Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Herbicidi

Pallas 75 wg

  • BASF

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida PALLAS 75 WG

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Pallas® 75 WG je novi post-em sistemični herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova.

  • AKTIVNA MATERIJA: piroksulam 75 g/kg
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, raž i tritikale (ne u ječmu)
  • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje: 0,5 kg + 1 L okvašivač Pallas®1 Adjuvant

Vreme i količina primene:

Pallas®1 75 WG se primenjuje od drugog lista do pojave drugog kolenca žita u količini od 0,25 kg/ha u mešavini sa 0,5 l/ha okvišavača Pallas®1 adjuvant. Za postizanje najboljih rezultata, Pallas®1 75 WG treba primeniti kada su travni korovi u fazi razvijena 1 - 4 lista, a širokolisni korovi u fazi 2 - 8 listova. Pallas®1 75 WG se primenjuje kada je temperatura između 8°C do 25°C i kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Spektar delovanja:kukolj (Agrostema githago), vijušac(Bilderdykia convolvulus), žavornjak (Consolida regalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), kravlja stisnuša (Thlaspi arvense), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederaefolia), persijska čestoslavica (Veronica persica), poljska ljubičica (Viola arvensis), divlji ovas (Avena fatua), devojačka trava (Capsella bursa-pastoris), veliki muhar (Echinochloa cruss-galli),broćika lepuša (Galium aparine),žeravac (Geranium molle), velika mrtva kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), sivi muhar (Setaria glauca), pirevina (Agropyrum repens), palamida (Cirsuim arvense), poponac (Convolvulus arvensis), divlja salata (Lactuca seriola), francuski ljulj (Lolium perene), bulka (Papaver rhoeas), ptičji dvornik (Polygonum aviculare).

Vreme primene:

Preporuke za primenu:Pallas®1 75 WG se uglavnom usvaja i deluje preko lista, ali poseduje i kratkotrajno zemljišno delovanje na novoiznikle korove. Pallas®1 75 WG se koristi u pšenici (ali ne u Triticum durum), raži i u usevu tritikale. Pallas®1 75 WG se uvek primenjuje zajedno sa Pallas®1 adjuvant okvašivačem. Pallas®1 adjuvant je 99% polimer (poliglikoletar) jedinstven, visoko efikasan okvašivač, koji obezbeđuje potpuno i temeljno mešanje preparata u rastvoru za prskanje.

Plodored: U uslovima uobičajne poljoprivredne prakse i plodoreda nema ograničenja za useve koji se mogu sejati na površinama nakon primene preparata Pallas 75 WG.
Tamo gde se sprovodi praksa dva useva (dvopolja) u istoj žetvenoj godini, mora da postoji pauza u ponovnoj setvi od najmanje 3 meseca posle primene preparata Pallas 75 WG.

Način delovanja:Pallas®1 75 WG se uglavnom usvaja i deluje preko lista, ali poseduje i kratkotrajno zemljišno delovanje na novoiznikle korove.
Pallas®1 75 WG se koristi u pšenici (ali ne u Triticum durum), raži i u usevu tritikale. Pallas®1 75 WG se uvek primenjuje zajedno sa Pallas®1 adjuvant okvašivačem. Pallas®1 adjuvant je 99% polimer (poliglikoletar) jedinstven, visoko efikasan okvašivač, koji obezbeđuje potpuno i temeljno mešanje preparata u rastvoru za prskanje.

Mogućnost mešanja: Pallas 75 WG se meša sa preparatima na bazi 2,4D 2-EH i florasulama.
Pallas 75 WG ne treba primenjivati istovremeno sa biljnim regulatorima ili organofosfornim insekticidima zbog uvećane opasnosti od oštećenja useva.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

Ključne prednosti Pallas&$174; adjuvanta su:
  • Poboljšano rasprostiranje kapljica, čime se uvećava depozicija tečnosti za prskanje na površinu lista.
  • Poboljšana prijemčivost preparata na površini lista i time osigurana otpornost na spiranje.
  • Poboljšano prodiranje i usvajanje preparata u biljku.
  • Postizanje najboljih rezultata čak i u nepovoljnim uslovima

Spiranje kišom: Pallas®1 75 WG je otporan na spiranje kišom 1 sat nakon primene.
Mogućnost mešanja: Pallas®1 75 WG se meša sa većinom herbicida, fungicida, insekticida i tečnih azotnih đubriva. Pallas®1 75 WG se ne sme mešati sa regulatorima rasta biljaka i insekticidima na bazi organofosfata.
Mešanje preparata Pallas®1 75 WG sa drugim herbicidima iz grupe ALS-inhibitora je dozvoljeno radi proširenja spektra delovanja samo na širokolisne korove. Ne primenjivati druge travne herbicide iz grupe ALS-inhibitora nakon primene preparata Pallas®1 75 WG.

Plodosemena
  • U normalnim uslovima setve i uobičajene plodosmene nema ograničenja za useve koji se mogu sejati nakon primene preparata Pallas®1 75 WG, ako se koristi saglasno uputstvu
  • U slučaju propadanja useva tretiranog preparatom Pallas®1 75 WG, može se sejati pšenica, raž ili triticale najmanje mesec dana nakon primene uz obavezno zaoravanje

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi