Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Velox 1/1

 • AGROMARKET

Veleprodajna cena/lit:     0,00 din.

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida VELOX 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Velox je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokog spektra širokolisnih korova u kukuruzu.

 • AKTIVNA MATERIJA: 2,4 - D etilheksilestar 850 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Agromarket

Oblik i oznaka formulacije: EC – koncentrat za emulziju

Mehanizam delovanja:Velox spada u grupu herbicida koji deluju hormonski. Usvaja se listom i u maloj meri korenom a kreće se naviše i naniže u biljci. Akumulira se u meristemskim tkivima.

Primena:
 • Kukuruz
  - količina primene: 0,6 - 0,8 l/ha
  - vreme primene: kukuruz u fazi 3-4 lista, korovi u fazi intenzivnog porasta
 • *Pšenica
  - količina primene: 0,8 -1,0 l/ha
  - vreme primene: Od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice
Spektar delovanja:
 • Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (Amaranthus retroflexus ), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti ), loboda obična (Atriplex patula ), pelin (Artemisia vulgaris ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), tarčužak (Capsella bursa pastoris ), konica obična (Galinsoga parviflora ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), gorčika (Sonchus spp .), buzdika (Myagrum perfoliatum ), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum ), gorušica (Sinapis arvensis ), boca obična (Xantium strumarium ).
 • Višegodišnje širokolisne vrste: različak njivski (Centaurea cyanus ), palamida njivska (Cirsium arvense ), poponac njivski (Convolvulus arvensis ).

Plodored:Bez ograničenja.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

* - u postupku registracije

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi