Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

9 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

NS RONIN

NS RONIN
Srednje rani hibrid. Novi hibrid pune vegetacije i rekordno visokih prinosa. Genetski otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac. Visokotolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina.
Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,8 t/ha. Sadržaj ulja 48-50%.
Preporuke:
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)
NS Konstantin je srednje rani hibrid. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski je otporan na volovod rase od A do E, rđi i suncokretovom moljcu. Visokotolerantan prema Phomopsis-u, a tolerantan prema bolestima koje izazivaju pegavost lista. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi. Genetski potencijal za prinos semena preko 5,3 t/ha. Sadržaj ulja 45-47%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

NS ROMEO (70MK)

NS ROMEO (70MK)
Srednje rani hibrid. Genetski otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, volovod rase od A do E, rđu i suncokretovog moljca. Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina i korenskoj i stabljičnoj formi bele truleži. Genetski potencijal za prinos semena je preko 5 t/ha. Sadržaj ulja 46-48%.
Preporuke:
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je pa se može uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Optimalni sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

NS OSKAR (70.000)

NS OSKAR (70.000)
Novi NS-H-111, raniji, prinosniji i otporan na volovod! NS Oskar je srednje rani hibrid.
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla.
Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha. Sadržaj ulja 48-51%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru

NS NOVAK

NS NOVAK
NS Novak, novi šampion, sve pobedjuje bez izgubljenog seta! Srednje kasni hibrid. Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan prema Phomopsis-u beloj truleži (korenske i stabljične forme). Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha. Sadržaj ulja 48-50%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

NS SUMO 2 OR

NS SUMO 2 OR
NS Sumo 2 OR je hibrid je srednje rane vegetacije. Visoko tolerantan je prema tribenuron-metilu preparat Express® 50 SX®). Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan je prema Phomopsis helianthi. Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop je 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

NS SUMO ORFEJ

NS SUMO ORFEJ
Rani hibrid. Visokotolerantan na tribenuron-metil. Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visokotolerantan prema Phomopsis-u i Phoma, a tolerantan na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu i stablu.
Prosečne visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla. Genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha. Sadržaj ulja 47-49%. Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje čak i u nepovoljnim uslovima.
Preporuke:
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru u žetvi.

NS SUMO 1 PR

NS SUMO 1 PR
NS Sumo 1 PR spada u grupu ranih hibrida. Visoko je tolerantan na herbicide iz grupe sulfonil urea kod kojih je aktivna materija tribenuron-metil (preparat Express® 50 SX®). Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi. Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je 4,8 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 46-48%. Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje. Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv tako upornih širokolisnih korova kao što je palamida.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.

NS SUMO SJAJ

NS SUMO SJAJ
NS SUMO SJAJ je hibrid visoko tolerantan na herbicide na bazi tribenuron-metila (SUMO tehnologija). Genetski otporan na plamenjaču (rase kontrolisane genom PI6), Volovod rase E, rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi. Biljke imaju umereno bujan habitus i tolerantne su na poleganje. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima. Sadržaj ulja 48-51% u optimalnim uslovima gajenja. Primenom herbicida na bazi tribenuron-metila u ovom hibridu se lako suzbijaju širokolisnu korovi, čak i palamida (Cirsium arvense).
Preporuke: -

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se