Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

Sorte pšenice

Informacije o cenama i stanju zaliha

Novo na sajtu zz Sto-Vet, rezultati prinosa i ocene proizvoda. Upišite Vaše rezultate prinosa za sorte pšenice i pročitajte iskustva ostalih poljoprivrednika.

7 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izme?u zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreai):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

NS ZVEZDANA PŠENICA + YUNTA QUATT

NS ZVEZDANA PŠENICA + YUNTA QUATT
NS Zvezdana, original seme tretirano Yunta Quattro-m. Odlična otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Visina biljaka oko 75 cm, masa 1000 zrna 40-45g, hektolitarska masa 83-87 kg, sadržaj proteina 12-15%, sadržaj vlažnog lepka 30-34%.
Odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu, tehnološki kvalitet-odlična hlebna, odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 600-650 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.
Preporuke: Seme tretirano Yunta Quattro-m

LG NIKOL

LG NIKOL
Nikol je fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova. Veoma intentzivno se bokori. Razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine. Što se tiče odnosa prema bolestima, poseduje visoku toleranciju na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Preventivni tretman se preporučuje na pegavost lišća (Septoriu). Potencijal prinosa je veoma visok, klas je po pravilu dobro popunjen. Setvena norma 450 klijavih zrna/m2, odnosno oko 200 kg/ha.
Mlinsko-pekarske osobine:
- Hektolitarska masa: 76-77,4 kg
- Sadržaj proteina: 12,6-13,5%
- Sadržaj vlažnog glutena: 26-32%
- Sedimentacija (Zeleny): 34-42
- Broj padanja po Hadbergu: 259-299
Preporuke:
 • Setva:
  Datum setve: prema proizvodnom regionu, optimalno od 05. do 25. oktobra.
  Setvena norma: 450 klijavih zrna/m2, oko 200 kg. Količinu semena povećati za 10-tak % ukoliko su nepovoljni uslovi za setvu (loše pripremljena parcela, kasnija setva). Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna đubriva, a količina primene u zavisnosti od analize zemljišta.
 • Prihrana: azotom, preporučujemo dve prihrane s proleća, polovinu od ukupne aktivne materije azota uneti prvom prihranom najpoželjnije u obliku UREE, za drugu prihranu upotrebiti AN ili KAN.
 • Zaštita od bolesti: Nikol je sorta visoke tolerancije na fuzarioze i druge bolesti klasa, kao i na rđu i pepelnicu, i srednje tolerantna na sivu pegavost lišća. Da bi se osigurao visoki prinos, idealno bi bilo obaviti dva fungicidna tretmana, a sve u zavisnosti od preporuka lokalnih savetodavnih službi.
  Za prvi tretman preporuka je da se primeni fungicid AKORD WG (0,5-1,0 kg/ha, za pepelnice i lisne pegavosti).
  Drugi tretman obaviti na početku cvetanja fungicidom ANTRE PLUS (1.5 l/ha, za fuzarioze i bolesti klasa). Sa primenom fungicida poželjno je primeniti i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.
  Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova uključujući i Gallium aparine (prilepača), preporučujemo kombinaciju TEZIS 10 g/ha + BONACA 0,5 l/ha.Navedena herbicidna kombinacija se moze primeniti od bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.
  Za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopa) primeniti insekticid FOBOS 0,1l/ha.
  Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

SY FALADO CELEST TOP

SY FALADO CELEST TOP
Preporuke:

INGENIO 25/1 CCB CELEST TOP

INGENIO 25/1 CCB CELEST TOP
Prva, visokokvalietna sorta pšenice iz kompanije Syngenta na tržištu.
Sorta ozime pšenice CCB Ingenio daje visok prinos, kvalitet i sigurnost!
Tokom postupka uvođenja u proizvodnju ostvaren je prosečni prinos od 8.8 t/ha, na pojedinim lokalitetima prinos je bio i iznad 10 t/ha u 2009 godini, dok je u 2010. prosečan prinos je dostigao 7.7 t/ha, a na pojedinim lokalitetima je prelazio 9 t/ha u proizvodnim uslovima.
Glavne karakteristike sorte CCB Ingenio:
- Visok prinos
- Stabilnost prinosa
- Kvalitet zrna
- Tolerantost na Fusarium
Biološke osobine sorte:
Sorta je sa osjem. Prosečna visina oko 95 cm, stablo je čvrsto i otporno na poleganje. Broj dana od setve do klasanja je prosečno 191 do 194. Oštećenje lista od izmrzavanja tokom zime 2009/2010 u skali 0-9 (0 nema oštecenja, a 9 potpuno oštećenje) bila je 1.6, što govori o izuzetnoj tolerantnosti sorte na hladnoću. Ingenio je odlično adaptiran za gajenje u našim agroekološkim uslovima.
Preporuke: Preporučujemo količinu semena od 175 do 195 kg semena/ha.

KWS BASMATI

KWS BASMATI
Srednje kasna sorta visokog prinosa. Izrazeno bokorenje. Tolerantna na bolesti fusarium i virus mozaika psenice. Sorta dobrog kvaliteta brasna. Odlizni rezultati u intenzivnim i stresnim uslovima. Tretman regulatorima rasta nije neophodan izuzev u vrlo intenzivnim uslovima proizvodnje. Vrlo visoka tolerantnost na rdju lista.
Preporuke:
 • Datum setve: Od pocetka oktobra do sredine novembra
 • Setvena norma: 500 - 600 klijavih semena po metru kvadratnom
 • Podnosi pojacano djubrenje azotom

LG ALINEA 25/1

LG ALINEA 25/1
Alinea je sorta novije generacije, sa veoma visokim potencijalom prinosa. Veoma dobro se bokori. Stablo je nisko, čvrsto, visoke tolerancije na poleganje. Formira klas sa paralelnim osjem, samo zrno je veoma krupno. Alinea poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
Preporuke:
 • Preventivni fungicidni tretman s proleća je dobrodošao da bi lišće ostalo u što boljem stanju, što će se veoma dobro odraziti na prinos.
 • Pogoduju joj nešto intenzivniji uslovi proizvodnje.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izraeunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se