Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Intermezzo 0,25/1

  • AGROSAVA

Veleprodajna cena/kom:     0,00 din.

Maloprodajna cena/kom:    1.480,00 din.

Nema ocena pesticida INTERMEZZO 0,25/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu.

  • AKTIVNA MATERIJA: mezotrion 480 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
  • Proizvođač: Agrosava

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrovana suspenzija (SC)

Karakteristike

Selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu.

Efikasan je na sledeće korove: štir (Amaranthus sp.), pepeljugu (Chenopodium album), tatulu (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušicu (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavicu (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).

Primena:Kod kukuruza u količini 0,15-0,25 l/ha u fazi razvoja od drugog do osmog lista (faze 12-18 po BBCH skali). U odnosu na korovske vrste koje se nalaze u spektru delovanja, Intermezzo se primenjuje od klijanja do razvoja 6-8 listova.

Način delovanja

Intermezzo se od strane biljaka usvaja pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena, ako je neposredno posle primene pala obilna kiša. Kreće se i floemom i ksilemom kroz celu biljku. Aktivnost u biljci se ispoljava preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanja biosinteze karotenoida.

Prvi simptomi uočavaju se nakon 3-5 dana od tretiranja, u vidu beljenja (bleaching), a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i uginjavanje.

Selektivnost u kukuruzu zasniva se na mogućnosti da ga kukuruz brzo razloži do neaktivnih metabolita. Jedno od objašnjenja selektivnosti u kukuruzu zasniva se na tome da kukuruz putem korena usvaja znatno manju količinu aktivne materije nego korovi.

Mogućnost mešanjaRadi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima: Zeazin (i svim drugim preparatima na bazi terbutilazina), Maton (i svim drugim preparatima na bazi 2,4-D) i Colosseum (i svim drugim preparatima na bazi dikambe) do faze 5 listova kukuruza, a sa Nikosavom (i svim drugim preparatima na bazi nikosulfurona) do faze 6 listova kukuruza.

FitotoksičnostAko se primeni prema priloženom uputstvu, po pravilu, ne izaziva fitotoksičnost na kukuruzu. Preparat ne treba primenjivati u tank miksu sa insekticidima na bazi organofosfata i karbamata, jer takva primena dovodi do pojave fitotoksičnosti.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao INTERMEZZO 0,25/1

CORNISTO 1/1   mezotrion 480 g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 4.420,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

SKAUT 250 ML   mezotrion (480 g/I preparata)

Galenika     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 1.400,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

INTERMEZZO 1/1   mezotrion 480 g/l

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 4.800,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CALARIS PRO   mezotrion (50 ± 5 g/l), terbutilazin (326 ± 16 g/l)

Syngenta     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 1.880,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

MEZATRON 1/1   Mezotrion 480 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CALLISTO 1/1   mezotrion (480 g/l)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PRETENDO 1/1   Mezotrion 100 g/l

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KIDEKA 1/1   mezotrion 100 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

METTO 1/1   mezotrion 480 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 4.500,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

METTO 0,25 LIT   mezotrion 480 g/l

Agrimatco     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 1.250,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TVISTER 1/1   terbutilazin 125 g/l, mezotrion 50 g/l

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.240,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CHIEF 1/1   mezotrion 100 g/l (triketon, HRAC grupa: F2)

Adama     VP cena/lit: 21,75 €   MP cena/lit: 2.350,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ARIGO 330 GR   nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CALLISTO 0.25/1   mezotrion (480 g/l)

Syngenta     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LUMAX 537.5 SE   s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l)

Syngenta     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi