Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

7 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

EURALIS RHODIUM 25.000

EURALIS RHODIUM 25.000
Preporuke:

EURALIS ZUCCARDI 25.000

EURALIS ZUCCARDI 25.000
Preporuke:

EURALIS DEBUSSY 25.000

EURALIS DEBUSSY 25.000
Karakteristike: Zrno u tipu zubana, period vegetacije: 120-125 dana, vrlo tolerantan na klimatski stres. Morfologiija: Visina biljke: prosečna; visina klipa: prosečan. Prednosti: Visok potencijal prinosa; odličan agronomski profil: visoka tolerancija na poleganje i truljenje klipa; stabilan u svim agroekološkim uslovima. opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha
  • Povoljni uslovi: 75.000
  • Nepovoljni uslovi: 70.000

EURALIS SENSOR 25000

EURALIS SENSOR 25000
ES Sensor je visokoprinosni genetski potencijal u najstresnijim uslovima proizvodnje. Karakteristike: Zrno u tipu zubana, period vegetacije: 115-120 dana, fleksibilan klip, brzo otpuštanje vlage. Morfologiija: visina biljke: prosečna; visina klipa: prosečan. Prednosti: visoki prinosi i u najstresnijim uslovima proizvodnje, tolerantan na sušu, tolerantnost na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo). opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha:
  • Povoljni uslovi: 72.000
  • Nepovoljni uslovi: 65.000

EURALIS BLASON DUO (FOCUS ULTRA) 25.000

EURALIS BLASON DUO (FOCUS ULTRA) 25.000
DUO SISTEM – rešenje za korove u kukuruzu. Karakteristike: zrno u tipu zubana; period vegetacije: 115-120 dana; brzo otpuštanje vlage. Morfologiija: visina biljke: prosečna; visina klipa: prosečan. Prednosti: Otporan na Focus ultra herbicid, tolerantan na bolesti, tolerantan na poleganje (niska biljka/čvrsto stablo), visok potencijal prinosa. opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha:
  • Povoljni uslovi: 65.000
  • Nepovoljni uslovi: 60.000

EURALIS ZLATAN 25.000

EURALIS ZLATAN 25.000
Karakteristike: Tropical dent; zrno u tipu zubana; period vegetacije: 120-130 dana. Morfologiija: Visina biljke: prosečna; visina klipa: srednji. Prednosti: Visoki prinosni potencijal zrna; vrlo visok i stabilan prinos u intenzivnim uslovima proizvodnje; “Stay Green” (zeleni) efekat; dobra otpornost na bolesti. opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha
  • Povoljni uslovi: 68.000
  • Nepovoljni uslovi: 62.000

EURALIS ANTALYA

EURALIS ANTALYA
Dobar i ujednačen početni porast. Vrlo brzo otpuštanje vlage (hibrid "DENT"). Vrlo dobra prilagodljivost u suvim uslovima. Visok i stabilan prinosni potencijal. Dobra otpornost na bolesti, poleganje i lom. opširnije
Preporuke: Preporučena gustina setve biljaka/ha:
  • Povoljni uslovi: 70.000
  • Nepovoljni uslovi: 65.000

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

KURSNA LISTA

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se