Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Povrtarstvo > Pesticidi > Insekticidi

Bifenikus 1/1

  • AGROSAVA

Veleprodajna cena/lit:     0,00 din.

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida BIFENIKUS 1/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Bifenicus je kontaktni i digestivni insekto-akaricid.

  • AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin 100 g/l
  • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, strna žita, duvan, šećerna repa, vinova loza, kupus
  • Proizvođač: Agrosava

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrat za emulziju (EC)

Karakteristike Bifenicus je insekto-akaricid koji deluje kontaktno, digestivno i gasnom fazom. Ne usvaja se preko lista ili korena, jer je slabo do skoro nerastvorljiv u vodi (manje od 1 mg/l). Pritisak pare mu omogućava da se koristi inkorporiranjem u zemljište. Podeoni koeficijent je > 6,0 (praktično se ne usvaja listom i korenom). Aktivna materija bifentrin je lipofilna supstanca, pa ima prednost u delovanju nad ostalim insekticidima na insekte gde se može spajati sa mastima preko kutikule kao što su gusenice ili larve Diptera.

Primena:
  • Kod strnih žita za suzbijanje žitne pijavice (Oulema melanopus) u vreme pojave larvi trećeg stupnja u količini 0,1-0,15 l/ha (1-1,5 ml/100 m2) i lisnih vaši (Sitobion avenae, Diuraphis graminis, Rhapalosipum maydis, Schizaphis graminium), tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija u količini od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m2).
  • Kod kukuruza za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na početku piljenja larvi, a pre ubušivanja u stabljiku i klipove u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2) i žičara (Elateridae), istovremeno sa setvom u redove u količini 0,3-0,5 l/ha (3-5 ml/100 m2).
  • Kod duvana za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini od 0,1 l/ha (1 ml/100 m2), na početku formiranja prvih kolonija.
  • Kod šećerne repe za suzbijanje buvača (Chaetocnema tibialis), tretiranjem kada se utvrdi prisustvo imaga, pri razvoju prvih listova šećerne repe u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2) i lisnih vaši, tretiranjem na početku obrazovanja kolonija u količini od 0,1 l/ha (1 ml/100 m2).
  • Kod kupusa za suzbijanje kupusne lisne sovice (Mamestra brassicae), tretiranjem pri pojavi prvih gusenica trećeg stupnja u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml/100 m2).
  • Kod vinove loze za suzbijanje žutog i pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella), tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica u koncentraciji 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode), kao i akarinoznih grinja vinove loze, tretiranjem u vreme listanja i obrazovanja lastara u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 ml/10 l vode).

Druge primene Insekto-akaricidne osobine i nerastvorljivost u vodi iskorišćeni su u proizvodnji korenastog povrća kao što su šargarepa, zatim kod krompira i lukova. Zemljište pre sadnje se istretira sa Bifenicus-om u količini od 2 l/ha po površini, zatim inkorporira preparat u zemljište na 10 cm i od tog sloja prave se bankovi na koji se sadi povrće. U plastenicima se spanać i drugo povrće štiti na ovaj način od fitofagnih grinja (T. urticae, Tyrophagus similis i dr.). Za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) u koncentraciji 0,02-0,05% (2-5 ml/10 l vode), pri pojavi prvih imaga. Slična primena je i kod proizvodnje semenskog kukuruza kada se, pre setve, zemljište tretira sa Bifenicus-om i inkorporira na dubinu od 10 cm. Kod uljane repice za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini 0,1-0,2 l/ha (1-2 ml/100 m2), tretiranjem na početku piljenja larvi u fazi pupoljaka. Za suzbijanje repičine lisne ose (Athalia rosae) u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2) u vreme masovne pojave gusenica. Kod krompira za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m2), na početku formiranja prvih kolonija. Kod zasada voća za suzbijanje dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji od 0,03% (3 ml/10 l vode), tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica.

NapomenePreparat se ne sme alternativno primenjivati sa preparatima na bazi bilo kog piretroida zbog razvoja rezistentnosti insekata i grinja i ukrštene rezistencije. Ne primenjivati u vreme cvetanja biljaka i u vreme leta pčela.

MešanjePreparati na bazi bifentrina nisu kompatibilni sa preparatima alkalne reakcije i ne treba ih mešati sa alkalnim materijama i onim koji sadrže alkohole i glikole.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Kod strnih žita i kukuruza je 35 dana, dok je kod šećerne repe, kupusa i vinove loze iznosi 21 dan.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao BIFENIKUS 1/1

FOBOS 1/1   Bifentrin 100 g/l

Galenika     VP cena/lit: 29,00 €   MP cena/lit: 4.100,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

PINTO 1/1   bifentrin 100 g/l

Agrimatco     VP cena/lit: 29,00 €   MP cena/lit: 4.060,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi