Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

10 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

EURALIS GENERALIS CL 150.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS GENERALIS CL 150.000 SEME SUNCOKRETA
Karakteristike: Prinos i uljnost za vaš uspeh; tolerantan na volovod A - G; hibrid iz grupe Clearfield sistema ( Imidazolinone tolerantan); broj dana do cvetanja: 72; broj dana do zrelosti: 109; sadržaj ulja: 48-49% Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odlična tolerancija na bolesti; stabilnost u različitim agroekološkim uslovima; visoka tolerancija na poleganje.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS LORIS CLP 75,000

EURALIS LORIS CLP 75,000
Karakteristike: Očekujte najbolje u prinosima i uljnosti; tolerantan na volovod A-G; hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan); broj dana do cvetanja: 72; broj dana do zrelosti: 109; sadržaj ulja: 50-51%. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok potencijal prinosa; Clearfield Plus®; stabilnost u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke: Gustina setve (Broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS GENERALIS CL 75.000

EURALIS GENERALIS CL 75.000
Preporuke:

EURALIS PETUNIA 75.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS PETUNIA 75.000 SEME SUNCOKRETA
Preporuke:

EURALIS PETUNIA 150.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS PETUNIA 150.000 SEME SUNCOKRETA
Hibrid visokih prinosa u ekstenzivnim uslovima proizvodnje, tolerantan na volovod A-F, vegetacija 110-115 dana, sadržaj ulja 49%, visoko prinosan, 69 dana do cvetanja. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Odličan rani porast; tolerantan na poleganje; stabilan prinos u stresnim uslovima; visoka tolerantnost na bolesti.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS GENESIS CLP 150.000

EURALIS GENESIS CLP 150.000
Karakteristike: Stabilnost u proizvodnji; otporan na volovod A-G; hibrid iz grupe Clearfield plus sistema ( Imidazolinone tolerantan); vegetacija 102 dana; sadržaj ulja 48%; 65 dana do cvetanja. Morfologiija: Visina: niska; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Odličan rani porast; tolerantan hibrid na bolesti; tolerantan hibrid na stresne uslove.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS ES BELLA

EURALIS ES BELLA
ES Bella je rani hibrid sa dužinom vegetacije od 105 - 110 dana. Visina biljke: niska visina; Glava: polusavijena; Visoka tolerancija prema svim bolestima; Odličan prinos u svim uslovima; Odličan rani porast; Otporan na poleganje; Sadržaj ulja: 49% - 50%; Rezistentan na sve rase volovoda.
Tolerancija na bolesti: Phomopsis 8, Sclerotinia 8, Phoma 8, Stress8.
Preporuke:
 • U povoljnim uslovima: 60.000 - 65.000 zrna/ha
 • U nepovoljnim uslovima: 55.000 - 60.000 zrna/ha

EURALIS BELLA

EURALIS BELLA
Karakteristike: Tolerancija na volovod >G; 66 dana do cvetanja; vegetacija 105 dana; sadržaj ulja 49-51%. Morfologija: Visina biljke: niska; položaj glave: polusavijena. Preednosti: Dokazana stabilnost u višegodišnjoj proizvodnji; visoko prinosan; visoka tolerancija na bolesti.
Preporuke: Preporučena gustina setve
 • U povoljnim uslovima 60-65.000 biljaka/ha
 • U povoljnim uslovima 55-60.000 biljaka/ha

EURALIS VERONIKA 150.000 SEME SUNCOKRETA

EURALIS VERONIKA 150.000 SEME SUNCOKRETA
Karakteristike: Visoko prinosan hibrid; tolerantan na volovod A-F; vegetacija 110-115 dana; sadržaj ulja 52-53%; 70 dana do cvetanja. Morfologiija: Visina: srednja; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Visok sadržaj ulja; visoko prinosan; tolerantan na bolesti.
Preporuke: Gustina setve (broj biljaka/ha):
 • Povoljni uslovi: 60.000-65.000
 • Nepovoljni uslovi: 55.000-60.000

EURALIS BELLAMIS CL

EURALIS BELLAMIS CL
Karakteristije: Vegetacija 115-120 dana; sadržaj ulja: 49%; visoko prinosan. Morfologija: Visina biljke: srednje visoka; položaj glave: polusavijena. Prednosti: Odličan rani porast; tolerantan hibrid na bolesti; tolerantan hibrid na stresne uslove.
Preporuke: Gustina setve
 • U povoljnim uslovima od 60-65.000 semena/ha
 • U povoljnim uslovima od 55-60.000 semena/ha

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se