Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Povrtarstvo > Pesticidi > Herbicidi

Glifomark 5/1

 • AGROMARKET

Veleprodajna cena/lit:     0,00

Maloprodajna cena/lit:    0,00 din.

Nema ocena pesticida GLIFOMARK 5/1

Ocenite pesticid

Trebovanje robe

Naziv njive:

Površina njive (Ha):

Unesite količinu:


Izračunajte količinu pesticida koju trebate primeniti na Vašu njivu

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite količinu pesticida koju želite primeniti po hektaru (u litrima):

U opisu proizvoda pročitajte preporučene doze primene. Navedene preporučene doze primene su isključivo preporuka proizvođača, a ne ZZ Sto-Vet.

Glifomark je translokacioni neselektivni herbicid u obliku koncentrovanog rastvora (SL), primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova na strništu i nepoljoprivrednim površinama.

 • AKTIVNA MATERIJA: 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strništa, nepoljoprivredne površine
 • Proizvođač: Agromarket

Oblik i oznaka formulacije: SL - koncentrovani rastvor

Primena:Na strništima:

 • Za suzbijanje jednogodišnjih korova u količini od 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2)
 • Za suzbijanje višegodišnjih korova u količini od 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2)
 • Za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova u količini od 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2)

Mehanizam delovanja:Neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

Spektar delovanja:U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosat IPA) uz utrošak većih količina vode (200-400 l/ha), tretiranje se vrši u količinama:

 • 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena , Bromus , Setaria , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.
 • 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za sledeće vrste: GaliuDigitaria spp ., Echinocloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodim spp., Galinsoga parviflora, m apa rine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S.oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.
 • 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), za slede}e vrste: Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp ., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens , tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja.
 • 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2), za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metličenja.
 • 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus spp . (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp . (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja).
 • 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za Equisetum arvense , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja.

Plodored:Nema ograničenja u plodoredu, sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada

Količina primene:Primenjuje se u usevima suncokreta i zasadima krompira u količini od 2 - 4 l/ha

Preporuke i napomeneNa tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene.Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 14 dana posle primene. Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene. Slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća. Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene; ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene preparata.


Pogledajte ostale proizvode koji sadrže aktivne materije kao GLIFOMARK 5/1

GLIFOL 200/1   Glifosat–IPA so (480 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 370,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

GLIFOL 1/1   Glifosat–IPA so (480 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 400,00 din.   Stanje zaliha: na stanju

GLIFOL 10/1   Glifosat–IPA so (480 g/l preparata)

Galenika     VP cena/lit: 0,00 din.   MP cena/lit: 360,00 din.   Stanje zaliha: trenutno nema na stanju

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi