Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Psenica

LG ARLEQUIN 25/1

LG ARLEQUIN 25/1
  • LG
  • Srednje kasna

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:   0,00 din.

Nema rezultata prinosa sorte LG ARLEQUIN 25/1

Ocenite sortu

Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv hibrida:   LG ARLEQUIN 25/1

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak izmedu zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak izmedu redova:   cm

Pakovanje (broj semena u vreci):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Opis:

Arlequin je sorta novije generacije, izvedena iz Apacha SSD metodom (single seed descendent). Reč je o sorti koja veoma dobro reguliše komponente prinosa – bokorenje, broj produktivnih klasova, plodnost klasa. Stablo je srednje visne, čvrsto visoke tolerancije na poleganje. Zastavičar je veoma dobro razvijen, što itekako utiče na nalivanje zrna. Po dužini vegetacije, Arlequin je srednje rana do srednje kasna sorta u zavisnosti od klimatskih uslova.

Preporuke:

  • Setva:Setvu je poželjno obaviti što ranije, a optimalni setveni rok je od 05. - 20. oktobra. Količina semena za setvu se kreće oko 200 Kg/ha u zavisnosti od stanja parcele i roka setve.
  • Đubrenje: Za ostvarivanje 1 tone prinosa potrebno je 20 kg čistog azota/ha. Za ciljani prinos od 8 t/ha potrebno je ukupno 160 kg. Od te količine, 1/3 dati u jesen, predsetveno i to: N:P:K 15:15:15 350 kg/ha ili ako se koristi MAP 11:52:0 200 kg/ha uz dodatak 100 kg/ha UREA.
  • Prihrana: Na proleće iz dva puta: prvo sa UREOM 150 kg/ha, kraj februara-početak marta, druga prihrana što kasnije sa AN-om 100 kg/ha.
  • Zaštita: Fungicid+herbicid u proleće po kretanju vegetacije, Fungicid+insekticid na početku cvetanja.

Polovna mehanizacija sa cenama

Sto-Vet Vremenska Prognoza

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

KURSNA LISTA