Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Chief 1/1

 • ADAMA

Veleprodajna cena/lit:     21,75

Maloprodajna cena/lit:    2.350,00 din.

Nema ocena pesticida CHIEF 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Chief ® je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje u usevima kukuruza.

 • AKTIVNA MATERIJA: mezotrion 100 g/l (triketon, HRAC grupa: F2)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Adama

Oblik i oznaka formulacije: koncentrovana suspenzija-SC

Primena:Primenjuje se u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova tretiranjem posle nicanja kada kukuruz ima 2-8 razvijenih listova (faze 11-18 BBCH skale), a korovi 2-6 razvijenih listova u količini 1-1,2 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom

Spektar delovanja:

 • lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • pepeljuga srcolika (Chenopodium hybridum)
 • palamida njivska (Cirsium arvense)
 • tatula obična (Datura stramonium)
 • renika obična (Lepidium draba)
 • dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • boca obična (Xanthium strumarium)

Napomene vezane za primenu: Chief® predstavlja jedinstvenu formulaciju na tržištu jer ima u sebi okvašivač što pojednostavljuje primenu. Najbolje deluje ako se korovi tretiraju do faze 2-3 lista. Ovo se naročito odnosi na korove poput štira, ambrozije i čička. Sa druge strane, izuzetno dobro suzbija i starije pepeljuge čak i u fazi pred cvetanje. Chief® nije dovoljno efikasan za vijušac, poponac, lubeničarku kao i za travne korove. Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza, a kada su korovi do faze 4 lista, ali se može primeniti do faze 8 listova kukuruza. U ovoj fazi možda neće suzbiti sve korove, ali će ih zaustaviti i dati prostor kukuruzu za dalji razvoj. Ako je potrebno da se primenjuje i u kasnijim fazama konsultujte stručno lice. U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Nicogan® 40 SC. Deluje i preko zemljišta. Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz.U jesen iste godine, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita bez ograničenja, a uljana repica uz prethodno duboko oranje.U proleće naredne godine, na tretiranim površinama posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir.Dve godine posle primene na tretiranim površinama mogu se sejati šećerna i stočna repa, spanać, grašak i pasulj.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene za kukuruz.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao CHIEF 1/1

SKAUT 250 ML   mezotrion (480 g/I preparata)

Galenika     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 1.400,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CORNISTO 1/1   mezotrion 480 g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 4.420,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

INTERMEZZO 1/1   mezotrion 480 g/l

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 4.800,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

METTO 1/1   mezotrion 480 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 4.500,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CALARIS PRO   mezotrion (50 ± 5 g/l), terbutilazin (326 ± 16 g/l)

Syngenta     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 1.880,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

MEZATRON 1/1   Mezotrion 480 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CALLISTO 1/1   mezotrion (480 g/l)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PRETENDO 1/1   Mezotrion 100 g/l

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KIDEKA 1/1   mezotrion 100 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

INTERMEZZO 0,25/1   mezotrion 480 g/l

Agrosava     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 1.480,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

METTO 0,25 LIT   mezotrion 480 g/l

Agrimatco     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 1.250,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TVISTER 1/1   terbutilazin 125 g/l, mezotrion 50 g/l

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.240,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ARIGO 330 GR   nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CALLISTO 0.25/1   mezotrion (480 g/l)

Syngenta     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

LUMAX 537.5 SE   s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l)

Syngenta     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi