Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Herbicidi

Hussar evolution

  • BAYER

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida HUSSAR EVOLUTION

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Hussar evolution je sistemični herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.

  • AKTIVNA MATERIJA: fenoksaprop-p-etil 64 g/l jodosulfuron-metil-natrijum 8 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: ozima pšenica
  • Proizvođač: Bayer

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju - ES

Nacin delovanja:Fenoksaprop-p-etil, jedna od dve aktivne supstance preparata Hussar evolution, usvaja se folijarno, a potom se kreće naviše i naniže u biljkama gde deluje kao inhibitor acetil koenzim A karboksilaze (ACCaza) sprečavajući normalnu sintezu masnih kiselina u korovskim biljkama. Jodosulfuron – metil – natrijum iz grupe sulfonilurea takođe deluje kao inhibitor drugog važnog enzima – acetolaktat sintetaze (ALS), usled čega izostaje sinteza amino-kiselina u ćelijama, što za posledicu ima prestanak rasta i odumiranje korovskih biljaka. Zahvaljujući prisustvu treće komponente u formulaciji - protektanta mefenpir-dietila, preparat pokazuje izuzetnu selektivnost prema usevu pšenice, pri čemu se ne umanjuje efikasnost herbicida u suzbijanju korova.

Primena: Primenjuje se u usevu ozime pšenice u količini primene 1 – 1,25 l/ha (10 – 12,5 ml/100 m2), posle nicanja useva i korova, kada je ozima pšenica u fazi od 3 lista pa do pojave lista zastavičara (faze 13 – 37 BBCH skale), kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do kraja bokorenja (faze 13 – 30 BBCH skale), a većina širokolisnih korova u fazi od 2 – 6 listova (faze 12 – 16 BBCH skale).

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 – 4 l / 100 m2).

Broj tretiranja u toku godine: jednom, u toku vegetacije na istoj površini.

Spektar delovanja
  • Uskolisni korovi: divlji ovas (Avena fatua);
  • Širokolisni korovi: broćika lepuša (Galium aparine) gorušica poljska (Sinapis arvensis) žavornjak obični (Consolida regalis) kamilica prava (Matricaria chamomilla) ljubičica poljska (Viola arvensis) mrtva kopriva (Lamium purpureum) mišjakinja obična (Stellaria media) palamida (Cirsium arvense) poljska čestoslavica (Veronica arvensis)
Napomene:
  • U slučaju preoravanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati jara pšenica i jari ječam posle 15 dana, kao i kukuruz, posle 30 dana, uz prethodno oranje;
  • Preparat je fitotoksičan za širokolisne useve i zasade – prilikom tretiranja neophodno je sprečiti zanošenje kapi na susedne useve odnosno zasade;
  • Zabranjena je primena preparata u vodozaštitnim zonama oko izvorišta voda i vodosnabdevanja stanovništva.

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao HUSSAR EVOLUTION

SEKATOR OD 1/1   jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l

Bayer     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 11.828,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PAKET PLUS (SEKATOR 3X1+FALCON 2X5 )   jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin

Bayer     VP cena/pak: 0,00 din.   MP cena/pak: 76.531,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SEKATOR PLUS PAKET (SEKATOR PLUS 2X5 LIT+ FALCON 2X5 LIT)   jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin

Bayer     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 77.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi