Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Herbicidi

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Kukuruz > Pesticidi > Herbicidi

Cambio

  • BASF

Veleprodajna cena/lit:     11,31

Maloprodajna cena/lit:    1.311,00 din.

Nema ocena pesticida CAMBIO

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Cambio® je selektivni sistemični i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

  • AKTIVNA MATERIJA: bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
  • Proizvođač: Basf

Oblik i oznaka formulacije: koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje: 1 L

Količina primene:
  • U kukuruzu 2,0 - 2,5 l/ha u vreme kada kukuruz ima razvijena 2-5 lista
  • U pšenici i ječmu 1,0 l/ha, u fazi 3 lista do bokorenja
Spektar delovanja:

lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium spp.), dimnjača (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annus), divlje paprika (Polygonum spp.), kereće grožđe (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), gorčika (Sonchus arvensis).

Vreme primene:
  • Za kukuruz u fazi dva do pet listova kukuruza
  • Za pšenicu i ječam kada su usevi od faze 3 lista do kraja bokorenja

Mehanizam i simpotmi delovanja: Cambio® ima dvostruko delovanje: jedan deo preparata deluje na površinu lista dok drugi deo ulazi u korov i uništava ga iznutra. Kao prvi simptom javlja se zaustavljanje rasta i uvrtanje korova. Zatim dolazi do pojave truljenja delova lišća i do postepenog uvenuća cele biljke. Na taj način obezbeđuje delovanje na korove bez obzira na vremenske prilike.

Način delovanja:Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u kraškim područjima, na vrlo slabim humoznim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti dikambe i na temperaturama preko 25°C.

Mogućnost mešanja:Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.
Ne sme se mešati sa cikloksidimom pri primeni u hibridima tolerantnih prema cikloksidimu

Plodored:Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati strna žita, kukuruz, soja i lucerka

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena je vremenom primene preparata.

Prednosti primene:Jedno od, do sada, najproverenijih i najsigurnijih sredstava protiv najvažnijih širokolisnih korova, a posebno protiv njivske palamide (Cirsiumarvense).


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao CAMBIO

PLAMEN 10/1   dikamba 577,9 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.550,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PLAMEN 1/1   dikamba 577,9 g/l

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.650,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

DOXA 1/1   dikamba 480 g/l

Sharda     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 1.320,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

AGRODIMARK 1/1   dikamba 577,9 g/l

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BANVEL 480 S 1/1   dikamba (480 g/l)

Syngenta     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 2.050,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 1/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.680,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PALACID 480 5/1   dikamba (480 g/l)

Belchim     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.580,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BASICO 1/1   dikamba (480 g/l)

Sharda     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.480,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

MIONI 1/1   dikamba 480 +- 25 g/l

Ostali     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.750,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DICOPUR TOP 464 SL1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.020,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CASPER 55 WG 0.3/1   dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l)

Syngenta     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

SAVAZON 480 1/1   bentazon 480g/L, grupa benzotiadiazinoni

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BENTAMARK 5/1   Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Agromarket     VP cena/lit: 8,00 €   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BENTAMARK 1/1   Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l)

Agromarket     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.225,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

COLOSSEUM 1/1   dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline)

Agrosava     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

AVALON 1/1   bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 1.170,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

CELEBRITY PLUS 0.4/1   425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron

Basf     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

PRINCIPAL PLUS 440 GR   nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg

Pioneer/corteva     VP cena/kom: 0,00 €   MP cena/kom: 3.800,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

BASAGRAN 1/1   480 g/l bentazon

Basf     VP cena/lit: 17,95 €   MP cena/lit: 2.080,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1   dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit

Agrimatco     VP cena/lit: 0,00 €   MP cena/lit: 1.000,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

STELLAR   topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l

Agrosava     VP cena/kg: 0,00 din.   MP cena/kg: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/   rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg;

Dupont     VP cena/kom: 0,00 din.   MP cena/kom: 0,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi