Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Herbicidi

Biathlon 100g (za 2 ha)

 • BASF

Veleprodajna cena/pak:     0,00

Maloprodajna cena/pak:    0,00 din.

Nema ocena pesticida BIATHLON 100G (ZA 2 HA)

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Biathlon 4d je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Za najbolju delotvornost preporučuje se da se preparat koristi zajedno sa okvašivačem Dash®.

 • AKTIVNA MATERIJA: 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: Vododisperzibilne granule (WG)

Način delovanja: Visoka efikasnost na širokolisne korove, uključujući i one najotpornije poput prilepače (Gallium aparinae). Istovremeno je odličan na divlji mak ili bulku (Papaver rhoes), što ga odmah izdvaja od ostalih herbicida na tržištu. U poslednjih nekoliko godina mišjakinja (Stellaria media) i mrtva kopriva, (Lamium spp.), kao zimski korovi, su veliki problemi u rano proleće i često znaju da „guše“ pšenicu, a Biathlon® 4D ih odlično suzbija. Naravno, na ostale širokolisne korove odlično deluje, što samo upotpunjava njegovu upotrebljivost. Dobra strana je i ta da dobro deluje na korove koji su veliki i prerasli optimalno vreme za tretman i to bez retrovegetacije - obnavljanja rasta korova, što je čest slučaj na našim njivama. Biathlon® 4D se primenjuje sa zemlje, folijarno, traktorskim i leđnim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Primena

Pšenica - širokolisni korovi

 • količina primene: 40-50g/ha
 • karenca: OVP
 • Vreme primene: Kad je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova.
 • jednom u toku godine

Jećam - širokolisni korovi

 • količina primene: 40-50g/ha
 • karenca: OVP
 • Vreme primene: Kad je usev uz fazi trećeg lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 listova.
 • jednom u toku godine

U količini 0,04 kg/ha uz dodatak 1,0 L/ha okvašivača Dash, herbicid Biathlon 4D dobro suzbija (>90%): ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepaljuga obična (Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media); zadovoljavajuće delovanje (75-90%) na: palamida njivska (Cirsium arvense), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare).

U količini 0,05 kg/ha uz dodatak okvašivača Dash 0,5 L/ha preparat Biathlon 4D dobro suzbija (>90%): ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepaljuga obična (Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), sitna ilja (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), persijska čestoslavica (Veronica persica); slabo suzbija (<75%) divlji ovas (Avena fatua) i ježevica (Dactylis glomerata).

Mogućnost mešanja: Biathlon® 4D ima veliku mogućnost mešanja sa fungicidima, posebno iz grupe triazola, sa herbicidima za suzbijanje uskolisnih korova u pšenici (divlji ovas), sa insekticidima iz grupe sintetskih piretroida, sa regulatorima rasta i sa tečnim đubrivima.

Utrošak vode200-400 L/ha odnosno 2-4 L na 100 m2


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao BIATHLON 100G (ZA 2 HA)

LANCELOT 0,033/1   300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 11,00 €   MP cena/kom: 1.430,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L   714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam

Basf     VP cena/pak: 256,54 €   MP cena/pak: 29.728,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

MUSTANG 1/1   Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l

Pioneer/corteva     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 2.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LANCELOT 0,5/1 (ZA 15HA)   300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 148,00 €   MP cena/kom: 19.500,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi