Hibrid DK ExStorm ima sposobnost da grananjem nadomesti smanjenje sklopa.
 • DEKALB
 • Srednja
 • -
 • 1.500.000 semena

RWA INSPIRATION


RWA INSPIRATION
 • Srednje rani hibrid
 • Srednje visoka biljka
 • Dobra otpornost na mraz
 • Odlična otpornost na poleganje
 • Sadržaj ulja (na AST) oko 44%

Preporučeni sklop u setvi: od 500.000 do 550.000 biljaka/ha

 • RWA
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

DK EXPOWER


DK EXPOWER
Hibrid visokog prinosa, visokog sadržaja ulja Odlikuje se ranim sazrevanjem Biljka srednje visine, otporna na poleganje Otporan na bolesti Prilagodljiv hibrid, daje odlične rezultate i u težim uslovima Za optimalne rezultate pažljivo odraditi prihranu useva
 • DEKALB
 • Rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

BRENTANO


BRENTANO
Brentano je hibrid uljane repice kompanije Bayer, dobre tolerancije na niske temperature, pogodan za ranu setvu. Seme je tretirano fungicidom.
 • BAYER
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

SILVER


SILVER
Silver karakteriše brz razvoj u jesen i vrlo dobra otpornost. Visok prinos bez obzira na uslove staništa. Dobra otpornost na bolesti. Srednje visoka biljka. Srednje rana sorta u cvetanju i srednje kasna u zrenju.
 • BASF
 • -
 • -
 • 0 semena

LG ARCHITECT


LG ARCHITECT

LG Architect efikasan, snažan, robustan hibrid. Veoma visok potencijal prinosa ostvaruje i u proizvodnji. Nešto višeg stabla, vanserisjke tolerancije na poleganje. Otporan na TuYV virus. Potencijalne štete i do 450 kg/ha. Važna osobina za iznošenje potencijala prinosa u praksi. Velika fleksibilnost u vremenu. Bez sklonsti ka izduživanju u jesen i otpornost na pucanje mahuna daju više vremena za obavljanje radova.

Optimalna gustina setve: 49 - 51 zrna po m2

 • LG
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

LG ANNISTON


LG ANNISTON

LG Anniston karakteriše intenzivan početni porast. Pogodan i za kasnije setvene rokove. Veoma dobro prezimljava. U slučaju veoma rane setve i povoljnih uslova za razvoj, bi trebalo primeniti regulator rasta. Odličnog zdravstvenog stanja. Poseduje RLM 7 gen za pouzdanu zaštitu od Phome. Pored toga, otporan je i na TuYV virus i generalno dobrog profila prema ostalim bolestima. Duži optimalni period za žetvu. Ujednačeno sazrevanje i otpornost na pucanje mahuna osiguravaju prinos i čine žetvu jednostavnijom.

Optimalna gustina setve: 49 - 51 zrna po m2.

 • LG
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

LG CONRAD CL


LG CONRAD CL

Conrad CL je hibrid pogodan za "prljave" njive.

Clearfield® tehnologija za uspešnu proizvodnju i na nešto zakorovljenijim parcelama. Visoka produktvinost. Odličan balans dužine vegetacije i potencijala prinosa. Veoma dobro prezimljava i brzo se regenriše na proleće. Više vremena u žetvi. Nešto kraća vegetacija i otpornost na pucanje mahuna. Sa Conradom CL u setvenoj strukturi, dobijate na vremenu.

Optimalna gustina setve: 49 - 51 zrna po m2.

 • LG
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

DK IMPERIAL CL


DK IMPERIAL CL
Hibrid koji se primenjuje u CLEARFIELD® tehnologiji proizvodnje. Namenjen svim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju problema sa zakorovljenim parcelama. Tolerantnost na pucanje mahuna smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve, a prinos će biti očuvan ukoliko dođe do odlaganja žetve. Nešto slabiji početni porast čini ovaj hibrid pogodnim za ranu setvu samim tim ne preporučuje se kasna setva. RLM7 gen i dupla otpornost na suvu trulež pruža proizvođačima sigurnost i mogućnost odlaganja prvog fungicidnog tretmana u jesen.
 • DEKALB
 • Hibrid
 • Srednji
 • 1.500.000 semena

EURALIS DECIBEL CL


EURALIS DECIBEL CL

Decibel CL je kvalifikovan kao 00 bez eruko kiselina i glukozata, Sadržaj ulja 47%. Odličan rani porast. Srednji sadržaj proteina i Omega3 masti. Odličan početni porast. Rano cvetanje i rano sazrevanje. Visoko prinosan hibrid. Odlična tolerantnost na pucanje mahune.

Preporučeni sklop: 500.000 biljaka/ha

 • EURALIS
 • Rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

KWS FACTOR


KWS FACTOR
Vreme setve: 01.9 - 25.9. Preporucena gustina: 450.000 - 550.000 biljaka / ha. Hibrid pogodan za proizvodnju na svim tipovima zemljišta. Tolerantan na ekstremne uslove proizvodnje.
 • Visok potencijal za prinos semena i ulja
 • Brz rani porast
 • Visoka tolerantnost na niske temperature
 • Visoka tolerantnost na bolesti
 • Vrlo dobra otpornost na pucanje mahuna u zetvi
 • KWS
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

KWS GORDON


KWS GORDON
 • Vreme setve: 01.9 - 25.9.
 • Preporučena gustina: 450.000 - 550.000 biljaka / ha
 • Hibrid pogodan za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
 • Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.
 • Visok potencijal za prinos semena
 • Brz rani porast
 • Visoka tolerantnost na niske temperature
 • Rani početak cvetanja i brzo sazrevanje
 • Vrlo dobra otpornost na pucanje mahuna u žetvi
 • KWS
 • Srednja
 • 1.500.000 semena

EURALIS ES VITO


EURALIS ES VITO

ES Vito je kvalifikovan kao 00 bez eruko kiselina i glukozata, Sadržaj ulja 47,7%. Odličan rani porast. Srednji sadržaj proteina i Omega3 masti. Visok potencijal za prinos i stabilnost. Dvostruka zaštita od Phoma. Dobra otpornost na bolesti. Odlična tolerantnost na pucanje mahune.

Preporučeni sklop: 500.000 biljaka/ha

 • EURALIS
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

KWS HYBRIROCK


KWS HYBRIROCK
Hybrirock karakteriše visok potencijal za prinos semena i ulja, brz i ujednacen porast u jesen. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade zemljista. Visoka adaptibilnost (dobri rezultati i na peskovitim zemljistima). Pogodan i za kasniju setvu.
Vreme setve: 01.9 - 30.9.
Preporucena gustina: 450.000 - 550.000 biljaka / ha
Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
 • KWS
 • Srednja
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

KWS UMBERTO


KWS UMBERTO
 • Visok potencijal za prinos semena i ulja
 • Brz razvoj u jesen
 • Visoka tolerantnost na bolesti (Phoma, Sclerotinia)
 • Visoka tolerantnost mahuna na pucanje u žetvi
 • Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
 • Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.
 • Vreme setve: 01.9 - 25.9.
 • Preporucena gustina: 450.000 - 550.000 biljaka / ha
 • KWS
 • Srednja
 • -
 • 1.500.000 semena

DK EXALTE


DK EXALTE
DK Exalte je sposoban za veoma visoke prinose s vrlo visokim sadržajem ulja. Karakteriše ga tolerantnost na osipanje zrna, brzi jesenji i prolećni razvoj i rano dospeće. Trenutno jedan od najtolerantnijih hibrida na bolesti.
 • Potencijal za prinos: 10
 • Početni porast: 10
 • Pucanje ljuske: 10
 • Tolerantnost na bolesti: 10
 • Prezimljavanje: 10
 • DEKALB
 • Srenje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

RWA EDIMAX CL


RWA EDIMAX CL

Hibrid koji se primenjuje u Clearfield tehnologiji proizvodnje. Repica se tretira od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova.

 • Srednje rani hibrid
 • Srednje visoka biljka
 • Dobra otpornost na mraz
 • Dobra tolerantnost na Sclerotinia spp.
 • Sadržaj ulja (na AST) oko 44%
 • Preporučeni sklop u setvi: od 500.000 do 550.000 biljaka/ha
 • RWA
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

EURALIS ES DARKO


EURALIS ES DARKO

ES Darko je kvalifikovan kao 00 bez eruko kiselina i glukozata, Sadržaj ulja 50%. Odličan rani porast. Tolerantan na niske temperature. Tolerantan na poleganje i rasipanje mahune. Visok potencijal gajenja. Visoko prinosan hibrid u svim uslovima. Broj dana cvetanja: 121.

Preporučeni sklop: 450 - 500.000 biljaka/ha

 • EURALIS
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

EURALIS ES IMPERIO


EURALIS ES IMPERIO

ES Imperio je kvalifikovan kao 00 bez eruko kiselina i glukozata. Visok/srednji sardžaj ulja. Odličan rani porast. Robusna sorta sa odličnom tolerantnošću na niske temperature. Tolerantan na poleganje. Visok potencijal prinosa. Odlična tolerantnost na pucanje mahune.

Preporučeni sklop: 450 - 500.000 biljaka/ha

 • EURALIS
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

RWA NAIAD


RWA NAIAD
RWA Naiad. Hibrid uljane repice za sušna područja!
Rani hibrid, a cvetanje počinje jako rano. Vrlo brz početni porast u jesen i proleće. Hibrid za optimalne i kasnije setvene rokove. S obzirom na rani početni porast u proleće, potrebna mu je rana prihrana azotom čim to vremenske prilike dozvole. Hibrid jako rano i dobro koristi zimsku vlagu te zrenje nastupa pre letnjih suša. Zbog ove osobine jako je pogodan za sušna područja. Biljka je prosečne visine i kompaktna. Otpornost na Sclerotiniu je jako dobra. Sadržaj ulja u proseku iznosi 44,4 %. Prinos ulja po hektaru je oko 2.200 kg. Potencijal prinosa zrna iznosi 5.500 kg po ha. Masa 1.000 semenki je niža i iznosi oko 4,50 g. Sadržaj glukozinulata je oko 13 qmol g -1. Preporučeni sklop je 40 do 45 biljaka/m2 u žetvi.
 • RWA
 • -
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

EURALIS HYDROMEL


EURALIS HYDROMEL
Hibrid ozime uljane repice klasifikovan kao 00 bez eruko kiseline i glukozinolata. Rani do srednje-rani hibrid. Srednje visine habitusa. Sadržaj ulja: 47%. Visoko prinosan, Srednje rano cvetanje i rano sazrevanje, dobar rani porast. Najmanje rastojanje između redova 25cm. Poželjno je obezbediti 50 biljaka/m2 u momentu berbe.
 • EURALIS
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

LG ARSENAL


LG ARSENAL
LG Arsenal je nov, praktičan i rodan hibrid. Visok potencijal prinosa. Tolerantan na niske temperature, fleksibilni rokovi setve. Besprekornog zdravstvenog stanja. Prestižna RLM 7 genetika pruža dvostruku zažtitu od Phome! Zdrava biljka do žetve. Veoma lak za žetvu. Ujednačeno sazrevanje mahuna i sušenje stabla. Visoka tolerancija na pucanje mahuna.
 • LG
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

LG ARTOGA


LG ARTOGA
 • Veoma visok potencijal rodnosti
 • Stablo srednje visine
 • Tolerantan na poleganje
 • Dobro podnosi niske temperature
 • Veoma brzo kreće na proleće
 • Stabilan i fleksibilan hibrid
 • Genetička tolerancija na pucanje mahuna
 • Visok sadržaj ulja, nizak sadržaj glukozinolata
 • LG
 • -
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

NK PETROL


NK PETROL
 • Hibrid nove generacije, stvoren Safe Cross sistemom hibridizacije.
 • Srednje rane dužine vegetacije
 • Veoma visokog potencijala prinosa
 • Stabilni i visoki prinosi u susednoj Mađarskoj poslednjih godina, svrstali su ovaj hibrid u grupu najtraženijih Syngentinih hibrida
 • Biljke se odlikuju visokom i čvrstom stabljikom
 • U pošetnom periodu vegetacije, biljke se odlikuju brzim porastom (vigor)
 • Kao i ostali hibridi SAFECROSS sistema odlikuje se dobrom tolerantnošću na stresne uslove proizvodnje
 • Dobro podnosi mraz

Tokom dvogodišnjeg ispitivanja u Komisiji za priznavanje sorti ostvario je prosečan prinos od 5.42 t/ha i sadržaj ulja od 44.67%.

Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2

 • SYNGENTA
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

SY MARTEN


SY MARTEN

Sy Marten je srednje rani hibrid. Visok potencijal za prinos i stabilnost. Visok sadržaj ulja. Odlična toleratnost na izmrzavanje. Snažan i brz porast biljaka posle zime. Izuzetna adaptabilnost i prilagodljivost na stresnije uslove. Niske biljke sa optimalnim grananjem i visoke toleratnosti na poleganje. Dobra toleratnost na sve dominantne bolesti!

Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2

 • SYNGENTA
 • Sredje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

SY HARNAS


SY HARNAS

Sy Harnas je srednje rani hibrid. Hibrid visokog potencijala za prinos. Dobra toleratnost na pucanje mahuna u žetvi. Visoka toleratnost na stres i sušu. Pozitivna reakcija na primenu regulatora rasta. Odlično podnosi i lakša peskovita zemljišta. Brz porast u proleće. Visoka toleratnost na Cylindrosporium.

Preporučena norma: 50-55 klijavih zrna po m2

 • SYNGENTA
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

PT200CL ULJANA REPICA


PT200CL ULJANA REPICA

Ozimi hibrid. Clearfield.

Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona. PT200CL je modifikovana verzija dobro poznatog i popularnog hibrida PR46W14.

PT200CL predstavlja nov pristup u borbi protiv korova u uljanoj repici.

Preporučena gustina u žetvi: 35 - 45 biljaka/m2.

 • PIONEER/CORTEVA
 • -
 • Hibrid
 • 1.000.000 semena

PT240CL ULJANA REPICA


PT240CL ULJANA REPICA
PT240CL je novi hibrid tolerantan na herbicide iz grupe Imidazolinona. Clearfield. Ozimi hibrid. Ima visok potencijal prinosa sa odličnim sadržajem ulja u zrnu (ok 46%). Izrazito nizak sadržaj glukozinata, 11 qmol/g suve materije. Ima stablo prosečne visineoko 167 cm i mahune otporne na pucanje.
Odlične tolerancije na sve značajnije bolesti repice. Odlična tolerantnost na niske temperature. Prosečan prinos u dve godine ispitivanja komisije za priznavanje sorti iznosio je 4083 kg/ha ili 2,2 % više od standarda (PT200CL).
 • PIONEER/CORTEVA
 • -
 • Hibrid
 • 1.000.000 semena

PT264/LB ULJANA REPICA


PT264/LB ULJANA REPICA
PT264 spada u novu generaciju visoko produktivnih hibrida. Izuzetne je stabilnosti i prilagodljivosti u različitim uvjetima proizvodnje. Visoke je tolerantnosti na bolesti, osobito Sclerotiniju. Zbog brzog porasta u jesen može se sijati u kasnijim rokovima. Karakterizira ga odlična tolerantnost na niske temperature, te intenzivan porast u proljeće. Cvate nešto kasnije dok je dozrijevanje ujednačeno s izuzetnom tolerantnosti na osipanje zrna. Hibrid namijenjen za viosko intenzivnu proizvodnju.
 • PIONEER/CORTEVA
 • -
 • Hibrid
 • 1.000.000 semena

PT279CL ULJANA REPICA


PT279CL ULJANA REPICA

PT279CL. Ozimi hibrid. Clearfield. Nova generacija hibrida tolerantna na herbicide iz grupe Imidazolinona.

Izrazito visok potencijal prinosa i odličan sadržaj ulja u zrnu (oko 45%). Ima stablo prosečne visine oko 161 cm i mahune telerantne na pucanje. Odlične tolerancije na sve značajnije bolesti repice.

Hibrid spada u srednje ranu grupu zrenja, sa namenom da zameni dobro poznati PT200CL.

Prosečan prinos u dve godine ispitivanja komisije za priznavanje sorti iznosio je 4678 kg/ha ili 5,7% više od standarda (PT200CL).

Preporučena gustina u žetvi: 35 - 45 biljaka/m2.

 • PIONEER/CORTEVA
 • -
 • Hibrid
 • 1.000.000 semena

PR46W15 ULJANA REPICA


PR46W15 ULJANA REPICA

Ozimi hibrid

Novi visoko rodni hibrid sa vrlo visokim sadržajem ulja u zrnu. Spada u srednje kasnu grupu zrenja. Visine je oko 165 cm. Dobre otpornosti na niske temperature. Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko 47 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (12-13 µmol/g). Dobre je tolerantnosti na bolesti. Vrlo ujednačeno dozreva što značajno snižava gubitke u žetvi.

Preporučena gustina u žetvi: 35 – 45 bilj./m2.

 • PIONEER/CORTEVA
 • Srednje kasni
 • Hibrid
 • 1.000.000 semena

PX113 ULJANA REPICA


PX113 ULJANA REPICA

PX113 je najnoviji polupatuljasti hibrid u MAXIMUS grupi. Jedan od najprinosnijih hibrida.

Sa dobrom tehnologijom proizvodnje prosečni prinosi su preko 4 t/ha. Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 46%. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata (11 - 12 qmol/g).

Poseduje vrlo moćan koren i dobru toleranciju na izmrzavanje. Podnosi sve tipove zemljišta. Ozimi hibrid.

Preporučena gustina u žetvi: 35 - 45 biljaka/m2.

 • PIONEER/CORTEVA
 • -
 • Hibrid
 • 1.000.000 semena

PT231 ULJANA REPICA


PT231 ULJANA REPICA
PT231 je nova generacija visokorodnog hibrida visine stabljike oko 170 cm. Prosečan sadržaj ulja u zrnu kreće se preko 46%. Vrlo dobre tolerancije na niske temperature. Sadržaj glukozinata je nizak i kreće se od 10-12 qmol/g.
Vrolo tolerantan na najznačajnije bolesti repice. Ekstremno visoki prinosi. Ozimi hibrid.
 • PIONEER/CORTEVA
 • -
 • Hibrid
 • 1.000.000 semena

MEMORI CS (750.000 SEM)


MEMORI CS (750.000 SEM)

Memori CS je hibrid srednje rane vegetacije. Visina 160 - 180 cm. Tolerantan na poleganje. Izraženo grananje. Visoka tolerantnost na bolesti. Sadržaj ulja 45%. Nizak sadržaj glukozinolata 15.7 qmol/g. Potencijal prinosa 5,5 t/ha.

Preporučena setvena norma: 45 - 55 biljaka/m2

 • CAUSSADE
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 750.000 semena

EURALIS NEPTUNE


EURALIS NEPTUNE
Hibrid ozime uljane repice klasifikovan kao 00 bez eruko kiseline i glukozinolata. Srednje visine habitusa. Sadržaj ulja: 45%. Visoko prinosan, odlična tolerantnost na rasipanje mahune, brzo sazrevanje u berbi. Najmanje rastojanje između redova 25cm. Poželjno je obezbediti 50 biljaka/m2 u momentu berbe.
 • EURALIS
 • Rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

DK IMMINENT CL


DK IMMINENT CL
DK Iminent CL je hibrid koji se primenjuje u Clearfield tehnologiji proizvodnje uljane repice. Primenom ove tehnologije proizvođači ostvaruju bolju kontrolu korova, imaju fleksibilnost u primeni herbicida i ostvaruju maksimalne prinose. Visina biljke: visoka. Ovaj hibrid nam daje rešenje u borbi protiv korova i fleksibilnost u primeni herbicida. Hibrid za nepovoljne i stresne uslove proizvodnje, stabilan i prilagodljiv. Namenjen je za optimalne rokove setve, a preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.
 • Potencijal za prinos: 9
 • Početni porast: 8
 • Pucanje ljuske: 10
 • Tolerantnost na bolesti: 9
 • Prezimljavanje: 10
 • DEKALB
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

SHERPA - SEME ULJANE REPICE


SHERPA - SEME ULJANE REPICE
Veoma visok prinos u teškim uslovima, Stabilan prinos u kontinentalnim oblastima. Karakteriše ga moćno nicanje, odlično prizemljavanje i otpornost na poleganje. Preporučuje se rana do srednje rana homogena setva.

Preporuke

 • Datum setve: srednje rani do srednje kasni rok
 • Setvena norma: 40 do 50 semena po m2
 • PGR/tretman fungicidima na jesen: uobičajene doze (4 - 6 list)
 • Porast u proleće/cvetanje: rano kreće u vegetaciju i cveta srednje rano
 • PGR u proleće: Kontrola rasta (kada je visina biljke 25 - 40 cm)
 • Aplikacija u vreme cvetanja: fungicidi plus insekticidi u EC 65
 • AGROSAVA
 • Rana, srednje rana
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

NS RAS


NS RAS
 • NS SEME
 • 0 semena

NK AVIATOR


NK AVIATOR
 • Visok prinos i sadržaj ulja
 • Dobro podnosi niske temperature i izmrzavanje
 • Tolerantan na sušu
 • Stablo je srednje visoko, sa izraženom tendencijom grananja
 • Ima brz početni porast
 • Visoko tolerantan na bolesti (Phoma sp.)
 • Snažan korenov sistem I robusno stablo
 • Ujednačeno sazreva
 • Preporučena setva 500 -550 semena/m2

Preporučena gustina setve: 50-55 klijavih zrna/m2

 • SYNGENTA
 • Srednje rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

MERCEDES


MERCEDES
Mercedes karakteriše intenzivan porast pre zime, naročito pri niskim temperaturama ili teškim uslovima. Zbog intenzivnog porasta Mercedes se preporučuje za optimalne do kasnije rokove setve. Genetička osnova omogućava izuzetno prizemljavanje u mnogim različitim uslovima gde su jake zime ograničavajući faktor proizvodnje. Rast u rano proleće je obično sporo, što smanjuje rizik od oštećenja od kasnih mrazeva tokom cvetanja. Tokom proleća odrasle biljke su zdrave i otporne na poleganje.

Preporuke

 • Datum setve: srednje rani do srednje kasni rok
 • Setvena norma: 40 do 50 semena po m2
 • Zemljište: pogodan za setvu na raznim uslovima, naročito na težim hladnim zemljištima
 • PGR/tretman fungicidima na jesen: uobičajene doze (4 - 6 list)
 • PGR u proleće: Kontrola rasta (kada je visina biljke 25 - 40 cm)
 • Aplikacija u vreme cvetanja: fungicidi plus insekticidi u EC 65
 • AGROSAVA
 • Srednje rani, srednje kasni
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

RWA PRIMUS


RWA PRIMUS
 • Primus je dokazano dobar u proizvodnji
 • Karakteriše ga visok sadržaj ulja.
 • Rani hibrid.
 • Biljka niže stabljike, vrhunskog prinosa zrna.
 • Sadržaj ulja (na AST) oko 48%.
 • Odlična otpornost na poleganje, dobra otpornost na mraz.

Preporučeni sklop u setvi: od 500.000 do 550.000 biljaka/ha

 • RWA
 • Rani
 • Hibrid
 • 1.500.000 semena

INV1022


INV1022
INV1022 karakteriše visok i stabilan prinos u različitim klimatskim i zemljišnim uslovima. Srednje rano cvetanje i srednje kasno sazrevanje. Brz razvoj i jake regenerativne sposobnosti. Veoma visoka otpornost. Ne teži da podigne vrat korena i konus rasta. Srednje visoka biljka.
 • BASF
 • -
 • -
 • 0 semena

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se