Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Fungicidi

Opus team 1/1

 • BASF

Veleprodajna cena/lit:     19,57

Maloprodajna cena/lit:    2.268,00 din.

Nema ocena pesticida OPUS TEAM 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Opus® Team je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

 • AKTIVNA MATERIJA: 84 g/l epoksikonazol i 250 g/l fenpropimorf
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, šećerna repa
 • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: suspo-emulzija (SE)

Količina primene:
 • Pšenica i ječam 1 l/ha
 • Šećerna repa 0,7 l/ha
Spektar delovanja:
 • Pšenica i ječam: pepelnica pšenice (Erysiphe) graminis sp.tritici, pepelnica ječma (Erysiphe) graminis sp.hordei, rđa (Puccinia spp.), siva pegavost lista i klasa pšenice (Septoria ssp.).
 • Šećerna repa: siva pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola).
 • Vreme primene: Kod pšenice i ječma tretiranje vršiti tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista računajući zastavičar i klas. U usevu šećerne repe tretirati po pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi oboljenja) i uslova za dalje širenje oboljenja i reventivno.

  Način delovanja:U slučaju mešanja sa insekticidima obavezna je zaštita očiju i disajnih organa gasnom maskom.
  Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

  Mogućnost mešanja: Nije dozvoljeno mešanje sa folijarnim đubrivima, fungicidima na bazi bakra i insekticidima na bazi fosfora. Ne preporučuje se mešanje sa kontaktnim herbcidima.

  Plodored:Nema ograničenja.

  Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): za pšenicu i ječam je 42 dana, a za šećernu repu 35 dana.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao OPUS TEAM 1/1

DUETT ULTRA 10/1   187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil

Basf     VP cena/lit: 32,32 €   MP cena/lit: 3.745,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

OPERA MAX 1/1   85g/l piraklostrobin + 62,5 g/l epoksikonazol

Basf     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DUETT ULTRA 1/1   187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil

Basf     VP cena/lit: 34,85 €   MP cena/lit: 4.038,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CERES 1/1   Tiofanat-metil (310 g/l preparata) + epoksikonazol (187 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 30,00 €   MP cena/lit: 4.150,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

EXCORTA PLUS 1/1   epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 3.950,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi