Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Moto ekstra 850 1/1

  • GALENIKA

Veleprodajna cena/lit:     6,00

Maloprodajna cena/lit:    730,00 din.

Nema ocena pesticida MOTO EKSTRA 850 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Moto Ekstra 850 je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici.

  • AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
  • Proizvođač: Galenika

Oblik i oznaka formulacije: koncentrat za emulziju

Delovanje:Pikogal 2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim delovima izdanka i korena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane deobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija.

Primena:
  • 0,8 - 1 l/ha
  • Kukuruz tretirati kada ima razvijena 4 lista, a kada su korovi u fazi intenzivnog porasta
  • Pšenica od bokorenja do formiranja drugog kolenca (faze 25-30 BBCH skale), a kada su korovi u fazi intenzivnog porast

Mešanje sa drugim preparatima:Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Talisman.

NapomenaPrilikom primene treba sprečiti zanošenje rastvora na sve susedne gajene biljke, izuzev strnih žita i kukuruza. Ne sme se primenjivati u usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa. Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama, niti koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu. Tretirati po suvom, umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene - kukuruz i pšenica


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao MOTO EKSTRA 850 1/1

DICOPUR TOP 464 SL1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.020,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

ESTERON 1/1   2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra

Galenika     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MATON 1/1   600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DIKAMIN (2,4-D) 1/1   2,4-D dimetil amonijum 720 g/l (2,4-D 600 g/l)

Adama     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 550,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MATON 10/1   600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi