Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

LG AUTAN

LG AUTAN
 • LG
 • Srednje kasna

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:   0,00 din.

Nema rezultata prinosa sorte LG AUTAN

Ocenite sortu

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   LG AUTAN

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izmedu zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak izmedu redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreci):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Autan obrazuje nisko, čvrsto stablo veoma tolerantno na poleganje. Veoma dobro se bokori, setvena norma 450-480 klijavih zrna/m2, u zavisnosti od kvaliteta pripreme i rokova setve. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen i popunjen. U pitanju je adaptibilna sorta koja može da se gaji na većini zemljišta gde postiže veoma visoke prinose, dok rekordne prinose daje na dubljim, plodnim zemljištima uz primenu pune agrotehnike. Za Autan se propručuju dva fungicidna tretmana, prvi s proleća, a drugi u vreme cvetanja.

Preporuke:

 • Đubrenje:
  Osnovno đubrenje je najbolje obaviti na osnovu agrohemijske analize zemljišta.
  Za postizanje visokih prinosa pšenice, u jesen pre setve potrebno uneti određenu količinu NPK đubriva (300-450 kg/ha).
 • Setva:
  Optimalni setveni rok je 05. – 20. oktobar. U optimalnom roku norma setve je 450 – 480 klijavih zrna po m2 , tj. 200 – 220 kg semena po hektaru, u zavisnosti od pripreme zemljišta. Ukoliko se setva obavlja nakon optimalnog setvenog roka, treba povećati setvenu normu.
 • Prihrana:
  Preporučujemo da se prihrana obavi iz dva puta, a idealno na osnovu n-min analize zemljišta. Od potrebne količine azota, u prvoj prihrani dati 60-70% u obliku Ureje, gde god je to moguće. Druga prihrana treba da se obavi što kasnije, sa AN-om ili KAN-om.
 • Zaštita useva:
  Preporuka je da se prilikom zaštite od korova s proleća, primeni i preventivni fungicidni tretman za zaštitu lisne mase.
  Na početku cvetanja pšenice, treba da se primeni fungicid za zaštitu klasa. U slučaju velike brojnosti insekata, zajedno sa fungicidnim, obaviti i insekticidni tretman.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA