Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Insekticidi

Biscaya 1/1

 • BAYER

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida BISCAYA 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Biscaya je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju velikog broja štetnih insekata.

 • AKTIVNA MATERIJA: tiakloprid 240 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica, pšenica, lucerka, suncokret, grašak
 • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija - OD

Način delovanja Biscaya je sistemični insekticid koji deluje kontaktno i digestivno na insekte koji grizu ili se hrane sisanjem biljnih sokova. Aktivna supstanca ovog preparata - tiakloprid, deluje kao agonist nikotinskih receptora acetilholina i na taj način remeti prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata.

Priprema rastvora za tretiranjePotrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

Primena:

koristi se u zasadima:

 • Uljane repice, za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), u količini primene 0,3 l/ha (3 ml/100 m2), tretiranjem u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova (faze 55 – 60 VVSN skale);
 • Pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus) u količini primene 0,2 l/ha (2 ml/100 m2), tretiranjem u vreme pojave larvenih stadijuma;
 • Lucerke, za suzbijanje lucerkine bube (Phytodecta fornicate) u količini primene 0,3 l/ha (3 ml/100 m2), tretiranjem u vreme pojave imaga;
 • Suncokreta, za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae) u količini primene 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2), tretiranjem na početku formiranja kolonija;
 • Graška, za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae) u količini primene 0,3 l/ha (3 ml/100 m2), tretiranjem na početku formiranja kolonija.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l / 100 m2).

Broj tretiranja u toku godine: pšenica – jednom; uljana repica, suncokret, lucerka, grašak - 2 puta na istoj površini.

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): uljana repica i suncokret – 30 dana; lucerka – obezbeđena vremenom primene; pšenica – 21 dan; grašak – 7 dana.

Radna karenca(vreme u kom nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon tretmana): 1 dan.

Napomene:
 • pre primene u mešavini sa drugim preparatima, treba napraviti probu mešanja;
 • moguće je mešanje sa preparatima na bazi deltametrina, beta – ciflutrina, izotianila;
 • nakon primene preparata Biscaya tokom vegetacije, ne primenjivati preparate na bazi imidakloprida, acetamiprida, tiametoksama i ostalih jedinjenja iz grupe neonikotinoida.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi