Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Herbicidi

Tezis 0,01/1

  • GALENIKA

Veleprodajna cena/kom:     1,35

Maloprodajna cena/kom:    187,00 din.

Nema ocena pesticida TEZIS 0,01/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu.

  • AKTIVNA MATERIJA: metsulfuron-metil (600 g/kg preparata)
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
  • Proizvođač: Galenika

Oblik i oznaka formulacije: vododisperzibilne granule - WG

Delovanje: Metsulfuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin).

Primena:
  • pšenica, ječam: 10 g/ha + 0,1% okvašivača Trend tretiranjem useva kada je u fazi najmanje 3 lista, pa do zastavičara ( faze 13 – 39 ), a korovi u fazi 2 – 4 lista
Spektar delovanja:

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha:

  • Jednogodišnji širokolisni korovi: Prstenak poljski (Anthemis arvensis), Vidovčica crvena (Anagalis arvensis), Pepeljuga obična (Chenopodium album), Pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), Žavornjak obični (Consolida regalis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Vrapseme poljsko (Lithospermum arvense), Kamilica prava (Matricaria chamomila), Bulka obična (Papaver rhoes), Šilj (Pycris echiodes), Gorušica poljska (Sinapis arvensis), Oranjica obična (Sysimbrium sophia), Stisnuša trava (Tlaspi arvense)
  • Višegodišnji širokolisni korovi: Palamida (Cirsium arvense)

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha (sa okvašivačem Trend 90):

  • Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ): Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)

Vrste korova koje dobro suzbija u količini 10 g/ha sa 0,4 l/ha preparatima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC, Starane 250):

  • Jednogodišnji širokolisni korovi (pored navedenih ): Broćika lepuša (Gallium aparine)
Mešanje sa grugim preparatima:

Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi fluroksipir – meptila (Bonaca EC), dikmbe (Plamen) i mekopropa

Praktična primena : Tezis + Bonaca EC.

Inkompatibilnost : Ne može se mešati sa herbicidima iz grupe sulfoniluree i insekticidima na bazi hlorpirifosa.

Napomena:Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti.
U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata za pšenicu i ječam.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao TEZIS 0,01/1

METMARK 10 GR   metsulfuron-metil 600 g/kg

Agromarket     VP cena/kom: 1,42 €   MP cena/kom: 190,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

LAREN 60 PX 10 GR.   metsulfuron-metil 600 g/kg

Agrosava     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

TIV METIX 1/1 + GAT STAKE 1/1   tifensulfuron-metil 190 g/l + metsulfuron-metil 19 g/l

Gat microencapsulation austrija     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

ACCURATE 600 100GR (ZA 10 HA)   metsulfuron-metil 600 g/kg

Agrimatco     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LAREN MAX 75GR (ZA 5 HA)   metsulfuron-metil 333 g/kg + tribenuron-metil 333 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi