Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Avalon 1/1

 • GALENIKA

Veleprodajna cena/lit:     0,00 din.

Maloprodajna cena/lit:    1.170,00 din.

Nema ocena pesticida AVALON 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Avalon je kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

 • AKTIVNA MATERIJA: bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Galenika

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrovani rastvor

Delovanje:Preparat se sastoji od dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. Konta- ktno delovanje bentazona prouzrokuje spaljivanje lišća, a translokaciono delovanje dikambe izaziva zaustavljanje rasta biljke. Usvaja se i preko lisne mase i preko korena. Različiti mehanizmi delovanja aktivnih materija, bentazona kao inhibitora elektrona u procesu fotosinteze i dikambe koja remeti proces deobe ćelija u meristemskim tkivima, osiguravaju visoku efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.

Primena:
 • Kukuruz (merkantilni i silažni)
  - količina primene: 2 l/ha
  - vreme primene: tretirati usev kada ima razvijena 3 - 4 lista, a kada su korovi u fazi 2 - 4 lista
 • Pšenica (ozima i jara) i ječam
  - količina primene: 1 l/ha
  - vreme primene: tretirati usev u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja
Spektar delovanja

Primenjen u količini od 1 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove:

Ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), Loboda obična (Atriplex patula), Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), Pepeljuge (Chenopodium spp.), Žavornjak obični (Consolida regalis), Dimnjača obična (Fumaria officinalis), Mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), Gorušica poljska (Sinapis arvensis), Čistac jednogodišnji (Stachys annua), Mišjakinja obična (Stellaria media), Boca obična (Xanthium strumarium)

Primenjen u količini od 2 l/ha AVALON suzbija sledeće širokolisne korove:

Štir obični (Amaranthus retroflexus), Tatula obična (Datura stramonium), Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), Dvornik obični (Polygonum persicari), Pomoćnica obična (Solanum nigrum), Poponac obični (Convolvulus arvensis).

Mešanje sa drugim preparatima:Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina i nikosulfurona. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

Napomena:Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i dr.), na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i na temperaturama preko 25° C. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita, soja i lucerka. Poželjno je da šest sati nakon primene ne padne kiša. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao AVALON 1/1

PLAMEN 10/1   dikamba 577,9 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.550,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PLAMEN 1/1   dikamba 577,9 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.650,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

DOXA 1/1   dikamba 480 g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 1.320,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

AGRODIMARK 1/1   dikamba 577,9 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BANVEL 480 S 1/1   dikamba (480 g/l)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 2.050,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 1/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.680,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 5/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.580,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BASICO 1/1   dikamba (480 g/l)

Sharda     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.480,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MIONI 1/1   dikamba 480 +- 25 g/l

Ostali     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DICOPUR TOP 464 SL1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.020,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CASPER 55 WG 0.3/1   dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l)

Syngenta     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SAVAZON 480 1/1   bentazon 480g/L, grupa benzotiadiazinoni

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BENTAMARK 5/1   Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Agromarket     VP cena/lit: 8,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BENTAMARK 1/1   Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.225,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

COLOSSEUM 1/1   dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline)

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CELEBRITY PLUS 0.4/1   425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PRINCIPAL PLUS 440 GR   nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 3.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BASAGRAN 1/1   480 g/l bentazon

Basf     VP cena/lit: 17,95 €   MP cena/lit: 2.080,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CAMBIO   bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l

Basf     VP cena/lit: 11,31 €   MP cena/lit: 1.311,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

STELLAR   topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l

Agrosava     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/   rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg;

Dupont     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi