Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

3 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

KWS SINTRA 75.000

KWS SINTRA 75.000
KWS Sintra je srednje rani uljani hibrid. Visok potencijal prinosa, naročito u povoljnim uslovima proizvodnje. Tolerantan na ekonomski značajne bolesti koje prate proizvodnju suncokreta. Genetski otporan na Volovod. Pogodan za rane i kasne rokove u redovnoj setvi, a takođe pogodan i za drugu setvu.
Preporuke:
  • Preporučena gustina setve (biljaka/ha): 55 - 65.000

KWS ACHILLES CLP 75.000

KWS ACHILLES CLP 75.000
KWS Achilles CLP je hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema. Visok potencijal prinosa. Dobra tolerantnost na lom stabla. Otporan na Volovod (sve prisutne rase u Srbiji). Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema. Pogodan za rane i kasne rokove u redovnoj setvi a takođe i za drugu setvu.
Preporuke:
  • Preporučena gustina setve (biljaka/ha): 55 - 65.000

KWS BAROLO RO CRUISER

KWS BAROLO RO CRUISER
Srednje rani uljani hibrid. Otporan na Volovod.
Izuzetno prilagođen uslovima gajenja u našem području. Brz i snažan razvoj korenovog sistema omogućava visoku tolerantnost na sušne i stresne uslove. Stabljika srednje visoka, čvrsta i otporna na poleganje. Veliki i izrazito dobro razvijeni listovi. Glava srednje veličine postavljena pod uglom od 45 ş u odnosu na ravan zemljišta. Zrna krupna i gusto zbijena u cvast, sadržaj ulja 46 -51 %. Visoki i stabilni prinosi i u kišnim godinama, često i preko 4 t/ha.
Otporna na četiri soja Plasmopara ssp. Visoko tolenrantan na sve bolesti koje prate proizvodnju suncokreta.
Preporuke:
  • Preporučena gustina setve 55.000 - 65.000 biljaka / ha
  • Izuzetno dobre rezultate postiže u rejonima zaraženim Volovodom (srednji i severni Banat i severna Bačka)

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se