Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

GRAINDOR

GRAINDOR
  • RWA
  • Srednje rana

Veleprodajna cena/kg:     0,39

Maloprodajna cena/kg:   55,00 din.

Nema rezultata prinosa sorte GRAINDOR

Ocenite sortu

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   GRAINDOR

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izmedu zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak izmedu redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreci):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Graindor je veoma prinosna pšenica nove generacije namenjena za intezivnu proizvodnju. Stablo je niže, oko 85 cm, izrazito otporno na poleganje. Graindor poseduje visoku toleranciju na Fusarium, i ostale bolesti.
Po dužini vegetacije spada u srednje rane sorte. Graindor je sorta visoke energije bokorenja. U optimalnim uslovima (optimalan rok setve i dobra predsetvena priprema), setvena norma iznosi 180-200kg semena po hektaru. U uslovima setve van optimalnog roka, povećati količinu semena. Dobro podnosi i nešto kasnije rokove setve. Graindor daje kvalitetno brašno, koje se upotrebljava u pekarstvu. Graindor pripada kvalitetnoj grupi A.
Povoljno reaguje na povećanu normu azota.
Sadržaj proteina: 13,5% - Hektolitaska masa: 81,2 kg - Masa 1000 zrna: 40-42 g
Otpornost na bolesti:
- Vrlo otporna na poleganje
- Vrlo otporna na rđu (Pucinia graminius)
- Vrlo otporna na smeđu rđu (Pucinia recondita)
- Izrazito otporna na fuzariozu (Fusarium)

Preporuke:

  • Preporučena gustina setve: 360-400 klijavih zrna/m2
  • Setvena norma: 180-200 kg/ha

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA