Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

Sorte pšenice

Informacije o cenama i stanju zaliha

Novo na sajtu zz Sto-Vet, rezultati prinosa i ocene proizvoda. Upišite Vaše rezultate prinosa za sorte pšenice i pročitajte iskustva ostalih poljoprivrednika.

11 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izme?u zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreai):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

LG NIKOL

LG NIKOL
Nikol je fleksibilna sorta prilagodljiva većini proizvodnih uslova. Veoma intentzivno se bokori. Razvija čvrsto i elastično stablo srednje visine. Što se tiče odnosa prema bolestima, poseduje visoku toleranciju na plamenjaču i rđu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Preventivni tretman se preporučuje na pegavost lišća (Septoriu). Potencijal prinosa je veoma visok, klas je po pravilu dobro popunjen. Setvena norma 450 klijavih zrna/m2, odnosno oko 200 kg/ha.
Mlinsko-pekarske osobine:
- Hektolitarska masa: 76-77,4 kg
- Sadržaj proteina: 12,6-13,5%
- Sadržaj vlažnog glutena: 26-32%
- Sedimentacija (Zeleny): 34-42
- Broj padanja po Hadbergu: 259-299
Preporuke:
 • Setva:
  Datum setve: prema proizvodnom regionu, optimalno od 05. do 25. oktobra.
  Setvena norma: 450 klijavih zrna/m2, oko 200 kg. Količinu semena povećati za 10-tak % ukoliko su nepovoljni uslovi za setvu (loše pripremljena parcela, kasnija setva). Za osnovno đubrenje koristiti kompleksna đubriva, a količina primene u zavisnosti od analize zemljišta.
 • Prihrana: azotom, preporučujemo dve prihrane s proleća, polovinu od ukupne aktivne materije azota uneti prvom prihranom najpoželjnije u obliku UREE, za drugu prihranu upotrebiti AN ili KAN.
 • Zaštita od bolesti: Nikol je sorta visoke tolerancije na fuzarioze i druge bolesti klasa, kao i na rđu i pepelnicu, i srednje tolerantna na sivu pegavost lišća. Da bi se osigurao visoki prinos, idealno bi bilo obaviti dva fungicidna tretmana, a sve u zavisnosti od preporuka lokalnih savetodavnih službi.
  Za prvi tretman preporuka je da se primeni fungicid AKORD WG (0,5-1,0 kg/ha, za pepelnice i lisne pegavosti).
  Drugi tretman obaviti na početku cvetanja fungicidom ANTRE PLUS (1.5 l/ha, za fuzarioze i bolesti klasa). Sa primenom fungicida poželjno je primeniti i folijarno đubrivo CHOPIN EVOLUTION 4-5 l/ha, koji izuzetno utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna pšenice.
  Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova uključujući i Gallium aparine (prilepača), preporučujemo kombinaciju TEZIS 10 g/ha + BONACA 0,5 l/ha.Navedena herbicidna kombinacija se moze primeniti od bokorenja pa sve do faze lista zastavičara.
  Za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopa) primeniti insekticid FOBOS 0,1l/ha.
  Dozvoljeno je mešanje svih navedenih herbicida, fungicida i insekticida.

LG ALINEA 25/1

LG ALINEA 25/1
Alinea je sorta novije generacije, sa veoma visokim potencijalom prinosa. Veoma dobro se bokori. Stablo je nisko, čvrsto, visoke tolerancije na poleganje. Formira klas sa paralelnim osjem, samo zrno je veoma krupno. Alinea poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
Preporuke:
 • Preventivni fungicidni tretman s proleća je dobrodošao da bi lišće ostalo u što boljem stanju, što će se veoma dobro odraziti na prinos.
 • Pogoduju joj nešto intenzivniji uslovi proizvodnje.

GRAINDOR

GRAINDOR
Graindor je veoma prinosna pšenica nove generacije namenjena za intezivnu proizvodnju. Stablo je niže, oko 85 cm, izrazito otporno na poleganje. Graindor poseduje visoku toleranciju na Fusarium, i ostale bolesti.
Po dužini vegetacije spada u srednje rane sorte. Graindor je sorta visoke energije bokorenja. U optimalnim uslovima (optimalan rok setve i dobra predsetvena priprema), setvena norma iznosi 180-200kg semena po hektaru. U uslovima setve van optimalnog roka, povećati količinu semena. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve. Graindor daje kvalitetno brašno, koje se upotrebljava u pekarstvu. Graindor pripada kvalitetnoj grupi A.
Povoljno reaguje na povećanu normu azota.
Sadržaj proteina: 13,5% - Hektolitaska masa: 81,2 kg - Masa 1000 zrna: 40-42 g
Otpornost na bolesti:
- Vrlo otporna na poleganje
- Vrlo otporna na rđu (Pucinia graminius)
- Vrlo otporna na smeđu rđu (Pucinia recondita)
- Izrazito otporna na fuzariozu (Fusarium)
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 360-400 klijavih zrna/m2
 • Setvena norma: 180-200 kg/ha

LG ANDINO 25/1

LG ANDINO 25/1
Andino je moderna sorta namenjena za intenzivnu proizvodnju i primenu pune agrotehnike koju prati fantastični potencijal prinosa. Stablo je veoma nisko, sa izuzetnom tolerancijom na poleganje. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen. Andino je tolerantan je na herbicide iz grupe Chlortoluron-a.
Što se tiče odnosa prema bolestima, Andino poseduje uobičajenu toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.
Preporuke:
 • Za ostvarivanje visokih prinosa, bilo bi poželjno da se obavi jedan preventivni fungicidni tretman s proleća.
 • Ukoliko su tokom cvetanja povoljni uslovi za razvoj fuzariosa, za svaki slučaj bi trebalo da se uradi jedan tretman zaštite klasa.

NS SIMONIDA

NS SIMONIDA
Vrlodobra otpornost na zimu. Dobra tolerantnost na poleganje. vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu. Masa 1000 zrna 42-47g. Hektolitarska masa 83-87 kg. Odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač.
Sadržaj proteina 12-14%. Sadržaj vlažnog lepka 30-32%. Odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Preporuke:
 • Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 680-720 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 550-600 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.

NS ZVEZDANA 50/1

NS ZVEZDANA 50/1
Odlična otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Visina biljaka oko 75 cm, masa 1000 zrna 40-45g, hektolitarska masa 83-87 kg, sadržaj proteina 12-15%, sadržaj vlažnog lepka 30-34%.
Odlična otpornost na poleganje, vrlo dobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu, tehnološki kvalitet-odlična hlebna, odlično izbrašnjavanje i pecivost.
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 600-650 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.
Preporuke: -

NS RAPSODIJA

NS RAPSODIJA
Odlična otpornost na zimu. Otporna na poleganje. Veoma tolerantna na sušu. Otporna na pepelnicu. Hektolitarska masa 82-86 kg. Sadržaj proteina oko 13%. Kvalitetna klasa A2. Broj padanja oko 525 sec. Izuzetno adaptabilna sorta. Pokazala je odlične rezultate u mnogim evropskim zemljama. Nalazi se na listi sorti EU.
Preporuke: -

KATARINA-SEME PŠENICE

KATARINA-SEME PŠENICE
Katarina je ozima pšenica. Srednje rana sorta. Prosječna visina stabljike 67 cm. Visokorodna sorta (genetskog potencijala zarodnost veći je od 11 t/ha). Kvalitetna krušna sorta (I. razred kakvoće, farinogramska kvalitetna grupa B1, sadržaj vlažnog ljepka 28%).
Masa 1000 zrna u prosjeku iznosi 37 grama. Hektolitarska masa na nivou sorte Srpanjka. Dobre je otpornosti prema polijeganju. Tolerantna je prema niskim temperaturama i rasprostranjenim bolestima pšenice.
Preporuke:
 • Optimalni rok sjetve je od 10. do 25. listopada s 500-600 klijavih zrna/m2

NS RENESANSA

NS RENESANSA
Dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Tolerantna na poleganje. Masa 1000 zrna 40-45 g. Hektolitarska masa 78-86 kg. Sadržaj proteina u proseku 13,5%. Sadržaj vlažnog glutena oko 31%. Kvalitetna klasa B1-A1. Broj padanja u proseku 210 sec. Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta.
Preporuke: -

NS LJILJANA

NS LJILJANA
Dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Dobra otpornost na lisnu rđu i pepelnicu. Visina biljaka oko 90cm. Masa 1000 zrna oko 44g., hektolitarska masa oko 86kg. Tehnološki kvalitet: poboljšivač-hlebna. Sadržaj proteina 13-16%. Sadržaj vlažnog lepka 32-37. Broj padanja 250-350 sec.
Zadovoljavajući prinos i kvalitet ostvaruje i u uslovima sušnog stresa.
Preporuke:
 • Visoke i stabilne prinose postiže u različitim uslovima proizvodnje.

NS DRAGANA

NS DRAGANA
Vrlo dobra otpornost na zimu. Srednje rana sorta. Dobra tolerantnost na poleganje, dobra otpornost na pepelnicu, vrlodobra otpornost na lisnu rđu. Masa 1000 zrna 45-50g. hektolitarska masa 82-87kg. Hlebna sorta. Sadržaj proteina 12-14%. Sadržaj vlažnog lepka oko 32%.
Preporuke:
 • Dragana je adaptabilna sorta sa skromnim zahtevima za mineralnim hranivima.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izraeunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se