Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Motivell extra 6 od 1/1

 • BELCHIM

Veleprodajna cena/lit:     0,00

Maloprodajna cena/lit:    3.000,00 din.

Nema ocena pesticida MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Motivell EXTRA 6 OD je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree.

 • AKTIVNA MATERIJA: nikosulfuron 6% (60 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Belchim

Oblik i oznaka formulacije: OD – uljna suspenzija

Primena:
 • kukuruz
  • količina primene: 0,75 (l/kg/ha)
  • vreme primene: Jednokratna primena za subijanje divljeg sirka iz rizoma i jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, a kukuruz u fazi 3 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale)
 • kukuruz
  • količina primene: 0,5 + 0,25 (l/kg/ha)
  • vreme primene: Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, i tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 3 do 4 lista, a II tretman 7 do 10 dana kasnije

Mehanizam delovanje:Motivell EXTRA 6 OD je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze, ključnog enzima za biosintezu aminokiselina sa račvastim bočnim lancem (izoleucin, leucin, valin). Korovske biljke ga usvajaju kontaktno preko lisne mase, a zatim se translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u periodu 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše se.

Spektar delovanja:
 • Jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • Višegodišnji uskolisni korovi: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense )
 • Jednogodišnji širokolisni korovi: Teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broć prilepača (Galium aparine), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mišjakinja (Stellaria media)

Preporuke i napomeneDoza primene preparata direktno zavisi od spektra korovskih biljka u usevu pa tako za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova iznosi 0,4 do 0,5 l/ha, a za višegodišnje uskolisne 0,75 l/ha. U cilju proširenja delovanja na širokolisne korove može se kombinovati sa preparatima na bazi dikambe (agroDimark), bentazona (Bentamark), florasulama+2,4 D (Mustang), fluroksipira (Lodin), mezatriona (Callisto, Mezatron), a doza njihove primene zavisi od spektra korovskih biljka i njihove pokrovnosti. Izbegavati primenu ukoliko su korišćeni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Maksimalna količina tečnosti 200 – 250 l/ha.Preparat je visokoselektivan prema kukuruzu ali može biti fitotoksičan za ostale gajene biljke te treba voditi računa prilikom tretiranja o zanošenju preparata na susedne gajene useve. Može se mešati sa većim brojem herbicida namenjenim suzbijanju širokolisnih korova u cilju proširenja delovanja.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 63 – merkantilni kukuruz; 35 – dana silažni kukuruz.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1

TALISMAN 1/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 7,00 €   MP cena/lit: 950,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

TALISMAN 10/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 7,00 €   MP cena/lit: 900,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CORDUS 75 WG 0.4/1   nikosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

RINCOR 1/1   nikosulfuron 40g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NIKOSAV 1/1   40 g/l nikosulfuron

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NIKOSAV 10/1   40 g/l nikosulfuron

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SIRAN 40 SC 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 860,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOGAN 40 SC 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Adama     VP cena/lit: 10,80 €   MP cena/lit: 1.200,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

GAT MOTION 4-OD 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Gat microencapsulation austrija     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 900,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOGAN 40 SC 5/1   nikosulfuron 40 g/l

Adama     VP cena/lit: 10,10 €   MP cena/lit: 1.050,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ASTRAL 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.150,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOSTOCK 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Stockton     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 730,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SIRAN 750 WG 60GR   Nikosulfuron 750 g/kg

Agromarket     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TALISMAN 5/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 890,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICON 4 OD 1/1   nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)

Agrolink     VP cena/lit: 6,00 €   MP cena/lit: 750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ARIGO 330 GR   nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CELEBRITY PLUS 0.4/1   425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PRINCIPAL PLUS 440 GR   nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 3.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi