Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Insekticidi

Saturn 7,5 gr 20/1

  • AGROSAVA

Veleprodajna cena/kg:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kg:    0,00 din.

Nema ocena pesticida SATURN 7,5 GR 20/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Saturn 7.5 GR je zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

  • AKTIVNA MATERIJA: hlorpirifos 75 g/kg
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, sećerna repa, duvan
  • Proizvođač: Agrosava

Oblik i oznaka formulacije: Granule (GR)

Karakteristike Preparati na bazi hlorpirifosa su najprodavaniji insekticidi u svetu. Hlorpirifos deluje kontaktno, digestivno i gasnom fazom. Registrovan je u EU za folijarna i tretiranja zemljišta. Ima širok spektar delovanja. Rastvorljivost u vodi je niska (svega 1,4 ml/l vode). DT 50 u vodi je 1,5 dana na pH 8. Rastvorljivost u vodi povećava se sa pH zemljišta i u prisustvu metala kao što su Cu i Mn. Podeoni koeficijent je 4,7 (nema sposobnost usvajanja korenom biljaka). Degradacija hlorpirifosa u zemljištu (DT 50) je 36 do 56 dana, a na površini zemlje 7 - 15 dana. Zbog toga, ako se nanosi na površinu zemlje da bi mu se produžilo delovanje mora se inkorporirati. Vezivanje za zemljište je srednje i Koc je 1250 do 12 600.

Primena:

Saturn 7.5 GR se koristi u zaštiti kukuruza, šećerne repe i duvana od štetočina korena, a posebno larvi žičara (Elateridae). Prag za žičare je 1 - 3 larve/m2. Saturn 7.5 GR se unosi istovremeno sa setvom 1 cm ispod semena, tretiranjem u redove u količini 15 - 20 kg/ha (150 - 200 g/100 m2). Na istom zemljištu, Saturn 7.5 GR se koristi jednom u toku godine.

Druge primene:

U vreme sadnje koštičavog voća, Saturn 7.5 GR se može koristiti za suzbijanje žilogriza (Capnodis tenebrionis) ili u kontinentalnom delu Srbije, šiljokrilca (Perotis lugubris) u reonima njihove pojave (Leskovac, Prokuplje, Knjaževac, Fruška Gora i dr.). Pri sadnji novih zasada meša se sa zemljom pri zatvaranju rupa, a količina primene je 20 kg/ha, unošenjem u zemlju do 10 cm dubine i širine prečnika 1 m oko voćke. U starijim zasadima unosi se u zemlju u jesen, kad lišće počne da opada. Zaštita se sastoji u tome što larve koje su se ispilele iz jaja koja su položena ispod voćaka ne mogu proći kroz kontaminiranu zemlju da bi dospele do korena.

MešanjeZbog same formulacije ovog preparata (granule), nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

NapomenaZemljišta sa visokim sadržajem metala i visokim pH (>8) utiču na bržu razgradnju hlorpirifosa.

FitotoksičnostPreparat nije fitotoksičan ako se primeni prema uputstvu za upotrebu.

Neželjeni efektiPreparat se ne sme primenjivati u usevima korenastog povrća, salati i povrću sa kratkom vegetacijom (mladi luk, mladi krompir). Prilikom primene treba poštovati vodozaštitne zone, tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene.

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi