Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Nicon 4 od 1/1

  • AGROLINK

Veleprodajna cena/lit:     6,00

Maloprodajna cena/lit:    750,00 din.

Nema ocena pesticida NICON 4 OD 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Nikon 4 sc je selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih kao i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza.

  • AKTIVNA MATERIJA: nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
  • Proizvođač: Agrolink

Oblik i oznaka formulacije: koncentrovana suspenzija (SC)

Primena:NICON 4 SC se primenjuje u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza, kada usev ima razvijena 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale) i to:

Jednokratnom primenom:

  • 1 l/ha (10 ml/100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su korovi u fazi od 2 do 6 listova;
  • 1,25 l/ha (12,5 ml/100 m2), za suzbijanje višegošnjih travnih korova (divlji sirak iz rizoma), tretiranjem kada je korov visine 15-20 cm.

Dvokratnom primenom (split aplikacija):

  • Prvo tretiranje u kolicini od 0,75 l/ha, kada su korovi u fazi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao;
  • Drugo tretiranje u kolicini od 0,5 l/ha, kada su se regenerisali jednogodišnji travni i jednogodišnji i višegodisnji širokolisni korovi, a divlji sirak visine od 15 do 20 cm.
Spektar delovanja:

Višegodišnji travni korovi: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

Jednogodišnji travni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

Jednogodišnji širokolisni korovi: boca obična (Xanthium strumarium), teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuga obična (Chenopodium album), bulka obična (Papaver rheas), tatula obična (Datura stramonium), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).

Mešanje sa drugim preparatima:Može se mešati sa preparatima na bazi dikambe (PHANTOM 48-SL), bentazona (LIDER 48-SL), 2,4-D; 2,4-D-2EHE.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao NICON 4 OD 1/1

TALISMAN 1/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 7,00 €   MP cena/lit: 950,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1   nikosulfuron 6% (60 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 3.000,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

TALISMAN 10/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 7,00 €   MP cena/lit: 900,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

CORDUS 75 WG 0.4/1   nikosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

RINCOR 1/1   nikosulfuron 40g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NIKOSAV 1/1   40 g/l nikosulfuron

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NIKOSAV 10/1   40 g/l nikosulfuron

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SIRAN 40 SC 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 860,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOGAN 40 SC 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Adama     VP cena/lit: 10,80 €   MP cena/lit: 1.200,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

GAT MOTION 4-OD 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Gat microencapsulation austrija     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 900,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOGAN 40 SC 5/1   nikosulfuron 40 g/l

Adama     VP cena/lit: 10,10 €   MP cena/lit: 1.050,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ASTRAL 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.150,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

NICOSTOCK 1/1   nikosulfuron 40 g/l

Stockton     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 730,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SIRAN 750 WG 60GR   Nikosulfuron 750 g/kg

Agromarket     VP cena/kg: 0,00 €   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TALISMAN 5/1   nikosulfuron (40 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 890,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ARIGO 330 GR   nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg

Dupont     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CELEBRITY PLUS 0.4/1   425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PRINCIPAL PLUS 440 GR   nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 3.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi