Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Nikosav 10/1

  • AGROSAVA

Veleprodajna cena/lit:     0,00 din.

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida NIKOSAV 10/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Nikosav je herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

  • AKTIVNA MATERIJA: 40 g/l nikosulfuron
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
  • Proizvođač: Agrosava

Oblik i oznaka formulacije: uljna disperzija (OD)

KarakteristikeNikosav je selektivni, translokacioni herbicid koji poseduje delovanje preko lista ali i preko korena. Efikasan je na višegodišnje travne korove kao što su divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i pirevina (Agropyrum repens) ali i na jednogodišnje travne korove kao što su divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), mali muhar (Setaria sp.) i veliki muhar (Echinochloa crus-galli). Od širokolisnih korova dobro deluje na štireve (Amaranthus sp.), gorušicu (Sinapis arvensis), dvornike (Polygonum sp.), čičak (Xanthium strumarium) i dr. Dobro je formulisan i ne treba mu dodavati okvašivač.

Način delovanjaPošto se radi o preparatu koji se primenjuje na iznikle korove, usvajanje je pre svega preko lista. Usvojena materija transportuje se do meristemskih tkiva gde inhibira enzim acetolaktat sintezu koja imamključnu ulogu u sintezi aminokiselina. Kao posledica ove inhibicije osetljivi korovi prestaju sa rastom u roku od nekoliko časova od tretiranja, a prvi simptomi delovanja zapažaju se za 5-7 dana u obliku bledila, koje vremenom prelazi u crvenkastu nijansu. U daljem toku razvoja fitotoksičnosti, biljke dobijaju purpurno crvenu boju a zatim se suše. Delovanje preko zemljišta je značajno samo za osetljive korove koji u momentu tretiranja nisu bili nikli. Za to je potrebna određena količinakiše neposredno posle tretiranja.

Primena:

Nikosav se koristi na sledeći način:

  • Jednokratnom primenom:
    - u silažnom i merkantilnom kukuruzu, u količini 1 L/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su korovi u fazi 2-6 listiva, - 1,25 L/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma u fazi razvoja 3-5 listova.
  • Dvokratnom primenom i to: - prvo tretiranje sa 0,5 L/ha, kada su jednogodišnji travni i širokolisni korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao.
    - drugo tretiranje sa 0,75 L/ha, uraditi kada divlji sirak iz rizoma dostigne fazu razvoja 3-5 listova

Nikosav se u kukuruzu može primeniti u fazi razvoja kukuruza od 3-8 listoba

FitotoksičnostNikosav primenjen prema uputstvu nije fitotoksičan za kukuruz. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne parcele sa drugim usevima, parcele sa povćem, na voćnjake i vinograde.

Mogućnost mešanja:Nikosav se radi proširenja delovanja može mešati sa herbicidima na bazi 2,4-d, dikambe, terbitilazina, mezotriona, topramezona i dr.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao NIKOSAV 10/1

TALISMAN 1/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 7,00 €   MP cena/lit: 950,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1   nikosulfuron 6% (60 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 3.000,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

TALISMAN 10/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 7,00 €   MP cena/lit: 900,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CORDUS 75 WG 0.4/1   nikosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

RINCOR 1/1   nikosulfuron 40g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NIKOSAV 1/1   40 g/l nikosulfuron

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SIRAN 40 SC 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 860,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOGAN 40 SC 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Adama     VP cena/lit: 10,80 €   MP cena/lit: 1.200,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

GAT MOTION 4-OD 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Gat microencapsulation austrija     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 900,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOGAN 40 SC 5/1   nikosulfuron 40 g/l

Adama     VP cena/lit: 10,10 €   MP cena/lit: 1.050,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ASTRAL 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.150,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOSTOCK 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Stockton     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 730,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SIRAN 750 WG 60GR   Nikosulfuron 750 g/kg

Agromarket     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TALISMAN 5/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 890,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICON 4 OD 1/1   nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)

Agrolink     VP cena/lit: 6,00 €   MP cena/lit: 750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ARIGO 330 GR   nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CELEBRITY PLUS 0.4/1   425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PRINCIPAL PLUS 440 GR   nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 3.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi